منبع تحقیق با موضوع of، and، Grammar، Functional

دانلود پایان نامه

Frequency distribution of respondents in terms Rhetoric and Systemic Functional Grammar usage
Table (4.7) represents the absolute, relative, valid and cumulative frequency Percent distribution of respondents in terms of rhetoric and systemic Functional Grammar usage.

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه بهینه سازی

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید