فایل های دانشگاهی

راز و رمزهای پنهان و پوشیده قیام های مذکور برا اساس کتاب مقاتل الطالبیین- قسمت ۴

۱٫عمر بن علی، فرزند امام سجاد(ع)، می گوید:وقتی مختار، سر بریده ابن زیاد و عمر سعد را به نزد امام سجاد(ع) فرستاد، حضرت به سجده افتادند و در سجده شکر، خدا را این گونه سپاس گفتند:الحمدلله الذی ادرک لی ثاری من اعدائی وجزی الله المختار خیراً.( ابن نما، ۹۹؛ علامه مجلسی، ۴۵/ ۳۴۴؛ طوسی، ۱۲۷؛ …

فایل های دانشگاهی

علل-و-عوامل-سرقت-در-استان-قم-و-راهکارهای-پیشگیرانه-آن- قسمت ۱۹

۳- افزایش گشتی ها در سطح شهر بویژه در مناطق آلوده بصورت آشکار (پیاده، موتورسوار خودرو) و استفاده از کارکنان موجب در گشت های پایان شب و هوشیاری کامل عوامل گشت.۴- برخورد قاطع با سارقین بویژه اجرای حدود الهی و حتی الامکان در ملاء عام۵- هماهنگی و همکاری ادارات و نهادهای مختلف از جمله اداره …

فایل های دانشگاهی

بررسی آرای فقهی شهید صدر و شهید مطهری پیرامون اقتصاد- قسمت ۷

«بر این اساس است که به نظر وی برای کشف این مبانی باید از طریق شناخت نگرش اسلام نسبت به موضوعات یاد شده اقدام نمود. خود در این باره چنین می‌گوید: « ما آگاه که می‌خواهیم نظری به نظام اقتصادی اسلام بی‌افکنیم، اول باید بینیم نظر اسلام درباره‌ی ثروت و مال چیست؟ مطهری: ۱۳۶۸، ۱۷)آن …

فایل های دانشگاهی

بررسی شرایط دفاع مشروع در رویه ی قضایی- قسمت ۳

اول- دفاع که ریشه آن دفع بوده و در لغت به معنی دورکردن، از میان برداشتن و زایل کردن از قهر و قوه است.دوم- مشروع که ریشه آن شرع بوده که منظور از آن هر عملی که از نظر شارع مجاز و مباح باشد.[۱]در تعریف دفاع مشروع می گویند: آنکه جان یا مال یا شرف …

فایل های دانشگاهی

بررسی رابطه بین نگرش مذهبی با سلامت روانی دانش ‫آموزان دبیرستان ‫های دخترانه‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬- قسمت ۷- قسمت 2

روش نمونه   ۳-۵-ابزار پژوهش   ابزار پژوهش حاضر شامل پرسشنامه سلامت روان [۸۳]GHQ و نگرش مذهبی براهنی   ۱- پرسشنامه سلامت روانی (GHQ-28 ) گلدبرگ :   روش نمره گذاری پرسش نامه سلامت عمومی بدین ترتیب است که از گزینه الف تا د ، نمره صفر ، یک ، دو و سه تعلق می گیرد. …

فایل های دانشگاهی

جرح و تعدیل شهود از منظر حقوق موضوعه و فقه اسلامی- قسمت ۳

این پایان‌نامه از مقدمه و دو فصل مجزا تشکیل شده است که فصل نخست شامل دو مبحث می‌باشد. مبحث اول شامل مفاهیم و واژه‌شناسی است شامل واژگان اصلی و واژگان مرتبط است. و مبحث دوم شامل بیان شروط شهادت شرعی در مذاهب اسلامی است و همچنین شرایط مربوط به ادای شهادت و شرایط مربوط به …

فایل های دانشگاهی

تبیین جایگاه و نقش فلسفه تعلیم و تربیت در نظام های آموزشی کشورهای مختلف- قسمت 12

پس از انقلاباسلامی ایران تحولات بنیادین بسیاری در تمامی نهادهای اجتماعی، از جمله نهادهای فرهنگی، به وقوع پیوست وشوراهایی همچون شورای عالی آموزش وپرورش وشورای مشترکبرنامه ریزی آموزش وپرورش مأمور طرح های برای آموزش وپرورش ایران گردیدند. شورای تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش (1365)یکی از همین شوراها بود که نتیجه فعالیتهای این شورا در …

فایل های دانشگاهی

بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش با ضریب واکنش سود و مدیریت سود در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۱۷

۰۰۳۹/۰     ۲۱۳۰/۸-     ۰۰۰۰/۰       R2(ضریب همبستگی)     ۶۶/۰       (ضریب تعیین تعدیل شده)     ۶۵/۰       D.W(آماره دوربین واتسن)     ۸۷/۱       F فیشر     (۰۰۰۰/۰prob =) 753/1     مأخذ:محاسبات تحقیقبا توجه به نتایج مدل اثرات ثابت ارائه شده …

فایل های دانشگاهی

تاثیر مازاد وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود- قسمت 15

مدل پژوهش آزمون آماره احتمال نتیجه F لیمر 7/4468 0/0000 روش تابلویی هاسمن 22/5456 0/0073 اثرات ثابت 4-6 تخمین مدل و تجزیه و تحلیل نتایجبعد از اینکه مانایی متغیرها مورد بررسی قرار گرفت و روش تخمین مدل هم مشخص گردید، حال نوبت آن است که مدل با توجه به نتایج آزمون F لیمر و هاسمن …

فایل های دانشگاهی

تاثير کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهي بر نشخوار فکري و سوگيري توجه مثبت و منفي در دانشجویان افسرده- قسمت 19

Donaldson, C; Lam, D & Mathews, A. (2007). Rumination and attention in major depression. Behaviour Research and Therapy;V 45,I 11,pp 2664-2678.Finucane, A & Stewart,W.M. (2006). An exploratory mixed methods study of the acceptability and effectiveness of mindfulness -based cognitive therapy for patients with active depression and anxiety in primary care. BMC Psychiatry. 6:14Giess, K. (2005). Effect of negative …