فایل های دانشگاهی

برهان وجودی از نظر چهار متفکر ایرانی معاصر

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجیگروه فلسفهپایان‌نامهبرای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته فلسفهعنوانبرهان وجودی از نظر چهار متفکر ایرانی معاصر(شهید مطهری، علامه جعفری، حائری یزدی، جوادی آملی)استاد راهنمادکتر محمد­رضا عبداله نژاداستاد مشاوردکتر مسعود امیدپژوهشگرزهرا رضائیتابستان ۹۲                                      …

فایل های دانشگاهی

مفهوم قتل عمد و ارکان متشکله آن در قوانین ایران و عراق- قسمت ۵

آنچه که در قانون مجازات اسلامی در رابطه با تحقق انواع بر اساس آنچه در ماده ۲۰۴ . سایر موارد مربوط به قتل آمده، حاکی از تحقق ۵ نوع قتل بوده که در این قانون مورد پذیرش قرار گرفته است که در این انواع پنجگانه تماماً با افعال مادی فیزیکی قابل تحقق میباشند؛ حالا باید …

فایل های دانشگاهی

نسبت منطق و مابعدالطبیعه نزد هیدگر- قسمت ۵

آنچه در مورد اصول شناخت به طور خلاصه گفته‌شد، ارتباط شناخت را با این‌همانی به مثابه ماهیت صدق نشان می‌دهد، گرچه این همانی همچنین ویژگی اساسی هستی تمامی موجوداتست. اصل دلیل در میان اصول دیگر اولین جایگاه را دارد. با ارجاع به این همانی اتصالی میان دلیل یا بنیاد و صدق و هستی پدید می …

فایل های دانشگاهی

دستور العمل های ناظر بر شرکت های چند ملیتی و آثار احتمالی آن بر حقوق ایران، با تاکید بر دستور العمل۹۳ OECD 2011- قسمت ۹

حال می رسیم به بحث تفسیر و توضیحات تکمیلی. آنچه در عبارت واره یا شاپوی قبل از شروع مفاد آمده است اشاره به “قوانین موضوعه”[۸۷] داشته است. این مساله نشان می دهد که بنگاه های چند ملیتی در عین اینکه در حوزه قضائی کشوری خاص فعالیت می کنند، می توانند مشمول قوانین ملی و بین المللی …

فایل های دانشگاهی

شناسایی میزان نشاط اجتماعی در بین شهروندان شهر بوشهر- قسمت ۴

مزلو در رابطه با سلامتی روان، نیازهای انسان را طرح می کند که بعنوان انگیزش های اساسی در انسان مطرح است(در واقع ما از دریچه نیازهاست که با جهان در ارتباط هستیم). تامین نیازها باعث سلامتی روان، شادی و نشاط و عدم تامین نیازها منجر به عدم تعادل روانی و افسردگی می گردد.خصوصیاتی که مزلو …

فایل های دانشگاهی

رابطه‌ی بین سبک‌های هویّت و تاب‌آوری با شادمانی در دانش‌آموزان استان گلستان- قسمت ۱۴- قسمت 2

ـ بهادری خسروشاهی و باباپور خیرالدّین (۱۳۹۱) “رابطه‌ی سبک‌های هویّتی و کمال‌گرایی با احساس شادکامی در دانشجویان”نتایج به دست آمده نشان داد که شادکامی با سبک‌های هویّتی اطّلاعاتی و هنجاری رابطه‌ی مثبت و معنادار و با سبک هویّتی اجتنابی رابطه‌ی منفی و معنادار دارد. هم‌چنین شادکامی با کمال‌گرایی مثبت رابطه‌ی مثبت و با کمال‌گرایی منفی …

فایل های دانشگاهی

بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) و بازده سهام در شرکت های بورس اوراق بهادار- قسمت ۴

ب) رویکرد تأمین مالی: طبق این رویکرد برای محاسبه Capitalو NOPAT سه مرحله به شرح زیر طی می شود:مرحله اول) حذف اثرات بدهی ها:در این مرحله تمام بدهی های بهره دار و ارزش فعلی اجاره های سرمایه ای نشده به حقوق صاحبان سهام و هزینه بهره این بدهی ها شامل بهره منظور شده در اجاره …

فایل های دانشگاهی

حقوق بین الملل و مصونیت قضایی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک در محاکم ملی و خارجی- قسمت ۱۰

برقراری کاپیتولاسیون دربعضی قراردادهای گذشته نوع فاحش اینگونه امتیاز غیرمتقابل بود. ریاست دائمی سفیر انگلستان درمصر بر هیئت نمایندگان دیپلماتیک خارجی در آن کشور پیش ازجنگ اخیر نیز امتیاز یکطرفه ای بود که انگلستان در عهدنامه خود با مصر داشت، یا ریاست دائمی هیئت دیپلماتیک سفیر واتیکان در بعضی کشورها[۶۶].چون عهدنامه های دو جانبه جز …

فایل های دانشگاهی

بررسی قلمروحقوق رقابت و استثناءات واردبرآن۹۲- قسمت ۶

در این خصوص نظر مخالفی نیز وجود دارد که مبتنی بر این است که قواعد و مقررات مربوط به حقوق رقابت صرفا بین تجار و در روابط آنها قابل اعمال است و در این خصوص این چنین استدلال شده است که قانونگذار در ماده ۱۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون …

فایل های دانشگاهی

تاثیر کاربرد تکنولوژ‍ی اطلاعات بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی (مورد مطالعه شعبه دو قم در سال ۹۲ -۹۱)- قسمت ۲۹

را سبب می گردد .علاوه بر اینکه این تحقیق، بر استفاده از فن آوری های نوین جهت خدمت رسانی مطلوب تاکید دارد، ولی می تواند، باعث اشتغال افراد تحصیل کرده در سازمان و یا خارج سازمان به طور مستقیم و غیر مستقیم نیز گردد .در نتیجه جمع بندی نتایج تحقیق حاضر همراه مقایسه آن ها …