منابع پایان نامه ارشد با موضوع الکترومایوگرافی

دانلود پایان نامه

علت ناکارآمد بودن آنها، تلاش کردیم تا با بررسی الکترومایوگرافی عضلات کمربند شانه در وضعیتهای مختلف، یک تست بهینه برای بررسی آسیب عضله فوقخاری ارائه کنیم.
از مزیتهای این تحقیق حاضر این است که، میتواند به صورت عملی در کلینیکها مورد استفاده قرار گیرد که در ادامه این فصل نتایج به دست آمده مورد بحث قرار میگیرد.

۵-۲- بحث و نتیجه

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوعرفتار شهروندی، سرمایه اجتماعی، استراتژی

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید