منابع تحقیق درمورد مدیریت آموزشی

وزارت آموزش وپرورش از آغاز تا کنون تغییرات متعددی داشته است در این خصوص گفته شد:
با تصویب قانون جدید آموزش و پرورش در بهمن 1366 بر اساس فصل چهارم قانون مذکور اهم وظایف و اختیارات وزارت آموزش و پرورش که وزیر در راس هرم تشکیلاتی و اجرایی آن قرار دارد به موجب بند یک این قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش نیز مقررّ داشته است. شورای مذکور در تعیین اهداف، خط مشی‌ها، رویّه قواعد و مقررّات آموزشی و شرح وظایف واحدهای ستادی و مناطق شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان عالی‌ترین مرجع سیاست‌گذاری در حوزه آموزش عمومی نقش مؤثری و تعیین کننده دارد.
گستردگی امور آموزش و پرورش، کثرت واحدهای گوناگون ستادی و اجرایی، زمینه فزونی و غلبه نظام اداری را بر نظام آموزشی باعث شده است و در تعیین اهداف، خط مشی‌ها، رویه‌ها وزارت اغلب به صورت متمرکز در وزارت خانه شکل می‌گیرد. 1) شورای عالی آموزش و پرورش
با استفاده از همه‌ی ظرفیت وزارت آموزش و پرورش و سایر نهادها و امکانات کشور مسئولیّت بررسی تصویب و ابلاغ سیاست‌های اجرایی، ساز و کار تحققّ اهداف اصلاح ساختارها، فرایندها مربوط به روزآوری، ترمیم و هماهنگی، انسجام در سیاست‌ها، برنامه‌ها و نظارت حسن اجرای برنامه‌های تحوّل راهبردی را برعهده دارد .
2)جایگاه شورای عالی آموزش و پرورش


پس از انتخاب وزیر آموزش و پرورش از سوی رئیس جمهوری و اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شود. وزیر آموزش و پرورش در شورای عالی آموزش و پرورش عضو می‌باشد. شورای عالی آموزش و پرورش از سوی شورای انقلاب اسلامی و هم چنین مجلس شورای اسلامی مرجع سیاست گذاری آموزش و پرورش عمومی و متوسطه شناخته شده است. در مصوبه مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهوری به ریاست این شورا برگزیده شده است.
ملاحظه می‌شود اهداف، وظایف شورای عالی آموزش و پرورش بیانگر آن است که این شورا نه تنها در شکل‌گیری ساختاری و محتوایی آموزش و پرورش کشور، بلکه به لحاظ عضویت شخصیت‌های برجسته سیاسی و فرهنگی در آن، از جایگاه خاصی برخوردار می‌باشد. بند دوّم) اهمیّت آموزش و پرورش
آموزش و پرورش در هر جامعه‌ای از اهمیّتی خاصی برخوردار است و در بیان آن مطالب زیادی مطرح گردید. برخی در اهمیت آن عنوان نمودند«اهمیّت آموزش و پرورش ناشی از گسترش کارکردهای آن است که به طور روز افزون آن را در کانون جامعه قرار داده و توجّه خاص و عام را بدان جلب می‌کند.» بند سوم) اهداف آموزش و پرورش
آموزش و پرورش در هر کشورى با اهدافى خاص و متفاوت، انجام مى‏گیرد. امّا آن چه در این آموزش ها مورد توجّه است، اهداف کلى که در چگونگى شکل‏گیرى و تعیین آن ها، اختلاف نظر وجود دارد.
در تعیین اهداف این گونه عنوان شد که:«تعیین هدف‌های آموزش و پرورش امر ساده و آسانی نیست و نمی‌شود آن را تابع نظر شخصی یا میل و خواست مقامی کرد بلکه باید فلسفه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، میراث تمدن نیاکان، نیازهای حال و آینده کودکان و نوجوانان و سایر عومامل مؤثر را در نظر گرفت.»
هم‌چنین در خصوص اهداف گفته شد:«اهداف در آموزش و پرورش، باید به تحصیل کیفیات خاص ذهنى، نگرش‌ها و احساسات خاصى مربوط باشند تا آموخته‏هاى مدرسه، در جامعه سودمند افتد و دانش‏آموزان را براى زندگى در آن جامعه آماده سازد.«هدف آموزش وپرورش را درچهارچوب نیازها و ضرورتهای زندگی فردی و گروهی انسان‌ها باید بنیاد کرد.»
به طور کلی به اهداف متعددی می‌توان اشاره کرد لیکن در اینحا به طورعمده اهداف آموزش و پرورش اشاره می‌کنیم.
الف) اهداف عالى آموزش و پرورش
اهداف عالى آموزش و پرورش به طور معمول به غایتى کلى و دراز مدت اشاره دارد، که اغلب تعریف واضح آن‌ها بر حسب سلوکى خاص مشکل است. اهداف بلند مدت آموزش و پرورش به یقین باید درجه‏اى از کلیّت را دارا باشند.
ب) اهداف‌ کلی‌ آموزش‌ و پرورش‌
کمال‌ انسان‌ درنظام‌ تعلیم‌ و تربیّت‌ اسلامی‌ رسیدن‌ به‌ قرب‌ الهی‌ است‌. این‌ هدف‌ غایی‌ به ‌اهداف‌ اعتقادی‌، اخلاقی، علمی‌آموزشی‌، اجتماعی، زیستی‌، سیاسی و‌ اقتصادی‌ تقسیم‌ می‌شود.

بند چهارم) نظام آموزش و پرورش و قوانین آن
هر فعالیّت اجتماعی که به شکل گروهی و هدفمند اجرا شود؛ باید دارای نظام و ضوابطی باشد آموزش و پرورش نیز با توجّه به اهداف و رسالت رفیعی که بر عهده دارد مستلزم نطام می‌باشد که در این خصوص عنوان شد:«نظام آموزش و پرورش، پدیده اجتماعی عامی است که در تمام جوامع امروز یافت می‌شود. با وجود این که ساختار و طرز کار نظام‌های آموزشی از جامعه‌ای به جامعه‌ای متغیرند، ویژگی‌های مشترکی دارند. پیدایی و توسعه این نظام‌ها حاکی از اهمیّت و ضرورت انتقال و حفظ میراث فرهنگی، القای الگوهای فکری و ارزشهای اجتماعی و توسعه و ترویج دانش‌ها و فنون، در هر جامعه‌ای است .
آموزش و پرورش یک جریان است که این جریان در بستر زمان همراه با تحولات‌ سایر پدیده‌های اجتماعی متحول می‌شود و این تحول نیاز بنیادی رشد و ترقی هر آموزش و پرورشی خواهد بود. الف) تحوّل در نظام آموزشی
نظام آموزشی یکی از مهم‌ترین نظام‌های کشور است. بنا به ضرورت تحوّل در نظام آموزشی کشوری اصلاح ساختار تشکیلات و نظام مدیریت آموزش و پرورش با روی کرد تمرکز زدایی و مشارکت جویی، کارآمد کردن شوراهای آموزش وپرورش مناطق وتحققّ مدرسه محوری به عنوان یکی از راهکارها توسط صاحب نظران ارائه گردید . سرانجام در راستای تحققّ اهداف سند تحوّل راهبردی، ساختار تحصیل دانش‌آموزان، در سنین لازم التعلیم راطی 12 پایه تحصیلی (چهار دوره سه ساله ) به منظور بازنگری و بازسازی ساختارها و رویّه‌ها در نظام تعلیم و تربیّت رسمی عمومی، تعیین گردید.
به منظور تحقق اهداف و برخورداری از نتایج تحولات، آیین‌نامه مجتمع‌های آموزشی و پرورشی تصویب شد و با هدف عمده تمرکززدایی مدیریت مرکزی به اجرا درآمد. ب) مجتمع‌های آموزشی و پرورشی
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


در راستای تحققّ بند 8 سیاست‌های کلی ابلاغی، تحوّل بنیادی در آموزش و پرورش و ارتقای کیفیّت آن و به منظور بهسازی نظام آموزشی، بهبود برنامه‌های آموزشی و پرورشی، توسعه دانش و مهارت‌های انسانی آموزش و پرورش و بهبود اداره‌ی مدرسه در جهت ارائه خدمات مطلوب تر به دانش‌آموزان با بازنگری وضعیت آموزشی و پرورشی اصلاح ساختار و تشکیلات و مدیریت آموزشی طرح تأسیس مجتمع‌های آموزشی و پرورشی را تدبیر نمود. اکنون این وزارت با حفظ و تقویت ساختار متمرکز، نظارت و کنترل بیشتر بر امور سازمانی وسیع، بزرگ و پیچیده و دیوان سالاری می‌باشد.
شورای عالی کمیسیون‌هایی دارد که بررسی مقدماتی مباحث را قبل از طرح در شورا را بر عهده دارند. گفتار دوّم) اهداف و انواع فعالیّت‌های آموزشی دانش‌آموزان]]>

Related articles

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *