فروش پایان نامه سازمان های بین المللی

دانلود پایان نامه

مورد توجه قرار گرفته است. حق آموزش اجباری و رایگان کودکان از آن جهت حائز اهمیت است که نقش مهم و تعیین کننده ای در حذف کار کودک دارد به این خاطر که چنانچه هزینه تحصیل حداقل در دوره ابتدایی برای کودکان رایگان باشد، این وضعیت تا حد زیادی بر میزان وقوع کار کودک در خانواده های کم در آمد تاثیر گذاشته و کودکان را از محیط های کاری خطرناک دور نگاه می دارد. از جمله حمایت های صریح از منع بهره کشی و کار کودکان در ماده 10 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق کودک و ماده 15 و 27 منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک صورت گرفته است و کنوانسیون حقوق کودک هم در چندین ماده از جمله ماده 32 اشکال مختلف بهره کشی از کودکان منع نموده است. سازمان بین المللی کار بیشترین معیارهای مربوط به کار کودکان را به مسئله حداقل سن استخدام و شروع به کار اختصاص داده است بدین معنی که تاکنون 11 کنوانسیون بین المللی و 5 توصیه نامه اختصاصا در این باره تصویب نموده است. اما کنوانسیون حداقل سن برای استخدام (شماره 138) جامع ترین سند مربوط به حداقل سن اشتغال می باشد و تمام مشاغل را در بر می گیرد، هر چند یکی از عمده نقصان های کنوانسیون حداقل سن استخدام این است که نامی از کارهایی که باید برای افراد زیر 18 سال منع شوند نمی برد و صرفا از دولت ها می خواهد تا کاری که تشخیص می دهند برای سلامت فیزیکی و روانی آنها مضر است را ممنوع سازند و با وجود این شرایط هم استخدام کودکان 16 ساله را با شرایطی مجاز می شمارد و یا حتی در برخی موارد امکان استخدام کودکان 14 ساله را با توجه به وضع اقتصادی کشور مجاز می شمارند. به نظر می رسد کنوانسیون حداقل سن استخدام با آوردن این شرط (وضع اقتصادی کشورها) به نوعی به کودکان ظلم می کند. چرا باید حتی در نبود وضع اقتصادی مناسب کودکان را قربانی کرد کودکانی که با رفتن به مدرسه و تحصیل به نحو مطلوب تری می توانند آینده کشور خود را بسازند و پیامدهای کار برای کودکان چه به لحاظ جسمی چه روانی در نهایت آثار مخربی و گزافی برای جامعه به همراه خواهد داشت، به عنوان مثال هزینه های درمانی کودکان کارگر آسیب دیده به مراتب بیش از منفعتی است که جامعه با وضعیت اقتصادی ضعیف ممکن است از کار آنها بهره برد. همچنین اگر در این کشورها عوض تحصیل به کودکان اجازه کار داده شود، این وضعیت به احتمال زیاد چرخه فقر را تداوم خواهد بخشید. کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک به بدترین فرم های کار کودک توجه می کند و اینکه بدترین اشکال کار کودک باید برای افراد زیر 18 سال منع گردد. کنوانسیون مستخدمین خانگی هم که جدیدترین کنوانسیون مصوب سازمان بین المللی کار است بر ضرورت منع کار کودکان زیر 18 به عنوان مستخدمین خانگی تاکید کرده است. علاوه بر اسناد حقوق بشری و اسناد سازمان بین المللی کار برخی از کنوانسیون های بین المللی هستند که به منع قاچاق و بهره کشی از کودکان توجه ویژه ای نشان داده اند.

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق درباره : اعلامیه جهانی حقوق بشر


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل چهارم

بررسی اقدامات جهانی و ملی در جهت محو
کار کودک و نقش و مسئولیت دولت ها در راستای تحقق آن

مقدمه

چالش مبارزه علیه کار کودک نیاز به تلاش مداوم از سوی بازیگران کلیدی چه در سطح بین المللی و چه در سطح ملی دارد. این بازیگران کلیدی شامل سازمان های بین المللی اعم از دولتی و غیردولتی، سازمان های کارگری و کارفرمایی و همچنین دولت ها می شوند. مشارکت بین المللی به ایجاد محیطی کمک می کند که در آن کار کودک می تواند محو گردد. سازمان های بین المللی نقش عمده ای در ارتقا آگاهی در خصوص پدیده کار کودک، شرکت دادن دولت ها و دیگر بازیگران اجتماعی در عرضه مبارزه با کار کودک و تسهیل دسترسی کشور های فقیر به منابع ضروری برای مبارزه با کار کودک ایفا می کنند.
حذف موثر کار کودک و اقدام فوری علیه بدترین اشکال آن تنها در صورتی موفق خواهند بود که مشارکت گسترده چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی صورت گیرد. زمانی که تمام بازیگران در کنار یکدیگر قرار می گیرند می توانند به مراتب تاثیر قابل ملاحظه تری بر مبارزه علی کار کودک داشته باشند. این مشارکت بین المللی همچنین دارای نقش حیاتی در ارتقا نقش آموزش به عنوان ابزاری برای ریشه کن سازی کار کودک می باشد.
سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی وابسته به آن نقش مهمی را در مبارزه علیه کار کودک ایفا می کنند. لذا در مبحث نخست به اقدامات و فعالیت های ارکان مختلف سازمان ملل متحد همچون مجمع عمومی، شورای امنیت، کمیته حقوق کودک و شورای حقوق بشر و یونیسف که دارای مسئولیت جهانی ارتقا وضعیت کودکان می باشد و نقش مهمی را در این حیطه ایفا می کند، پرداخته خواهد شد. در بخش بعدی این مبحث به فعالیت های دیگر سازمان های بین المللی اعم از دولتی و غیر دولتی که به نوعی در زمینه مبارزه با کار کودک فعال می باشند پرداخته خواهد شد. با توجه به اینکه سازمان بین المللی کار بیشترین نقش را در زمینه مبارزه با کار کودک ایفا می کند. مبحث بعدی از این فصل به اقدامات و فعالیت های گسترده سازمان بین المللی کار در قالب برنامه بین المللی حذف کار کودک، دفتر فعالیت های کارگری و کارفرمایی و سیستم نظارتی این سازمان پرداخته می شود. سازمان بین المللی کار، سازمان های کارگری و کارفرمایی را از جمله شرکای اجتماعی خود قلمداد می کند و این سازمان ها نقش قابل توجهی در مبارزه علیه کار کودک ایفا می کنند لذا در بخش های بعدی این مبحث اقدامات و فعالیت های برخی از سازمان های کارگری و کارفرمایی در حیطه مبارزه با کار کودک مورد توجه قرار خواهد گرفت. از آنجاییکه دولت ها از جمله بازیگران کلیدی در مبارزه علیه کارکودک می باشد. به طوریکه در غیاب تعهد جدی یک دولت به مبارزه علیه کار کودک، بهترین تلاش های دیگر بازیگران کلیدی اعم از بین المللی و ملی تاثیر چشمگیری نخواهد داشت. در مبحث پایانی این فصل به نقش و مسئولیت دولت ها و رویه عملی برخی از کشورهای جهان در جهت مبارزه با کار کودک پرداخته خواهد شد.

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق با موضوع : مسئولیت قراردادی

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید