دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان شناختی – رفتاری، اختلال افسردگی، افسردگی اساسی، درمان دارویی

دانلود پایان نامه

به سایر درمان شناختی – رفتاری،درمان دارویی میانگین بیشتری را در کاهش افسردگی مراجعین زن باتشخیص اختلال افسردگی به خود اختصاص داده اند.
نتایج این فرضیات با نتایج ستوده و همکاران(۱۳۹۰) که در پژوهشی تحت عنوان “بررسی اثرات سه روش درمان شناختی-رفتاری ،دارو درمانی و ترکیبی از دو روش فوق در درمان افسردگی اساسی ” انجام داد و نتایجش نشان

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد c=ceil((np-1)*rand(1));، b=ceil((np-1)*rand(1));، ، average

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید