تعامل اجتماعی

(داستان مرد یهودی که بر سر حضرت رسول اکرم (ص) ( روز خاشاک میریخت ) حال با یک نگرش نظام مقدس اسلامی ایران بر اساس محبت بجا و به حق و فرمایش خدای مهربان « ان الله یحب التوابین» بر کوهپایه های رفیع سخاوت اسلامی با صلات و ایمان گام بر میدارد و به پیش می تازد و موفق می شود مکر نه اینکه اولین اختر تابناک امامت علی(ع) در بستر جراحت و مسمومیت زخم شمشیر فردی نابکار و لعنتی، فرمود تا شیر را اول به اسیر« زندانی» دادند؟
آهای تشیع تو علی وارباش پیرویش را تو سزاوار باش
امروزه ما هزاران نمود شخص برای شیوه انتخابی و تعبیر از زندان در جمهوری اسلامی داریم که هر نمود مبین یک هدف و تمامی اهداف در یک جمله زندان محل بازسازی، تزکیه و بازگشت به خویشتن است که به یک هدف معتبر وصل می شود »
اشاره امروزه مدیریت یکی از عوامل بسیار مهم در اداره سازمان زندانها و حتی ارگانهای دیگر و ادارات می باشد مدیریت در زندانها نیازمند مهارتهای تخصصی و هم چنین ایمان به خدا و ابتکار و خلاقیت است ، البته مدیریت تنها علم نیست بلکه با هنر همراه است تا آنجا که با دانستن مربوط میشود . علم و آنجا که با توانستن سرو کار دارد هنر است لذا بینش جمهوری اسلامی جهت اعمال مدیریت درست از آموزش و تجربه کافی و هم چنین دارای توانمندی های خاصی جهت اداره زندانها برخوردار است .
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن سال1357 تغییرات اساسی در ایران بوجود آمد از جمله تغییر در زندانهای کشور را بدنبال داشت و بر اساس مصوبه شورای انقلاب اسلامی در تاریخ 13 شهریور 1358 زندانها از شهربانی ، منفک و به شورای سرپرستی زندانها تبدیل شد و به صورت شورایی اداره میشوند سپس در بهمن سال 1364 با تصویب مجلس شورای اسلامی اداره آن به : سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور سپرده شد .
الف- انواع زندانها
1- زندان بسته
2- زندان نیمه باز
3- زندان باز
4- بازداشتگاه
5- کانون اصلاح و تربیت
6- تبعید گاه مجرمین
7- مراکز بازپروری
8- تیمارستان
9- اردوگاه کار
1- زندان بسته
این نوع زندان با حفاظت کامل عبارت است از زندانی که کاملاً محصور بوده و دارای برجکهای دیده بانی باشد در پوشش خارجی زندان بسته به اندازه کافی ماموران مسلح مامور مراقبت و یا پاسدار می باشند . این نوع زندان برای نگهداری آن دسته از محکومانی است که به تشخیص مقامات قضائی یا شورای طبقه بندی نگهداری آنان در سایر زندانها و موسسات وابسته به مصلحت نباشد.
تبصره : در این نوع زندان در صورت امکان محکوم شبها در اطاق انفرادی نگهداری می شود و روزها بطور انفرادی یا گروهی از برنامه های آموزشی و حرفه ای و تفریحی استفاده مینماید و یا در کارگاههای داخل زندان به کار گمارده میشود 2- زندان نیمه باز:
درحد متوسط حفاظت ، زندانی است که محصور بوده و زندانیان بطور گروهی با تعداد کافی مامور مراقبت بدون اسلحه به کار اعزام می گردند و پس از خاتمه کار مجدداً به آسایشگاه خود عودت داده می شوند و مخصوص افراد زیر است:
الف- محکومان جرائم غیر عمد
ب- محکومان به حبس تعزیزی تا 2 سال
ج- محکومان بیشتر از 2 سال بشرط تحمل محکومیت در زندان
د- محکومان به حبس دائم پس از تحمل سه سال حبس در زندان به تشخیص مقامات قضائی یا شورای طبقه بندی به این نوع زندان منتقل میشوند
3- زندان باز:
زندانی است بدون حفاظ و مامور مراقبت که زندانی مدت محکومیت خود را در آن با اشتغال به کار یا به خدمت می گذارند و حق خروج از زندان را نداشته و شبها رانیز در آسایشگاهی که به همین منظور تعیین شده استراحت می نماید و مخصوص زندانیان ذیل است .
الف- محکومان به جرائم غیر عمدی
ب: محکومان به حبس تعزیری تا 2 سال پس از گذراندن محکومیت در یکی از زندانهای بسته یانیمه باز
د: محکومان به حبس دائم پس از گذراندن 5 سال از محکومیت


4- بازداشتگاه
محل نگهداری متهمانی است که تحت تعقیب بوده و طی حکم غیر قطعی یا قرار کتبی مقامات صلاحیتدار قضائی تا اتخاذ تصمیم نهائی در آنجا بازداشت باشد
5- کانون اصلاح و تربیت
مرکزی است جهت نگهداری، اصلاح، تربیت و تهذیب و تهذیب اطفال غیر بالغ و بزهکار یا بزهکارانی که کمتر از 18 سال تمام سن داشته باشند.
6- تبعید گاه مجرمین :
مرکزی است برای نگهداری مجرمین بعادت یا افراد شرور
7- مراکز بازپروری معالجه متهمان و محکومان معتاد
مراکزی هستند برای نگهداری و درمان و معالجه متهمان و محکومان معتاد به مواد مخدر و الکل
8- تیمارستان
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


مرکزی است برای نگهداری مجرمین مجنون و مختل المشاعر
9- اردوگاه کار:
مرکزی است برای نگهداری معتادان یا کسانیکه با حکم مقامات ذیصلاح برای مدتی به نگهداری در آن محل محکوم میشوند.
توضیح: اداره کلیه مراکز فوق به عهده سازمان زندانها است .
مبحث چهارم :الف :تاریخچه آیین نامه اجرایی سازمان بعد از پیروزی انقلاب
اولین آیین نامه اجرایی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مشتمل بر 396 ماده و 65 تبصره در تاریخ 7/2/61 به تصویب شورای عالی قضایی رسید .
در پی آن و در تاریخ 19/11/67 آیین نامه ی اجرایی دوم، بعد از انقلاب و نخستین آیین نامه پس از تشکیل سازمان زندان ها حاوی ده فصل و 24 بخش مشتمل بر 180 ماده و 44 تبصره در تاریخ 29/3/68 مورد تصویب ریاست دیوان عالی کشور قرار گرفت .
پنج سال بعد به تاریخ 15/1/72 آیین نامه ی اجرایی چهارم سازمان زندان ها نیز متضمن 254 ماده و 96 تبصره توسط ریاست وقت قوه قضاییه تصویب شد این آیین نامه نیز 8 سال بیشتر دوام نیاورد و آیین نامه پنجم شامل 232 ماده و 84 تبصره به دستور رییس قوه ی قضاییه در تاریخ 26/4/80 تصویب و به اجرا در آمد سرانجام بعد از گذشت 4 سال از زمان تصویب و اصلاح اخرین آیین نامه ی سازمان زندان ها آیین نامه ی سازمان زندان ها آیین نامه ی اجرایی جدید در اجرای ماده ی 9 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 6/11/1364 با قالب و محتوایی به نسبه تازه مشتمل بر 247 ماده و 108 تبصره در تاریخ 20/9/1384 مورد تصویب و تایید رییس قوه ی قضاییه قرار گرفت و با اعلام نسخ صریح آیین نامه ی سابق ( مصوب 26/4/1380 ) و سایر آیین نامه های مغایر، قدم در وادی اجرا گذاشت .
2-هدفها و کارکردهای زندان
هدف ها و روش های اجرایی و عملی در نهاد و سازمانی، در حقیقت استخوان بندی تشکیلاتی و کلیه ی حوزه ی کاری و عملی آن را در بر می گیرد و همه ی عوامل مادی و معنوی که در خدمت هستند در راستای این هدف ها تعیین و مشخص می شوند . زندان ها نیز بر اساس انگیزه ها و هدف هایی به وجود آمده اند زیرا هیچ فرد نهاد و سازمانی بر روی زمین نمی تواند بدون انگیزه و هدف به حیات و زیست خود ادامه دهد بدون شک انگیزه ها و هدف های هر فرد با نهاد و سازمانی نیز از فرهنگ همان جامعه ای سرچشمه می گیرد که فرد با نهاد با سازمان در آن فرهنگ به طور عام رشد و زیست کرده است به طور کلی اندیشمندان علم زندان ها هدف های زندان را در اصلاح و تربیت یا در درمان بزهکار، پیشگیری عمومی ، پیشگیری فردی ، تلافی برای تسکین افکار عمومی خلاصه کرده اند با این همه در کتاب تاریخ اندیشه های کیفری در بحث هدف مجازات زندان ، تنها پیرامون اصلاح و تربیت و بازپروری مجرمان از زندان از قول دانشمندان مختلف بحث می کنند. در کتاب های کیفرشناسی هم هدف های مجازات در قالب نقش سزادهی ( تعامل اجتماعی) عبرت آموزی عمومی( پیشگیری عام یا عمومی ) عبرت آموزی، انطباق پذیری با محیط اجتماعی و طرد را بخود بگیرد . وانگهی در این میان لازم است که از یک سو اهداف کلی و عمومی اجرای کیفر سلب آزادی را مورد بحث قرار دهیم و از دیگر سو به اهداف عینی و خاص آن بپردازیم.
3-اهداف کلی و عمومی اجرای مجازات سلب آزادی
الف- سزادهی و مجازات این هدف مورد نظر مکاتب عدالت مطلقه ی حقوق جزاست .
ب- انتقام ، کفاره ی جرم تشفی خاطر زیادندیده : این کارکرد نیز به طور سنتی مورد توجه نظام های جزایی و خصوصاً نیروهای پلیس بوده است .
ج- اصلاح و تربیت و بازسازگاری اجتماعی: این هدف از رویکردهای مدرن اجرای کیفر سلب آزادی و اهداف اصلی زندان هاست .
د- پیشگیری که خود شامل1- پیشگیری اولیه ی سایرین( ارعاب) 2- پیشگیری دومین یا پیشگیری از تکرار جرم
3-اهداف خاص عینی زندان در قالب وظایف سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور شامل :
الف- نگهداری متهمان تحت قرار و محکومان به حبس، بنا بر دستور کتبی مقام های قضایی و به موجب مقررات و قوانین مربوط
ب- اداره ی کلیه ی امور زندان هاو مراکز حرفه آموزی و اشتغال ، بازداشتگاه ها و مراکز تامینی و تربیتی کشور و موسسه های صنعتی ، کشاورزی و خدماتی و سایر مراکز وابسته
ج- ایجاد مراکز حرفه آموزی و اشتغال ، زندان ها ، بازداشتگاه ها و موسسه های صنعتی ، کشاورزی ، و خدماتی و سایر موسسه های لازم برای نگهداری، بازپروری، حرفه آموزی و اشتغال به کار متهمان و محکومان .
د- انجام تحقیقات و پژوهش های نوین کیفر شناسانه به منظور بهبود شیوه ها و خدمات زندانبانی
هـ- تعیین خط مشی ، اداره و نظارت بر اجرای کلیه ی امور مربوط به زندان ها و موسسه ها و مراکز وابسته به آن
و- تهیه ی پیش نویس قوانین و مقررات مورد نیاز و پیشنهاد آن به مراجع قضایی صلاحیت دار
ز- ایجاد امکانات و تسهیلات لازم و مناسب به منظور تصدی امور بازپروری نظیر اصلاح ، ارشاد، آموزش و بازسازگاری محکومان
ح- انجام خدمات مشاوره ای و نیز کمک و مساعدت مردمی، موسسه های خیریه و برنامه ریزی در جهت به کار گیری صحیح اینگونه کمک ها با هدف بهبود امور زندان ها و مساعدت به محکومان و یا خانواده ی آنان
ط- جذب هر گونه کمک از قبیل کمک های مردمی ، موسسه های خیریه و برنامه ریزی در جهت به کار گیری صحیح اینگونه کمک ها با هدف بهبود امور زندان ها و مساعدت به محکومان و یا خانواده ی آنان
ی- سیاست گذاری و برنامه ریزی کلیه ی امور مربوط به اشتغال و حرفه آموزی محکومان و خود کفایی مراکز حرفه آموزی و اشتغال زندان ها و موسسه های وابسته
ک- تهیه ی آمار و اطلاعات مورد نیاز از محکومان و متهمان تحت نظارت به روش های علمی به منظور استفاده در امور اجرایی، سیاتگذاری ها و مطالعات کیفر شناسانه و انتشار آن ها به صورت سالنامه ی آمار کیفری
ل- تهیه و پیشنهاد اسامی محکومان واجد شرایط عفو و ارایه ی آن به هیات عفو
ن- برنامه ریزی برای مراقبت بعد از خروج محکومان با همکاری دستگاه های مربوط و سرانجام
ص – آموزش کارکنان همسو با موازین کیفر شناسی نوین و سیاست های توسعه ی قضایی قوه ی قضایی
ب :تاریخچه شکل گیری سازمان زندان ها پس از پیروزی انقلاب
با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و تغییرات شگرف اجتماعی و فرهنگی جامعه و جایگزینی ارزش های متعالی الهی و انسانی در تمام شئون زندگی مردم، ایجاب می کرد به مقوله زندان ها که در واقع بخشی از زندگی اجتماعی محسوب می شدند، توجه ویژه شود .
شرایط اولیه از پیروزی انقلاب و ضرورت تثبیت نهادهای حاکمیت به گونه ای بود که رهبران فکری و سیاسی انقلاب با پشتکاری وصف ناپذیر به سرعت به سر و سامان دادن امور پرداخته و با وضع قوانین و مقررات فوری از طریق تنها نهاد رسمی قانونگذاری آن سال ها ( یعنی شورای انقلاب اسلامی) یکی پس از دیگری وضعیت مدیریت آن ها را مشخص می نمود امور زندان ها از جمله امور مهمی بود که خیلی زود مورد توجه قرار گرفت در اردیبهشت ماه سال 1358 اولین تصمیم شورای انقلاب در خصوص زندان ها در قالب مصوبه ، اتخاذ و زندان ها به طور کامل از سیستم اجرایی به بدنه دستگاه قضایی متصل و ابتدا به وزارت دادگستری وقت و پس از مدتی و با تشکیل شورای عالی فضایی مسئولیت اداره زندان ها به این شورا سپرده شد.
به طور طبیعی در این سال ها و تا زمان تشکیل سازمان زندان ها در اواخر سال 1364 ( حدود هشت سال) ناگزیر برای اداره زندان ها و بازداشتگاه ها در سطح کشور از توان نهادهای متعددی نظیر کمیته های انقلاب اسلامی – شهربانی کل – سازمان های اطلاعاتی و امنیتی و برخی دیگر از نهادها بهره
برده و تمامی این نهاد ها تحت تولیت شورای سرپرستی زندان ها که متشکل ازسه نفرعضو منتخب شورای عالی قضایی بود،انجام وظیفه می کردند.
به طورقطع وبه خاطر تعدد مدیریت های مراکزنگهداری مجرمان ،دراین سال ها ،حرکت های اصلی وتربییتی نمی توانست به شکلی واحد اجرا شود وگاه به لحاظ شرایط زمانی ،ناگزیرازنگهداری صرف مجرمان بودند ،دراین سال ها وضعیت بهداشتی ،زیستی و…زندان ها درحد مطلوبی نبود وبه طورکلی تفکرپلیسی برجای مانده ازرژیم طاغوت هنوز در بدنه مدیریت زندان ها خودنمایی می کرد.
ازطرفی مدیریت کلان زندان ها درآن مقطع به علت شورایی بودن وعدم تصمیم گیری واحد،کارآیی لازم را ازدست داده بود.به همین خاطر جهت اجرایی نمودن رهنمود اندیشمندانه امام راحل (ره) درتبدیل زندان ها به دانشگاه برداشتن گام های علمی درانسجام مدیریت زندان ها ضروری می نمود.خوشبختانه این دوراندیشی همراه با پیگیری مجدانه ودلسوزانه جامعه ،باعث شد تادربهمن ماه سال 1364 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها به سازمان زندان ها واقدامات تامینی وتربیتی کشوردر10 ماده و2 تبصره مجلس شورای اسلامی گذشت .پس ازتصویب و ابلاغ این قانون ،هسته ای اولیه سازمان زندان ها ازابتدای سال 1365 بنیانگذاروحجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری که تلاش زیادی برای تشکیل سازمان مصروف داشته بود به عنوان اولین رئیس سازمان منصوب شد.درمدت کوتاه مدیریت ایشان به عنوان رئیس سازمان،تشکیلات اولیه سازمان طراحی ودرسطح استان ها نیزادارات کل زندان ها عهده دارسرپرستی زندان ها وبازداشتگاه ها وتمامی مراکزاقدامات تامینی استان شدند.دراین مدت مدیران تازه منصوب شده دراستان ها دراجرای مفاد قانون ودرکوتاه ترین مدت ممکن،سعی نمودند تا تمامی مراکزی راکه به نوعی دراختیارسایرنهادها بود،تحت سرپرستی خود درآورند وهرچند درسال های اولیه تاسیس سازمان نحوه ی تحویل وتحول زندان ها با مشکلات و بعضا مقاومت هایی روبرو بود،ولی مدیران جوان وعاشق خدمت با تدابیرتشکیلات اولیه ی ادارات زندان ها وراه اندازی وبدین ترتیب پس ازحدود 9سال،سازمان زندان ها درمرحله ی تثبیت قرارگرفت .
دراواسط سال 1366 وپس ازانتخاب جناب آقای انصاری به عنوان نماینده ی مردم درمجلس شورای اسلامی،مسئولیت سازمان تازه تاسیس زندان ها به عهده حجت الاسلام والمسلمین شیخ اسماعیل شوشتری-که تجارب ذی قیمتی درقانون گذاری و مسایل قضایی داشت –گذاشته شد.
ایشان نیزدرمدت تصدی خود(حدود دو سال) درجهت تثبیت کامل ساختارتشکیلاتی سازمان گام های موثری برداشت.دراین مقطع آیین نامه ی زندان ها اصلاح وبرای اولین بارمفاهیم اصلاحی وتربیتی ومقولات فرهنگی دربند آیین نامه تجلی شد،دراین دوران ،تشکیلات اداری سازمان کامل گشت.
درشهریور1368 وبا توجه به انتصاب آقای شوشتری به سمت وزیردادگستری ،شهید سیداله لاجوردی چهره ی شناخته شده انقلاب ومبارزخستگی ناپذیرزندان های رژیم ستم شاهی ازسوی رئیس محترم وقت قوه ی قضاییه مسئولیت اداره ی سازمان زندان ها را پذیرفتند.
با توجه به گذشت بیش از3 سال ازتشکیل سازمان زندان ها وتثبیت نسبتی تشکیلات اداری زندان،ایشان با تکیه برنیروهای متعهد ودلسوزسطح زندان ها حرکت اصلاحی را شروع ،ودرمدت هشت سال تصدی این مسئولیت اقدامات موثری را به انجام رساندند.دراین مدت قانون استخدامی کارکنان زندان ها به تصویب وبه تدریج نیروهای رسمی جایگزین نیروهای انتظامی به ویژه درپست های حساس ومدیریتی شدند.
اقداماتی نظیرزیبا سازی محیط داخلی زندان ها،حرکت به سمت خود کفایی زندان ها،تمرکززدایی درامرمدیریت زندان ودادن اختیارات به مدیران محلی]]>