این میوه را با هسته بخورید | سبزیجات

سرطان کولورکتال می تونه به دلیل بیشتر از 11000 جهش ژنتیکی جور واجور ایجاد شه.
عصاره هسته انگور در درمان سرطان کولورکتال (بخش انتهایی روده بزرگ) نقش موثری اجرا می کنه. این اثر مثبت حتی در موارد تهاجمی مریضی هم مشاهده می شه.

براساس مطالعه ای که در مرکز سرطان دانشگاه کلرادو انجام شد، مشخص گردید که عصاره هسته انگور رشد و باقی موندن سلولای سرطانی رو در سرطان کولورکتال کنترل می کنه. یافته های این مطالعه در نشریه سرطان به چاپ رسیده.

محققان فکر می کنن که ترکیبات فعال موجود در عصاره هسته انگور خیلی از شکلای جور واجور سلولای سرطانی رو به صورت انتخابی هدف قرار میده. مطالعه گذشته نشون داد که خیلی از جهشای ژنتیکی که منتهی به گسترده شدن (متاستاز) سلولای سرطانی کولورکتال و مقاومت اونا در برابر درمانای عادی می شن، این سلولا رو به طور خاص نسبت به عصاره هسته انگور حساس می سازه.

این یافته از اون جهت مهمه که گسترش سرطان کولورکتال (به دلیل رژیمای غذایی پرچرب و روش زندگی بی جنب و جوش) به سرعت رو به زیاد شدنه و غربالگری این مریضی هم در حد بسیار پایین انجام می شه، یعنی در 60 درصد موارد، مریضی در مراحل پیشرفته اون تشخیص داده می شه.

دست پیدا کردن به روشی که سلولای سرطانی کولورکتال پیشرفته رو به طور انتخابی مورد هدف بذاره، از دید بالینی بسیار ارزشمنده.
واسه انجام این مطالعه، سرطان کولورکتال در مراحل جور واجور بررسی شد. کارکرد احتمالی عصاره هسته انگور در برابر این نوع سرطان هم مشخص شد. عصاره هسته انگور استرس اکسیداتیو رو در سلولای سرطانی کولورکتال القا و تحریک می کنه و این موجب مرگ برنامه ریزی شده (آپوپتوز) این سلولا می شه و درآخر سلولای سرطانی از بین می رن.

سرطان کولورکتال می تونه به دلیل بیشتر از 11000 جهش ژنتیکی جور واجور ایجاد شه.(جهش ژنتیکی تغییریه که در DNA سلول ایجاد می شه). روش شیمی درمانی تنها جهشای سلولی خاصی رو مورد هدف قرار میده، پس خیلی از شکلای جور واجور سرطان کولورکتال نسبت به شیمی درمانی مقاومند. نکته باحال اینه که خیلی از ترکیبات فعال موجود در عصاره هسته انگور می تونن جهشای ژنتیکی جور واجور رو شناسایی کرده و مورد هدف بذارن. واقعا با افزایش جهشا، توانایی عصاره هسته انگور هم واسه مقابله با سلولای سرطانی زیاد می شه.

جمع آوری سلامت اکاایران