منبع پایان نامه درباره بهینه سازی

حضور اکسیدهای مس و روی هم به علت ارزان بودن آنها نسبت به تیتانیا و هم سهولت ساخت بسیار مورد توجه است. برای بالا بردن عمر حفره و الکترون تولید شده نیاز به عواملی جهت گیراندازی حفره وجود دارد که می توان در این خصوص از فلزات و اکسیدهای فلزات بهره جست. این گیراندازی باعث کاهش زوج شدگی الکترون و حفره می شود]۳[.
شکل۴- ۲- بهینه سازی

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درمورداضافه وزن، نرم افزار

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید