منابع پایان نامه ارشد با موضوع شدت فعالیت

عضلات مختلف در حرکت آبداکشن در صفحه اسکپشن در زاویه صفر

پس فعالیت عضله فوقخاری در زاویه صفر درجه اسکپشن نسبت به سایر عضلات شدت فعالیت بیشتری دارد و با توجه به اینکه نسبت فعالیت عضله فوقخاری به دلتوئید میانی در زاویه صفر درجه صفحه اسکپشن بیشترین مقدار است پس مناسبترین وضعیت تفکیک عضله فوقخاری، زاویه صفر درجه صفحه اسکپشن

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درموردمصرف مواد

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید