خطاهای دانش‌آموزان در همنهشتی مثلث‌ها- قسمت ۱۷

۵ Rigorسطح یک- تشخیص یا دیداریبه‌طور کلی اشکال هندسی تنها به وسیله‌ی شکلشان و نه به وسیله‌ی ویژگی‌هایشان شناخته می‌شوند. آن‌ها در برخورد با اشکال هندسی به نمونه‌های بصری رجوع می‌کنند. مثلا می‌گویند یک مستطیل شبیه یک در است یا یک دایره شبیه یک توپ است. به علت عدم توجه به خواص اشکال، یک مربعی …

خطاهای دانش‌آموزان در همنهشتی مثلث‌ها- قسمت ۱۵

امروزه هندسه کاربردهای علمی فراوانی مدل سازی هندسی، ربوتیک، پزشکی، متحرک سازی کامپیوتری، شیمی محاسباتی، فیزیک، بیولوژی، سیستم اطلاعات جغرافیایی و ریاضیات یافته است (وایتلی۳، ۱۹۹۹).هدف نهایی یادگیری هندسه ارتقاء قدرت استدلال است. استدلال هندسی می تواند به عنوان اختراع یا استفاده از سیستم های مفهومی رسمی برای بررسی شکل و فضا تعریف شود (باتیستا۴، …