پژوهش دانشگاهی – راهبرد های تثبیت حدود املاک در ثبت نوین و آثار آن بر قضا …

سید حسن موسوی تبارحقوق خصوصی ۲۸/۰۷/۱۳۹۲راهبردهای تثبیت حدود املاک در ثبت نوین و آثار آن بر قضا زدای۱۷٫۰۰بی دانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم و تحقیقاتتعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامهاینجانب سید حسن موسوی تبار دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/ دکترای حرفه ای / دکتری تخصصی / در رشته حقوق خصوصی که در تاریخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۲ از پایان نامه / رساله خود تحت عنوان” راهبردهای …

سایت مقالات فارسی – جایگاه سند در ادله‌ی اثبات دعوی- قسمت ۷

این تحقیق در شش فصل ارائه شده است: فصل اول درباره‌ی معنا و مفهوم اصطلاحی سند، انواع آن و تاریخچه‌ی ثبت می‌باشد؛ در فصل دوم به شرایط تنظیم اسناد و شرایط اعتبار آنها (رسمی و عادی) پرداخته شده است؛ و در فصل سوم شامل تفاوت و تعارض میان اسناد با سایر ادله‌ است، در فصل …