سایت مقالات فارسی – بررسی اثرات حجم اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر رشد و توسعه کشاورزی ایران- قسمت ۱۱

  مکتب کلاسیکالف: آدام اسمیتهمانطور که پیش از این نیز اشاره شد،بنیانگذار مکتب کلاسیک ، آدام اسمیت بود. ولی برخلاف فیزیوکرات ها که زمین را تنها منیع ثروت می دانسته و معتقد بودند که این عامل به کمک طبیعت محصول ویژه تولید می کند، چنین استدلال می کرد که «انرژی و قدرت نیروی انسانی» منبع ثروت …

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی اثرات حجم اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر رشد و توسعه کشاورزی ایران- …

ب: اعتبار در مفهوم تجاری ……………………………………………………………………………….۱۶ج: اعتبار در اصطلاح علم اقتصاد ……………………………………………………………………….۱۶د: اعتبار در اصطلاح حقوقی ………………………………………………………………………………۱۶ﻫ : اعتبار در اصطلاح امور بانکی ………………………………………………………………………..۱۷و : اعتبار در بخش کشاورزی …………………………………………………………………………….۱۷فصل دوم- مبانی نظری ومروری بر تحقیقات گذشتهبخش اول- دیدگاه مکاتب اقتصادی ……………………………………………………………………………….۲۱۱-۱-دیدگاه مکاتب اقتصادی در خصوص سرمایه و سرمایه گذاری …………………………………۲۱۱-۱-۱- مکتب کلاسیک …………………………………………………………………………………………….۲۲۱-۱-۲- مارکسیم …

پژوهش – بررسی رابطه بین بازار‌گرائی و عملکرد تجاری در بانک‌ شهر- قسمت ۳

پیوست ۲ ۱۱۴فهرست شکل‌ها، جداول و نمودارها ۱۱۴فصل اول:کلیات تحقیق۱-۱ مقدمهجهان در قرن بیست و یکم با تحولات شگرفی روبرو شده است. مفهوم این تحولات این است که روش‌های دیرین کسب و کار در دنیای امروز، کارائی گذشته را نخواهد داشت. امروزه موسسات تجاری می‌دانند که حیات آن‌ها بسته به وجود و رضایت مشتریان است …

بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری …

از این رو اوّلین گام در راستای افزایش بهره وری تشخیص دامنه مشکلات در چارچوب دو گروه عوامل درونی و بیرونی است. عوامل درونی در دو گروه، قابل تقسیم هستند :الف. عوامل سخت افزاری شامل: محصول، ماشین آلات و تجهیزات، تکنولوژی، مواد و انرژی است.ب. عوامل نرم افزاری شامل افراد متخصّص، سازمان (سیستم)، روش های …