بررسی روش‌های اقتباس از داستان‌ دینی برای تبدیل به فیلمنامه؛ با تکیه بر فیلمنامه چهل‌سالگی(نوشته مصطفی رستگاری) و داستان پادشاه و کنیزک (مثنوی معنوی)۹۴- قسمت ۸

مک فارلین در ادامه تقسیمبندی اقتباس به تقسیم‌بندی کنت پورتونی هم اشاره می‌کند:” کنت پورتونی در کتاب اقتباس سینمایی به چهار موردی که کمابیش در اغلب اقتباس‌های اعمال می‌شود اشاره می‌کند:     تغییر در توالی زمانی برای ایجاد هیجان و تعلیق دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir   تغییر برای ایجاد تجربه‌ی …

بررسی‌رابطهفضای‌مجازی‌ وعامگرایی‌کاربران‌اینترنت درسـازمـان‌اسـنـادوکـتـابـخـانه‌ملـی‌ایـران- قسمت ۱۰

شایگان بر آن است که هنگامی که بنیاد و پایه از میان رود، معارفی نیز که موضوع آنها شناخت منشأ و مبدأ است از میان می‌روند. نیچه در این‌باره می‌گوید: «پیشتر، تصور پژوهشگران آن بود که هنگامی که به سوی منشأ و مبدأ چیزها پیش می‌روند، به کشفیاتی جزئی دست می‌یابند که برای هرگونه عمل …

ارزیابی تاثیر کارآفرینی روستایی در توسعه روستای کندلوس و منطقه پیرامون- قسمت ۳

توسعه دارای ابعاد مادی و معنوی است. نه تنها رفع فقر و محرومیت و ارتقای سطح مادی زندگی، بلکه ارتقای سطح مادی زندگی، بلکه ارتقای فرهنگ و شعور اجتماعی یا کیفیت زندگی را در بر می گیرد.   توسعه یک مفهوم ارزشی است و در تعریف آن باید به شرایط جامعه مورد نظر توجه داشت، …

برهان وجودی از نظر چهار متفکر ایرانی معاصر

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجیگروه فلسفهپایان‌نامهبرای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته فلسفهعنوانبرهان وجودی از نظر چهار متفکر ایرانی معاصر(شهید مطهری، علامه جعفری، حائری یزدی، جوادی آملی)استاد راهنمادکتر محمد­رضا عبداله نژاداستاد مشاوردکتر مسعود امیدپژوهشگرزهرا رضائیتابستان ۹۲                                      …

مفهوم قتل عمد و ارکان متشکله آن در قوانین ایران و عراق- قسمت ۵

آنچه که در قانون مجازات اسلامی در رابطه با تحقق انواع بر اساس آنچه در ماده ۲۰۴ . سایر موارد مربوط به قتل آمده، حاکی از تحقق ۵ نوع قتل بوده که در این قانون مورد پذیرش قرار گرفته است که در این انواع پنجگانه تماماً با افعال مادی فیزیکی قابل تحقق میباشند؛ حالا باید …

نسبت منطق و مابعدالطبیعه نزد هیدگر- قسمت ۵

آنچه در مورد اصول شناخت به طور خلاصه گفته‌شد، ارتباط شناخت را با این‌همانی به مثابه ماهیت صدق نشان می‌دهد، گرچه این همانی همچنین ویژگی اساسی هستی تمامی موجوداتست. اصل دلیل در میان اصول دیگر اولین جایگاه را دارد. با ارجاع به این همانی اتصالی میان دلیل یا بنیاد و صدق و هستی پدید می …

دستور العمل های ناظر بر شرکت های چند ملیتی و آثار احتمالی آن بر حقوق ایران، با تاکید بر دستور العمل۹۳ OECD 2011- قسمت ۹

حال می رسیم به بحث تفسیر و توضیحات تکمیلی. آنچه در عبارت واره یا شاپوی قبل از شروع مفاد آمده است اشاره به “قوانین موضوعه”[۸۷] داشته است. این مساله نشان می دهد که بنگاه های چند ملیتی در عین اینکه در حوزه قضائی کشوری خاص فعالیت می کنند، می توانند مشمول قوانین ملی و بین المللی …

شناسایی میزان نشاط اجتماعی در بین شهروندان شهر بوشهر- قسمت ۴

مزلو در رابطه با سلامتی روان، نیازهای انسان را طرح می کند که بعنوان انگیزش های اساسی در انسان مطرح است(در واقع ما از دریچه نیازهاست که با جهان در ارتباط هستیم). تامین نیازها باعث سلامتی روان، شادی و نشاط و عدم تامین نیازها منجر به عدم تعادل روانی و افسردگی می گردد.خصوصیاتی که مزلو …

رابطه‌ی بین سبک‌های هویّت و تاب‌آوری با شادمانی در دانش‌آموزان استان گلستان- قسمت ۱۴- قسمت 2

ـ بهادری خسروشاهی و باباپور خیرالدّین (۱۳۹۱) “رابطه‌ی سبک‌های هویّتی و کمال‌گرایی با احساس شادکامی در دانشجویان”نتایج به دست آمده نشان داد که شادکامی با سبک‌های هویّتی اطّلاعاتی و هنجاری رابطه‌ی مثبت و معنادار و با سبک هویّتی اجتنابی رابطه‌ی منفی و معنادار دارد. هم‌چنین شادکامی با کمال‌گرایی مثبت رابطه‌ی مثبت و با کمال‌گرایی منفی …

بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) و بازده سهام در شرکت های بورس اوراق بهادار- قسمت ۴

ب) رویکرد تأمین مالی: طبق این رویکرد برای محاسبه Capitalو NOPAT سه مرحله به شرح زیر طی می شود:مرحله اول) حذف اثرات بدهی ها:در این مرحله تمام بدهی های بهره دار و ارزش فعلی اجاره های سرمایه ای نشده به حقوق صاحبان سهام و هزینه بهره این بدهی ها شامل بهره منظور شده در اجاره …