پایان نامه کنوانسیون ساختاری

محیط زیست از اجزاء متفاوتی تشکیل شده است که یکی از آنها محیط زیست دریایی میباشد. محیط زیست دریایی از اهمیت های اقتصادی، اجتماعی و غیره برخوردار است وحفاظت از آن برای جامعه امروزی ضروری می باشد. حفاظت از محیط زیست دریایی جلوگیری از فعالیتهای آلوده کننده و تلاش در جهت بهبود و بهسازی محیط آلوده می باشد. یکی از راه های حفاظت از محیط زیست دریایی، تصویب مقررات داخلی و بین المللی می باشد. بحث در مورد حمایت از محیط زیست دریاها و اقیانوس‌ها در حقوق بین‌الملل، موضوع نسبتاً جدیدی محسوب می‌شود. در واقع در دهه های آخر قرن بیستم بود که انسان به اهمیت محیط زیست و پیوستگی تمام اجزاء آن به یکدیگر پی برد. پر واضح است که از این دیدگاه، هوا، اقیانوس‌ها، رودخانه‌ها و حیات‌وحش نمی‌توانند براساس مرزهای موجود به اجزاء جداگانه و منفک تقسیم شوند. همچنین، حوادث تلخ آلودگی دریایی رخ داده در همین دهههای اخیر محرک اصلی نهضت حفاظت از محیط زیست دریائی بوده‌اند. مرگ جانداران دریائی در ابعادی گسترده در نتیجه ی نشت نفت خام از کشتی ”توری کانیون“ در ۱۹۶۷، تخریب و آلودگی سواحل و آب‌های کانال ”سانتاباربارا“ بر اثر نشت نفت از سکوی نفتی کمپانی یونیون در اوایل ۱۹۶۹ و موارد دیگری دولت‌ها را بر آن داشت که از سرسختی دست برداشته و به‌ سوی اتخاذ تدابیر بین‌المللی مناسب برای مبارزه با آلودگی گام بردارند؛ به‌ویژه آنکه با تشکیل کنفرانس جهانی استکهلم (ژوئن ۱۹۷۲) نگرش جدیدی در مورد محیط زیست به نام حقوق بشر ایجاد شد.ضرورت اقدام بین‌المللی موثر و دقیق در حفاظت از محیط زیست دریائی، با سانحه ی کشتی توری کانیون احساس شد.
یکی از نمونه های منحصر به فرد محیط زیست دریایی که به دلیل ویژگی های خاص آن نیازمند حمایت ویژه است، محیط زیست دریایی دریای خزر می باشد. دریای خزر بزرگ ترین پیکره بسته آبی در سطح زمین است و نبود هر گونه ارتباط طبیعی با سایر اقیانوس ها آن را به یک زیست بوم بسیار ویژه تبدیل کرده است . نگرانی کشورهای ساحلی از وضعیت رو به تخریب محیط زیست این محدوده آبی، افزایش روزافزون فعالیت های اکتشاف و استخراج نفت و گاز و صنایع وابسته به آن، کاهش روزافزون منابع آبزی بویژه ماهیان خاویاری که گونه های در حال انقراض به شمار می روند و در نتیجه کاهش خاویار بعنوان یکی از منابع ارز خارجی، کاهش تنوع زیستی و تخریب زیستگاه ها و ورود گونه های غیربومی مهاجم از جمله عواملی بودند که ضرورت استفاده از یک اهرم قانونی در قالب یک کنوانسیون منطقه ای را برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر بیش از پیش نمایانگر نمودند.
از سال 1991 و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به دلیل وضعیت بحرانی این دریا، بر اساس تمایل پنج کشور حاشیه آن (آذربایجان، ایران، قزاقستان،‌ روسیه و ترکمنستان)، برنامه محیط زیست دریای خزر با هدف همکاری در زمینه حفاظت از این دریا تدوین گردید. در پی این رویکرد در سال 1995 همه کشورهای ساحلی برای جلوگیری از تخریب بیشتر محیط زیست دریای خزر و نجات آن، در مورد اجرای برنامه ای بدین منظور تحت عنوان برنامه محیط زیست دریای خزر (CEP) به توافق رسیدند. هدف اصلی این برنامه، اعمال مدیریت زیست محیطی در دریای خزر و پیرامون آن و هدایت منطقه با توسل به راهبردهای توسعه پایدار به نحوی که منافع درازمدت و سلامت جوامع بشری تضمین گردد و اصالت طبیعی محیط و پایداری منافع منطقه برای نسل حاضر و نسل های آینده محفوظ گردد، بوده است.
به طور کلی از ابتدای شکل گیری برنامه محیط زیست دریای خزر، یکی از اهداف عمده این برنامه تشویق کشورهای ساحلی به ایجاد یک کنوانسیون زیست محیطی بوده است. بدین لحاظ تهیه متن سند این کنوانسیون در دستور کار کشورهای منطقه قرار گرفت و در این رابطه جلساتی برگزار گردید. ثمره تلاش هایی که از سال 1375 با برگزاری اجلاس منطقه ای در ژنو شروع و تا آبانماه سال 1382 تداوم پیدا کرد، تدوین یک چارچوب حقوقی زیست محیطی به منظور ایجاد تعهدات برای کشورهای ساحلی بوده که این سند تحت عنوان «کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر»در 13 آبانماه سال 1382 (چهارم نوامبر 2003) به امضاء وزرای محیط زیست و نمایندگان تام الاختیار کشورهای ساحلی دریای خزر در تهران رسید و عنوان «کنوانسیون تهران» را نیز کسب کرد. این کنوانسیون نهایتا در تاریخ 21 مردادماه 1385 لازم الاجرا گردید.
کنوانسیون محیط زیست دریای خزرشامل شش بند مقدماتی و 37 ماده است، امکان همکاری کشورهای ساحلی را با یکدیگر و با نهادهای بین المللی برای رفع مشکلات زیست محیطی خزر و در نتیجه زمینه ای را برای پیشبرد صلح و همدلی در منطقه فراهم می کند. طی سالیان گذشته، زیرمجموعه کنوانسیون تهران، 4 پروتکل ذیل توسط دبیرخانه موقت کنوانسیون (برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد) و کشورهای عضو کنوانسیون تهیه و طی جلسات متعدد کارشناسی مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته است.
1) پروتکل” آمادگی، واکنش و همکاری منطقه‌ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی”: در این بین از مهمترین پروتکل های الحاقی به کنوانسیون تهران، پروتکل “آمادگی، واکنش و همکاری منطقه‌ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی” است. این پروتکل به نحوه مقابله با آلودگی های نفتی که در اثر سوانح دریایی ممکن است در دریای خزر روی دهند می‌پردازد که بر اساس آن، متعاهدین باید تمامی تدابیر مناسب جهت آمادگی و مقابله با سوانح آلودگی نفتی ، ایجاد سیستم ملی مقابله با آلودگی نفتی توسط دولتهای عضو و تهیه دستورالعمل هایی برای جوانب کاربردی، عملیاتی و فنی ایجاد نمایند. این پروتکل پس از سال ها بحث و بررسی توسط کارشناسان کشورهای عضو کنوانسیون تهران، سرانجام در سومین نشست کشورهای عضو کنوانسیون در قزاقستان به امضای مسئولین محیط زیست کشورهای حاشیه دریای خزر رسید و تحت عنوان پروتکل آکتائو (محل امضای پروتکل در قزاقستان) نام گرفت.
2) پروتکل “حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی‌های ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی”:چهارمین کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون تهران در تاریخ 22-20 آذرماه 1391 (12-10 دسامبر 2012) با شرکت وزرا و معاونین وزرای محیط زیست کشورهای عضو این کنوانسیون در شهر مسکو برگزار شد. در این کنفرانس متن پروتکل “حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی‌های ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی” مورد تصویب کلیه کشورهای عضو قرار گرفت.
3) پروتکل “حفاظت تنوع زیستی”: این پروتکل به حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر با تاکید بر حفاظت گونه ای و همچنین حفاظت از زیستگا هها می پردازد.
این پروتکل در پنجمین کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون تهران که در اردیبهشت ماه 1393 در ترکمنستان برگزار شد مورد تایید نهایی قرار گرفته و به امضای وزرای محیط زیست ایران و ترکمنستان رسید. سایر کشورها نیز در مدت زمان تعیین پروتکل مذکور را امضا خواهند کرد.
4) پروتکل “ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی:” بر اساس این پروتکل کشورهای عضو متعهد می گردند تا پیش از اجرای طرح های بزرگ که احتمال دارد اثرات سوء فرامرزی برای سایر کشورها در منطقه دریای خزر ایجاد کنند، مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی انجام داده و گزارش آن را به دبیرخانه کنوانسیون و کشورهای عضو درخواست کننده ارائه دهند.


این پروتکل هنوز تحت بررسی کارشناسی توسط کشورهای منطقه قرار دارد.
ب ـ سابقه علمی
از آنجا که حقوق بین الملل محیط زیست رشته نوپایی محسوب می شود به تازگی مورد توجه حقوقدانان بین المللی و داخلی قرار گرفته و آثاری در این زمینه به چاپ رسیده اند ولی نه آنگونه که درخور و شایسته باشد. منابع فارسی موجود در این باره عمدتا منابع ترجمه شده می باشد و تآلیف حقوقدانان داخلی در این زمینه کم است. در میان مطالب این کتابها نیز بحث از حقوق بین الملل محیط زیست نیز مورد اجحاف قرار گرفته است. به گونه ای که در اکثر کتابهای حقوق بین الملل یا اشاره ای به این موضوع نشده و یا به صورت گذرا و فقط در چند صفحه اشاره ای به آن شده است. برای نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1) آکهرست، مایکل، حقوق بین الملل نوین، مترجم مهرداد سعیدی، تهران، دفتر خدمات حقوقی بین المللی، تهران، 1373.
2) تحقیقی از دانشگاه هاروارد، حقوق بین الملل محیط زیست، ترجمه سید فضل الله موسوی، انتشارات فروزش، تهران، چاپ اول، 1380
2) ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، گنج دانش، تهران، 1385.
3) کریستوفرسی، جوینر، حقوق بین الملل در قرن بیست و یکم، مترجم عباس کدخدایی و امیر ساعد وکیل، تهران، نشر میزان، پاییز 1387.
4) مقتدر، هوشنگ، حقوق بین الملل عمومی، وزارت امور خارجه، تهران، 1383.
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


علاوه بر این در کتابهایی که به صورت گسترده تری به مبحث محیط زیست پرداخته اند، توجهی به محیط زیست دریایی نداشته اند و سعی در ارائه تعریفی هم از آن نداشته اند و فقط به تعریفی از محیط زیست و مباحث تئوریک آن پرداخته اند. برای نمونه می توان به اثری از پیتر اچ. الکساندر کیس و وین فراید لانگ سند، حقوق محیط زیست، مترجم محمد حسن حبیبی.( مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. 1381) اشاره داشت که فقط در چند صفحه ( 5 تا 9) به تعریفی از محیط زیست اشاره کرده است. نمونه دیگر اثر ناصر قاسمی، حقوق کیفری محیط زیست ( انتشارات جمال الحق. 1384) است. در این کتاب پاسخهای کیفری ایی که برای ارتکاب جرایم زیست محیطی در نظر گرفته شده است، بیان شده است. در فصل اول این کتاب به طور مختصر تعریفی لغوی و اصطلاحی از محیط زیست(صفحات 23 تا 25) ارائه شده است و به بیان کوتاهی از انواع آن(صفحات 28 تا 33) بسنده شده است.
از آنجا موضوع پایان نامه بررسی نقش کنوانسیون 2003 تهران در حفظ محیط زیست دریایی دریای خزر می باشد، بی نیاز از بررسی کتب و مقالات مربوط به دریای خزر و محیط زیست آن نبوده ایم که در این کتابها نیز به محیط زیست دریایی دریای خزر به طور کلی و تهدیدهای زیست محیطی آن اشاره شده است. برای نمونه می توان به اثر امیر احمدیان، بهرام و مهناز گودرزی، دریای خزر ( منافع روسیه و امنیت ایران)، ( نشر قومس، 1389) اشاره کرد که بخش چهارم از گفتار دوم از فصل دوم ( صفحات 84 تا 87) را به وضعیت زیست محیطی دریای خزر اختصاص داده است.
اثر دیگر از دهقان، فتح الله، دریای خزر و امنیت ملی ( 1384.مؤسسه فرهنگی هنری بشیر علم و ادب) است که در فصل اول به طور کوتاه ( صفحات 68 تا 76) به مسائل زیست محیطی دریای خزر اشاره کرده است.کتاب دیگر اثر طلایی، فرهاد، حقوق بین الملل دریاها ( انتشارات جنگل، 1392) اشاره کرد که در گفتار سوم از فصل هفتم ( 282 تا 287) به کنوانسیون تهران پرداخته است که البته به صورت خلاصه به توضیح مواد کنوانسیون پرداخته است.
در ضمن در پایان نامه های دانشجویی هیچ پایان نامه ای طبق یافته های اینجانب به این موضوع نپرداخته است، تنها چند پایان نامه وجود دارند که اشاراتی به کنوانسیون تهران 2003 داشته اند.از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
پایان نامه مهدیه حسن زاده در دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی 1387-1386 با عنوان حفاظت ومدیریت مناطق ساحلی دریای خزر ازمنظر حقوق ملی و بین المللی است. در فصل دوم با عنوان بررسی قوانین ملی- منطقه ای و بین المللی مرتبط با مدیریت سواحل به ویژه سواحل خزر به کنوانسیون تهران اشاره داشته است و در قسمتی از این فصل ( صفحات 63 تا 75) به مباحثی از قبیل ضرورت و اهمیت شکل گیری کنوانسیون تهران و اصول حقوقی مندرج در آن پرداخته است، اما اشاره ای به نقش این کنوانسیون در حفظ محیط زیست دریایی دریای خزر و همچنین اشاره ای به پروتکل های آن نشده است.
پایان نامه دیگر که توسط مصطفی جعفری با عنوان رویکرد حقوق کیفری ایران نسبت به حفاظت ازمحیط زیست دریایی با الهام از اسناد بین المللی در سال 1390 در دانشگاه قم به نگارش درآمده است، در بخش دوم از فصل دوم در قسمت معاهدات منطقه ای حفاظت از محیط زیست دریایی به معاهدات زیست محیطی دریای خزر اشاره کرده و صفحات 94 تا 97 را به کنوانسیون 2003 تهران اختصاص داده و تنها به بیان اصول حقوقی مندرج در آن و همچنین تکالیف دولتها اکتفا کرده است.مولف از دیدگاه کیفری به این کنوانسیون پرداخته و به ابعاد دیگر این کنوانسیون توجهی نداشته است.
بنابراین در میان آثار ذکر شده این خلا وجود دارد که اولا در آثار یاد شده به طور کلی به این کنوانسیون اشاره شده است ثانیا هیچ گونه تحلیلی از مواد کنوانسیون ارائه نشده است، همچنین نقش کنوانسیون 2003 در حفظ محیط زیست دریای خزر، چالشهای پیش روی اجرای کنوانسیون و ضمانت اجراهای آن و مهمتر از همه پروتکل های این کنوانسیون مورد بحث قرار نگرفته است. براین اساس در این پایان نامه سعی بر این است که به این کنوانسیون به طور خاص پرداخته و همچنین چالشهای پیش روی کنوانسیون مطرح گردد و تا حد توان برای آنها راهکارهایی ارائه گردد و خلا در این زمینه را تا حد ممکن پر کرد.
پ ـ اهداف
هدف اصلی از تدوین این پایان نامه پاسخ دادن به پرسش اصلی ذیل می باشد:
1. کنوانسیون ساختاری 2003 تهران چه نقشی را در حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر داشته و آیا این نقش پویا و مؤثر بوده است؟
همچنین در راستای پاسخ به پرسش اصلی فوق، پایان نامه حاضر کوشش می کند که به پرسش های فرعی ذیل پاسخ دهد:
1. تعهدات و مسئولیتهای دولتهای ساحلی دریای خزر به موجب کنوانسیون ساختاری 2003 تهران چه می باشد؟
2. کنوانسیون ساختاری 2003 تهران چگونه نقش خود را در حفظ تنوع زیستی و احیای محیط زیست دریایی و بهره برداری پایدار دریای خزر ایفاء نموده است؟
3. ابزارهای نیل به اهداف کنوانسیون ساختاری حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر چه می باشند؟
4. چالشهای پیش روی اجرای کنوانسیون تهران چیست؟ و راهکارهای رفع آن چه می باشند؟
پاسخ اولیه به پرسش اصلی:
دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه جهان، به یکی از مهم ترین مناطق استراتژیک جهان در سالهای اخیر تبدیل شده است. اما فعالیتهای انسانی وبهره برداری پرشتاب تخریب اکوسیستم طبیعی، آلودگی محیط زیست آن را به دنبال داشته است. کنوانسیون محیط زیست دریای مازندران به عنوان نمادی از همکاری های مشترک بین کشورهای ساحلی این دریاچه، به منظور مقابله با مشکلات زیست محیطی آن در تهران به امضا رسید. کشور ساحلی دریای مازندران با آگاهی از تخریب نگران کننده محیط زیست این دریا، با تأیید اهمیت همکاری دولت های ساحلی با سازمانهای بین المللی مربوط و با هدف حفاظت و نگهداری محیط زیست دریای مازندران این کنوانسیون را امضا کردند. کنوانسیون تهران می تواند ابزار مؤثر حقوقی برای مبارزه با آلودگی دریای مازندران باشد. اما واقعیت این است که سرعت رشد و گسترش تهدیدهای زیست محیطی از سرعت همکاری های محیط زیستی در پیرامون آن بیشتر است. هرچند پنج کشوری که از دریای خزر بهره‌ برداری می‌کنند برای حفاظت از آن حدود ده سال پیش با تدوین چارچوب حقوقی زیست‌محیطی سعی در ایجاد تعهدات زیست‌ محیطی برای کشورهای ساحلی کرده و مقدمات کنوانسیون تهران را فراهم کردند تا بتوان مانع وخیم شدن وضع دریای خزر شد، اما می‌توان گفت کشورهای عضو هیچ وقت این کنوانسیون را جدی نگرفته‌اند.
بر اساس این کنوانسیون، کشورهای ساحلی منطقه باید در مواردی مانند کاهش و کنترل آلودگی، جلوگیری از ورود، کنترل و از بین بردن گونه‌های مهاجم، حفاظت و نگهداری و احیای منابع زنده دریایی، مدیریت مناطق ساحلی، ارزیابی زیست‌محیطی، پایش، تحقیق و توسعه این پهنه آبی همکاری کنند، اما نکته اینجاست با این‌که بیشتر کارشناسان محیط زیست بر این باورند که عمل به کنوانسیون تهران می‌تواند تاثیر زیادی در بهبود وضع دریا داشته باشد، اما کشورهای عضو، آن طو]]>

Related articles

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *