پایان نامه مناطق نفت خیز

پهن ترین عرض 554
عرض دریا باریکترین عرض 202
عرض میانگین 310
گودترین نقطه 1100
عمق دریا
عمق میانگین 180
منبع: فصلنامه سیاسی- ادبی- فرهنگی گیلان ما
;pp 1-12, at 8 http://guilan-e-ma.ir/2011/09/
بیش از 130 نهر و رودخانه به دریای خزر سرازیر می شود و به طورکل رودخانه هایی که به دریای خزر جریان می یابند 300 کیلومتر مکعب در سال برآورد شده است. رودخانه هایی که از ساحل شمالی (ولگا، اورال و ترک) جریان می یابند سهم 88 درصدی از جریان رودخانه هایی که به دریای خزر جریان می یابند را برعهده دارند. جریان در امتداد ساحل غربی ناشی از رودخانه های کوه قفقاز است (کورا، سولاک، سومار و دیگران) که 8٪ از جریان کل محسوب می شوند. جریان باقی مانده در امتداد ساحل ایران رخ می دهد (سفیدرود و دیگران). از آنجا که کوه البرز بسیار نزدیک به سواحل جنوبی دریای خزر قرار دارد، رودخانه ها در امتداد ساحل ایران به طور کلی تنها مسافت کوتاهی قبل از ورود به دریا طی می کنند. هیچ جریان رودخانه دائمی از طرف ساحل شرقی وجود ندارد.
جدول شماره 2: مهمترین رودهایی که به دریای خزر می ریزند.


رودخانه
مساحت حوزه ( کیلومتر مربع)
میانگین حجم
درصد واردات به دریا
ولگا
1459000
235
5/78
اورال
237000
3/9
3
کورا
1888000
6/19
6
ترک
38800
4/7
5/2
اترک، امبا، کوما سولاک
……………..
4/14
5
سفیدرود
57880
045/4
3/1
منبع: خالدی، شهریار، نگرشی بر برخی از ویژگی های جغرافیایی دریای خزر، پیک نور، پاییز 1382، دوره 1، شماره 3 ص 84
بند دوم: ویژگی های اقتصادی
الف) نفت و گاز
دریای خزر مهمترین ذخایر نفت جهان بعد از خلیج فارس و سیبری را داراست. دریای خزر دارای بزرگترین منابع شناخته شده ایست که در آخرین تلاش بشر برای رسیدن به منابع بیشتر و دراز مدت تر انرژی کشف شده است. منابع مزبور در طول دوره های طولانی زمین شناسی به وجود آمده اند. با توجه به ارتباط و نزدیکی زمین شناسی دریای خزر و زمینهای مجاور این دریا، میتوان دریافت که منابع نفت و گاز این حوضچه با مناطق اطراف خود مرتبط است. زمین شناسان و محققان روسی در زمینه حوزه های نفت و گاز دریای خزر، سه حوزه بزرگ در محدوده فرورفتگی زمین این دریا و اطراف آن تشخیص دادند که آنها را حوزه های نفت خیز شمال، وسط و جنوب خزر نامگذاری کرده اند. این سه حوزه جزء بزرگترین نواحی فرورفته کره زمین می باشند و بیشترین قسمت این فرورفتگی بزرگ را دریای خزر اشغال کرده است. به این ترتیب دریای خزر را میتوان به عنوان یک حوزه بزرگ نفت و گازخیز مورد توجه قرار داد که هر سه حوزه فوق الذکر در آن جای می گیرد. طبق آمار و ارقام موجود درباره انرژی دریای خزر، وجود منابع انرژی که برای حوزه دریای خزر تخمین زده شده است، متفاوت به نظر می رسد. تفاوت در آمار و ارقام، قبل از هر چیز ناشی از اهمیت منطقه در داشتن ذخایر انرژی است که می تواند برای قدرت های بزرگ منشا چالش باشد. بر این اساس ذخایر نفت اثبات شده کل منطقه خزر چیزی بین 2/203 تا 7/235میلیارد بشکه تخمین زده شده است که از این میزان، قزاقستان در آسیای مرکزی با 132 میلیارد بشکه بیشترین ذخایر نفت را در اختیار دارد و بعد از آن ترکمنستان به عنوان ضلع دیگر صاحب انرژی 7/39، آذربایجان در منطقه قفقاز با 39 ، ایران 15 ، روسیه دیگر صاحب انرژی آسیای مرکزی با 3/7 میلیارد بشکه ذخایر نفت منطقه دریای خزر را در اختیار دارند. برخلاف نفت، ذخایر اثبات شده گاز طبیعی منطقه خزر تناسب بیشتری با تولید گاز دنیا دارد. تلاشهایی که برای اکتشاف نفت در این منطقه صورت گرفته، در پارهای از موارد به پیدا شدن میادین گازی منجر شده است. برآورد ذخایر اثبات شده گاز طبیعی در منطقه که توسط بی.پی در پایان سال 2005 منتشر شده است، نشان، می دهد 257 تریلیون فوت مکعب یا 4 درصد ذخایر کل دنیا در این منطقه قرار دارد.
از مهمترین رویدادهای اقتصادی دریای خزر، تشکیل کنسرسیوم نفتی دریای خزر در آذربایجان در سال 1994 است که به « پروژه قرن » شهرت یافت. این کنسرسیوم از ترکیب 8 شرکت نفتی معروف جهان برای بهره برداری از سه حوزه نفتی دریای خزر به نام های « چراغ »، « آذری » و « گونش » تشکیل شده است. برای انتقال نفت دریای خزر به بازارهای مصرف جهانی در خارج از منطقه، 4 مسیر اساسی عمده به شرح زیر در نظر گرفته شده است:
1. مسیر آذربایجان به روسیه ( از بندر باکو به بندر نووروسیسک در کنار دریای سیاه )
2. مسیر آذربایجان – گرجستان ( از باکو در ساحل غربی دریای خزر تا بندر سوپسا در ساحل شرقی دریای سیاه در گرجستان )
3. مسیر آذربایجان – گرجستان- ترکیه ( باکو- تفلیس- جیهان )
4. مسیر ایران به بنادر خلیج فارس.
به جرأت مىتوان گفت که نفت و گاز آلاینده ترین عنصر محیط زیست انسانها هستند. حضور انسان در بسیارى از مناطق جهان سبب بر هم خوردن نظم و هماهنگى و تنوع زیستى در آن مناطق شده است. تقریباً هیچ نقطهاى در جهان از نفوذ انسان مصون نبوده است. در این نفوذ دستگاهها و سازمانهایى که به دنبال بهرهبرداری از منابع زیرزمینى هستند تأثیرات بیشترى دارند. بهرهبردارى از منابع زیرزمینى به دلیل آنکه عمدتاً در مناطقى است که کمتر دچار نفوذ شده است دقت و برنامهریزى بیشترى را طلب مىکند. اثرات سمی مواد آلاینده به ویژه مواد نفتی بر روی موجودات آبزی به عوامل فیزیکی وشیمیائی محیط ، نوع ، ترکیب ، کیفیت ومیزان مواد نفتی موجود درمحیط آبی ونیز گونههای مختلف آبزی که درمعرض مواد نفتی قرار میگیرند، بستگی دارد. نتیجه مطالعات مشخص نمود که بالاترین صدمه درکوتاه مدت به وسیله نفتهای سبک ایجاد شده و همچنین از بررسی اثرات مواد نفتی برروی آبزیان نشان میدهد که پستانداران و ماهیها تنها موجوداتی نیستند که بوسیله هیدروکربونها ازبین میروند بلکه ، به طورکلی مواد نفتی مانند یک سم بر روی پلانکتونها، مایوفوناها، بالانوسها ، خرچنگها ، میگوها و غیره اثرکرده و باعث مرگ و میر آنها میشود.
پرندگان دریایی که در سطح آب شنا میکنند سریعا به مواد نفتی آغشته میشوند و پرهای آنان بسیاری از خصوصیات حیاتی خود را از دست میدهند بدین ترتیب پرنده قدرت پرواز را از دست میدهد و نمیتواند محیطش را عوض کند و خیلی سریع توسط شکارچیانش صید میشود. این پرها همچنین نمیتوانند دمای بدن پرنده را حفظ کنند و با تغییرات دمایی این موجودات سریعا تلف میگردند. ورود ترکیبات مختلف نفتی به دستگاه گوارش آنان سبب صدمات شدید و در نهایت مرگ آنها میشود. سایر موجودات دریازی از کوچکترین آنها یعنی میکروبها تا بزرگترین آنها یعنی نهنگها هم از این آلودگیها بر حذر نبوده و این ترکیبات سمی میتواند آنها را نابود کند.
وجود سفره‌های غنی نفت در بستر و حاشیه دریای شمال ایران که با نام بین‌المللی دریای کاسپین شناخته می ‌شود و بهره‌برداری‌های گسترده از این حوزه‌ها، در طول قرن اخیر آلودگی‌های زیاد نفتی را در منطقه به وجود آورده که براساس گزارش دفتر محیط زیست دریای کاسپین ‌به دلیل ویژگی‌های طبیعی دریا که بیشتر این آلودگی‌ها به سمت جنوب دریا است و آلودگی‌های نفتی به همراه آلودگی‌های شیمیایی ناشی از رودخانه‌های منتهی به دریا و نیز معضلا‌ت اکولوژیکی تحت تاثیر بالا‌ آمدن آب و فعالیت‌های مخرب محیط زیست بیشترین مخاطرات را روی سواحل به همراه می‌آورد. کوتاه سخن این‌که معضلا‌ت زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های افسارگسیخته همسایگان ما در حاشیه دریای خزر بیشترین خسارت را برای بوم‌سازه منحصر به فرد حاشیه دریای خزر به‌ دنبال داشته است.
سالانه مقدار قابل توجهی نفت خام ناشی از عملیات نفتی، اکتشاف، بهره‌برداری، حمل ونقل، تصادمات دریایی و تخلیه آب توازن شناورها به دریای خزر راه می‌یابد. محیط زیست دریایی به سبب اینکه از عناصر بسیار گوناگونی تشکیل شده است در برابر مواد خارجی که به عمد یا غیر عمد به آن وارد میشود بسیار آسیب پذیر است. هر نوع آلودگی به ویژه آلودگی نفتی میتواند مشکلات بسیار جدی و خطرناکی را بهوجود آورد. وجود ذخائر عظیم نفت و گاز در این منطقه موجب شده تا فعالیتهای حفاری، استخراج، پالایش، احداث تاسیسات نفتی، گسترش یافته و آلودگی روبه افزایش رابه محیط زیست دریایی تحمیل میکنند. آلودگی مناطق نفت خیز و پالایشگاهها تا حد زیادی ناشی از بهکارگیری فناوری قدیمی و ناکارآمد، بد عمل کردن تجهیزات و یا غفلت انسان است. با این حال حتی فرآیندهای مناسب برای استخراج نفت و گاز هم تأثیرهای محیطی دارند. صدای بلند ناشی از پژوهشهای لرزهای برای کاوش نفت و گاز میتواند تأثیرهای منفی بر موجودات زنده و به ویژه ماهیها داشته باشد. حفاری چاههای نفت دور از ساحل سبب ورود مواد معدنی مختلف به محیط زندگی آبزیان میشود که شامل مواد غیرسمی مانند لجن و بریده تکه سنگهای ناشی از حفاری در آب و همچنین مایعهای سمی میشود. نشت نفت از دکلهای حفاری به صورت تصادفی یا انتشار فاضلاب و شستن کف اسکله شامل روغنهای صنعتی مثل گریس، محلول چسب و مانند آنها موجب آلودگی میشود.
مهمترین مسأله در این برداشتها سعى در حفظ وضع موجود طبیعى و عدم تخریب آن است تا بتوان به بهرهوری بهینه از این منابع دست یافت. در بسیارى از موارد دیده شده که براى دسترسى بهتر به منابع زیرزمینى هزاران اصله درخت قطع مىشود که جایگزینى آن زمان و سرمایه زیادى را به شرکتها تحمیل مىکند بعضاً برخى از آنها نیز شانه از مسئولیت خالى کرده و دست به اقدامى جهت بازسازى نمىزنند. این تغییر در محیط زیست در استخراج نفت بیشتر مشخص است. به دلیل تشکیل لایههاى نفتى در مناطق کمتر تخریب شده کوچکترین تغییر بیشترین تأثیر را بر جا مىگذارد. علاوه بر آن نکته دیگرى که در استخراج ها باید مد نظر قرار بگیرد مسأله انتقال نفت به پالایشگاه هاست. در اکثر موارد به دلیل عبور لوله هاى انتقال نفت از مناطق بیابانى و بد آب و هوا احتمال آسیب دیدگى و صدمه دیدن این لولهها وجود دارد. همچنین به دلیل وجود سکوهاى عظیم حفارى در دریاها و میدانهاى نفتى آلودگى آب نیز دور از تصور نخواهد بود. آلودگى آب به دلیل عدم کنترل آن و گسترش غیر قابل مهار و همچنین تأثیر عمده اى که روى چرخه زیست مىگذارد جزو خطرناکترین انواع آلودگىهاست. در این نوع آلودگى به دلیل آغشته شدن نفت با آب هزاران قطعه ماهى از بین مىروند و پرندگانى که از این ماهیها تغذیه مىکنند دچار آلودگى و حتى مرگ مىشوند که باعث اختلال در چرخه زیست میشودکه این اختلال بر زندگى انسان نیز مؤثر است.
ب) حمل و نقل
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


دریای خزر اهمیت بسیاری در حمل و نقل دریایی دارد. شبکه راه های دریایی بین بنادر آن برقرار است. بنادر مهم تجاری – اقتصادی دریای خزر عبارتند از: در ساحل شرقی بندر ترکمن ( در ایران )، اوکارم، ترکمن باشی، بکداش ( در ترکمنستان )، آکتائو؛ در ساحل شمال آتیرائو ( در قزاقستان)، آستاراخان و اولیا ( در روسیه )؛ در ساحل غربی ماخاچ کالا ( در روسیه )؛ باکو، لنکران و آستارا ( در جمهوری آذربایجان )، انزلی، نوشهر، امیرآباد و ترکمن ( در ایران).
همچنین دریای خزر دارای راههای گوناگون کشتیرانی می باشد که هر کدام ازاهمیت خاصی برخوردار هستند این راهها عبارتند از :
1) خط کشتیرانی خزر- ولگا : این خط کشتیرانی از یکی از بنادر در دریای خزر شروع میشود و در شمال خزر وارد مصب ولگا می شود و تمام طول رودخانه را پیموده و در ساحل فنلاند وارد آبهای دریای بالتیک می شود و از آنجا به آبهای آزاد می پیوندد و در واقع خط کشتیرانی خزر – ولگا- بالتیک، کشورهای شمال اروپا را به بنادر دریای خزر متصل میکند.
2) خط کشتیرانی دریای خزر- دریای سیاه- دریای مدیترانه: این راه آبی از یکی از بنادر در دریای خزر آغاز و به بندر آستارا خان در سواحل شمال غربی می رسد و از آنجا وارد شط ولگا شده و پس از طی مسافتی از راه ولگا وارد کانال ولگا – دن می شود و به طرف دریای سیاه پیش می رود.
3) خط کشتیرانی دریای خزر – دریای سیاه – رود دانوب: این خط از یکی از بنادر دریای خزر شروع می شود و در شمال این دریا وارد مصب ولگا شده و پس از عبور از کانال ولگا- دن و دریای سیاه به دانوب می رسد کشورهای شمال و جنوب اروپا و نیز کشورهایی که درکنار رود دانوب قرارگرفته اند با استفاده از این خط کشتیرانی به یکدیگر و به کشورهای حوزه خزر متصل می شود.
دریای خزر نقطه تلاقی دو طرح بزرگ حمل و نقل« تراسکا » و « کریدور ترانزیتی شمال- جنوب» است. در سال 1993 کشورهای اتحادیه اروپا در کنفرانس حمل و نقل اروپا – آسیا کریدورها ریلی و ترکیبی را که قاره اروپا و آسیا قرار دارد، تعیین کردند. در این اجلاس در زمینه کریدورهای ترکیبی 10 کریدور تعریف شد که 8 کریدور مربوط به تجارت و ترانزیت داخل اروپا و 2 کریدور مهم یکی کریدور غرب – شرق، ارتباط تجاری – ترانزیتی اروپا با آسیای مرکزی ( که بعدها به تراسکا معروف شد ) هدف گرفته و کریدور شمال – جنوب، ارتباط کشورهای شمال شامل اروپا و اسکاندیناوی و جنوب شامل جنوب روسیه را مورد نظر داشت که دالان اخیر به طور مستقیم و غیرمستقیم با موقعیت ترانزیتی ایران مرتبط است. هر دو این شبکه ها از میان دریای خزر و با عبور از آب های این دریا ارتباط غرب – شرق و شمال – جنوب برقرار می کنند.
یکی از مشکلات دریای خزر، بسته بودن این دریا و دسترسی نداشتن طبیعی به دریاهای آزاد است. در سال 1954 با حفر کانال میان رودخانه ولگا و رودخانه دن ارتباط خزر با دریای سیاه و مدیترانه از راه دریای آزوف انجام پذیر شد. این کار در آغاز سبب ارتقای وضعیت تنوع موجودات زنده دریای خزر شد، اما در همان حال سبب افزایش آلودگیهای آبی و خاکی سواحل آن شده است. از طرف دیگر موجب ورود جانوران شانه دار از طریق آبهای دریای سیاه و بهوسیله آب توازن کشتیهایی شدهاست که مابین دریای سیاه و دریای خزر از طریق این کانال رفت و آمد میکنند. یکی از مواردی که در مبحث حمل و نقل دریایی مهم و قابل توجه می‌باشد‌، اثراتی است که پروژه های مربوط به ساخت اسکله ها و بنادر بر اکوسیستم ساحلی و دریایی می‌گذارد و نیز اثرات قابل ملاحظه ای که بر هیدرولوژی آب و کیفیت آب سطحی و نیز بر روی ماهیگیری‌، تپه های مرجانی‌ و غیره در طول اجرای این پروژه ها دارد‌، مورد بحث واقع می‌شود. ساخت بنادر جدید و لایروبی اسکله های قدیمی‌اثرات زیانباری بر روی اکوسیستم دریایی در آن مناطق وارد می‌سازد. عامل اصلی آلودگی دریاها‌، کشتیرانی می‌باشد که بصورتی در مسیر راه‌های کشتیرانی قابل رویت است. بررسی های انجام شده در رابطه با نشت روغن کشتیها در اقیانوسها و دریاهای آزاد جهان درمسیر حمل و نقل تانکرهای سنگین و نیز نفت و محصولات پالایش شده ومحموله های خطرناک حمل شده دردریا که شامل سولفور‌، کودهای شیمیایی و پتروشیمی‌، سود‌، اسیدها و آفتکشها و علف کشهای مختلف می‌باشد که تمامی ‌اینگونه محموله ها تهدید بالقوه ای برای محیط زیست دریایی دراثر تصادف و غرق شدن کشتیها می‌باشد.
بر اساس برآورد سالانه حدود 3.2 میلیون تن نفت در اثر فعالیتهای انسانی به دریاها وارد می‌شود که حدود 47 در صد آن ناشی از حمل و نقل دریایی است. موارد عمده آلوده کننده محیط دریاها که توسط سکوهای نفتی‌، ساخت و ساز بر روی دریاها و نصب سازه های دریایی‌، عبور لوله های حمل]]>

Related articles

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *