پایان نامه رشته حقوق : مهدور

نکته ی جالب توجه این است که بر اساس آنچه که فقهای مالکی و برخی از فقهای حنبلی اعتقاد دارند، در صورتی که به اعتقاد مهدور الدم بودن اگر کسی را بکشد و بعد معلوم شود که وی بی گناه بوده قتل را خطایی می داند، در حالی که در قانون مجازات اسلامی در تبصره 2 ماده 295 قانونگذار در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا مهدور الدم بودن بکشد و بعد معلوم شود که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدور الدم نبوده به منزله خطاء شبیه عمد می داند. (فقهای مذهب ابوحنیفه و شافعی و بعضی از فقهای حنبلی معتقدند کسی که قتل شخصی را قصد کند ولی در فعل خود خطا نموده و شخص دیگری را به قتل برساند یا مجروح کند یا در گمان خود خطا کند و بعد از قتل معلوم گردد او غیر از آن شخصی که قصد کرده است به قتل رسانده یا مجروح کرده، مجرم تنها مسئول قتل یا جرح خطایی است اعم از اینکه فعل مقصد شده اصلی مباح باشد یا حرام، زیرا مجرم اگرچه بداند که در صورت اقدام بر فعل خطا خواهد کرد، قصد کشتن یا مجروح کردن کسی که به قتل رسانده یا مجروح کرده را نداشته است.)


برخی از فقها، مذهب مالک بین خطا در شخص (اشتباه در هدف) و شخصیت (اشتباه در هویت) فرق گذاشته و معتقدند، مجرم در حالت خطا هر شخص به عنوان خطاکار مسئول است اعم از آنکه فعلی که در اصل قصد نموده مباح باشد یا حرام، اما در صورت خطای در شخصیت در مواردی که فعل قصد شده اصلی حرام باشد به عنوان عامد مسئولیت خواهد داشت. این نظریه با رأی حقوقدانان مصری متفق است.)
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


]]>