پایان نامه جنوب شرقی آسیا

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قلمرو معین به کار رود و در عین حال تعریف و تحدید شیوه ها و جرئیات همکاری را به توافق های مجزا وا می گذارد و در صورت اقتضای یک یا چند نهاد کامل را برای این امر پیش بینی می کند. بنابراین کنوانسیون چارچوب منشأ توافق کلی اعضای متعاهد است که جزئیات آن به اسناد دیگری تحت عنوان پروتکل ارجاع می شود. این فعالیت به چند طریق است: یا از طریق توافق های اجرایی یا از طریق پذیرش پروتکل هایی که به تصریح و توضیح و یا استحکام بخشیدن به محتوای اصولی می پردازد که معاهده آنها را اعلام کرده و یا از طریق مقررات ( به شکل قطعنامه هایی که عمومه غیر الزامی اند) و منبعث از سازوکاری اند که معاهده مستقرشان ساخته است. کنوانسیون- چارچوب، کمتر منشأ تعهدات مشخص قابل انجامی است که بر عهده دولت های عضو قرار می گیرد و بیشتر فرایند مذاکره ای مستمر است که تعهد مشارکت همراه با حسن نیت را در مراحل بعدی مذاکره بر دوش دولت ها می گذارد. بنابراین محتوای پروتکلها از اهمیت زیادی برخوردار است، چرا که نشان دهنده جزئیات تعهدات دولتها در ابعاد مختلف در راستای حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر است.
گفتار اول: بررسی ماهوی پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی
موقعیت استراتژیک دریای خزر بین اروپا و جنوب شرقی آسیا، این دریا را شاهراه اصلی برای حمل و نقل کالا میان اروپا و کشورهای ساحلی خزر، ترکیه، خاورمیانه و آسیای شرقی نموده است. اما از آنجائیکه خزر محصور در خشکی است، ظرفیت تحمل آن نیز نسبت به دریاهای دیگر محدودتر است.
با عنایت به این مهم که جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن شرایط خاص جغرافیایی، بیشترین زیان را به دلیل عدم ملاحظات زیست محیطی کشورهای ساحلی دریای خزر متحمل می شود و تنها می تواند از طریق اعمال فشارهای قانونی و حقوقی به بهره‌گیران از این دریا از منافع خود دفاع نماید، همواره با نظر مثبت جهت نهایی شدن پروتکل‌های الحاقی به کنوانسیون تهران تلاش نموده است. در این بین از مهمترین پروتکل های الحاقی به کنوانسیون تهران، پروتکل “آمادگی، واکنش و همکاری منطقه‌ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی” است. این پروتکل به نحوه مقابله با آلودگی های نفتی که در اثر سوانح دریایی ممکن است در دریای خزر روی دهند می‌پردازد که بر اساس آن، متعاهدین باید تمامی تدابیر مناسب جهت آمادگی و مقابله با سوانح آلودگی نفتی ، ایجاد سیستم ملی مقابله با آلودگی نفتی توسط دولتهای عضو و تهیه دستورالعمل هایی برای جوانب کاربردی، عملیاتی و فنی ایجاد نمایند. این پروتکل پس از سال ها بحث و بررسی توسط کارشناسان کشورهای عضو کنوانسیون تهران، سرانجام در سومین نشست کشورهای عضو کنوانسیون در قزاقستان به امضای مسئولین محیط زیست کشورهای حاشیه دریای خزر رسید و تحت عنوان پروتکل آکتائو (محل امضای پروتکل در قزاقستان) نام گرفت.
بند اول: مقدمه پروتکل
کشورهای ساحلی دریای خزر در مقدمه پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقهای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی، آلودگی نفتی و سوانح آلودگی نفتی در دریا را یکی از تهدیدات محیط زیست دریایی دریای خزر خواندهاند. همچنین با تصدیق این‌که در صورت بروز سوانح آلودگی نفتی ناشی از کشتیها، خطوط لوله، سکوهای ثابت و شناور، و چاههای متروک و منابع آلودگی مستقر در خشکی، اقدامات ویژه‌ای ضرورت پیدا خواهد کرد و در چنین مواقعی به منظور کاهش صدمات ناشی از چنین حادثهای، فوری و به طور موثر وارد عمل شوند. با تأکید بر اهمیت آماده‌سازی واقعی در سطح ملی برای مقابله با سوانح آلودگی نفتی در دریا؛
همچنین با تصدیق اهمیت نهادینه شدن همیاری متقابل و همکاری بین‌المللی بین طرفهای متعاهد؛ همچنین با تأکید بر اهمیت اقداماتی که به‌صورت انفرادی و مشترک به منظور به حداقل رساندن خطرات سوانح آلودگی نفتی در دریای خزر صورت گرفته است؛ با توجه به موافقتنامه‌های منطقه‌ای در سایر مناطق جهان که هدف آنها مساعدت در مواقع سوانح آلودگی نفتی دریایی است. با در نظر گرفتن قصد طرفهای متعاهد مبنی بر حفاظت از محیط‌زیست دریایی و مناطق ساحلی در برابر آلودگی نفتی؛ همچنین با در نظر گرفتن کنوانسیونهای بین‌المللی مربوط و به ویژه کنوانسیونهای راجع به آماده‌سازی، و واکنش نسبت به سوانح آلودگی نفتی و مسؤولیت و جبران خسارت صدمات ناشی از آلودگی؛ با ابراز تمایل به توسعه هر چه بیشتر همکاری و کمک متقابل بین طرفهای متعاهد در مقابله با آلودگی نفتی دریای خزر، این پروتکل را به تصویب رساندند.
این پروتکل به مانند روال عادی ابتدا به تعریف واژههایی پرداخته است و واژههای سانحه آلودگی نفتی‌، نفت، کشتی، واحد فراساحلی، بنادر دریایی و تأسیسات مرتبط با نفت و مقام صالح ملی را تعریف کرده است.
بند دوم: دامنه شمول و هدف
الف ـ قلمرو اجرا: براساس ماده 2 این پروتکل قلمرو اجرا آن در سه مورد است: 1- محیط زیست دریایی دریای خزر با در نظر گرفتن تغییرات سطح آب دریا؛ 2- اراضی که به علت نزدیکی به دریا تحت تأثیر قرار گرفتهاند؛ 3- آلودگی نفتی دریایی ناشی از منابع مستقر در خشکی
ب ـ هدف: هدف این پروتکل تحقق اقدامات منطقهای به منظور آمادگی، واکنش و همکاری برای حفاظت از دریای خزر در قبال آلودگی نفتی ناشی از:]]>