پایان نامه با واژگان کلیدی شهرستان فومن، گردشگری فرهنگی، استان گیلان، میراث فرهنگی

1-2- بیان مساله
گردشگری فرهنگی نمونه ای از انواع گردشگری است تنوع شاخه های گردشگری فرهنگی در کشورمان علاوه براین که بستر ورونق هرچه بیشتر صنعت گردشگری می باشد باعث به وجود آمدن رخدادهای گوناگون فرهنگی نیز می گردد به گونه ای که نمی توان این پدیده را از صحنه معادلات وتعاملات فرهنگی مردم کشورها با یکدیگر حذف نمود. بخشی از محیط توسط انسانها که رفتار آنها ناشی از آداب ورسوم وارزشهای بومی-فرهنگی ومذهبی شان است دستخوش تغییراتی می گردد و چشم اندازهای ویژ ای را پدید می آورد که در قالب جغرافیای فرهنگی از آن یاد می شود وبازدید گردشگران از این جاذبه ها موجب تعامل فرهنگ دولتها وملتها شده واین روند به حفظ صلح وامنیت جهانی یاری می رساند.
شهرستان فومن یکی از شهرهای استان گیلان می باشدکه دارای دوشهر به نامهای فومن و ماسوله ودو بخش به نامهای مرکزی وسردار جنگل وشش دهستان به نامهای آلیان، رودپیش، سردارجنگ، گشت، گوراب پس لولمان و155 پارچه آبادی در جلگه، پایکه و کوهستان است. این شهرستان مانند سایر شهرهای استان گیلان دارای آداب و رسوم وسنن جاذبه های گردشگری متعددی است که از جمله می توان به صنایع دستی و عروسکهای بافتنی و چموش دوزی و چاروق دوزی شهرک ماسوله، مجموعه گردشگریوتاریخی قلعه رودخان وشهرک ماسوله، پارک مجسمه ها، جنگل ها ومراتع سبز اطراف، تالاب خطیب سرگوراب وکهنه گوراب، غار فوشه وهمینطور زیارتگاه ها واماکن مذهبی نظیر بقعه سبزقبا، بقعه امامزاده میرزا، بقاع پیرجلودار وآقامیرسرای، بقعه عون بن علی وامامزاده هاشم وامامزاده ابراهیم اشاره کرد که در این میان جاذبه های گردشگری فرهنگی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. به نظر می رسد که هم اکنون در شهرستان فومن علیرغم تنوع جاذبه های فرهنگی و علیرغم اینکه گردشگری فرهنگی در جریان است ولی گردشگری فرهنگی با توجه به جاذبه ها می تواند از رونق بیشتری بر خوردار گردد بر این اساس لازم است که اقدام لازم برای در این زمینه مانند معرفی و برنامه ریزی گردشگری صورت گیرد که در این پایان نامه به آن پرداخته شده است. پرسش اصلی این تحقیق این است که چگونه می توان گردشگری فرهنگی را در ماسوله رونق داد.
1-3- اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق، تحلیل و برنامه ریزی گردشگری فرهنگی در شهرستان فومن است. اهداف جزئی تحقیق عبارتند از:
1- معرفی پتانسیل ها و جاذبه های توریسم فرهنگی شهرستان فومن
2- سنجش دیدگاه گردشگران نسبت به موضوع گردشگری فرهنگی فومن
3- ارائه راهکار جهت ماندگاری بیشتر توریست در منطقه
1-4- پرسش های تحقیق:
برای دستیاب به اهداف تحقیق، پاسخگویی به پرسشهای زیر ضروری است:
1- آیا شهرستان فومن جاذبه های لازم برای رونق گردشگری فرهنگی را دارد.
2- آیا شهرستان فومن امکانات و خدمات مناسب برای توسعه گردشگری فرهنگی را دارد.
1-5- فرضیه های تحقیق
با توجه به اهداف و پرسش های تحقیق، دو فرضیه برای این تحقیق در نظر گرفته شده است:
1- جاذبه های فرهنگی مهم ترین انگیزه برای گردشگران ورودی به شهرستان فومن است .
2- شهرستان فومن فاقد امکانات و خدمات اقامتی و پذیرایی مناسب برای رونق گردشگری است.
1-6- واژه ها و مفاهیم
– تحلیل: مفهوم اصطلاح «تحلیل» در کاربرد علمی آن متفاوت از معنای لغوی است. تحلیل از نظر لغوی به معنای حلال کردن، رواشمردن، حل کردن، گشودن و … است (عمید، 1380: 378) در حالیکه در کاربرد علمی، بیشتر کشف روابط علت و معلولی پدیده‎ها مد نظر است. «تحلیل میسر ساختن روابط میان پدیده‎ها است و پژوهشگر را به درک شیوه‎های سازمان‎ بندی در فضا هدایت می‎کند (دولفوس، 1370: 8). تحلیل نوعی رویکرد در مطالعات جغرافیایی است که مطابق آن تنوع مکانی- فضایی پدیده‎ها بررسی می‎شود (سعیدی و حسینی حاصل، 1388: 21). در این پژوهش منظور از تحلیل بررسی وضعیت گردشگری فرهنگی در شهرستان فومن است.
– برنامه‎ریزی: از برنامه‎ریزی در منابع مختلف، تعاریف گوناگون ولی مشابه ارائه شده است که در اکثر آن‎ها به ویژگی‎های مشترکی برای برنامه‎ریزی ارائه شده است. در تعریفی از برنامه‎ریزی چنین آمده است: «برنامه‎ریزی عبارت از یک فرآیند آگاهانه است که به منظور دستیابی به اهداف معین و مشخص، انجام یک سلسله اقدامات و فعالیت‎های مرتبط به یکدیگر را در آینده پیش‎بینی می‎کند (معصومی اشکوری، 1385: 33) و در موردی دیگر برنامه‎ریزی نوعی تفکر در باره‎ی مسائل اجتماعی، کالبدی، اقتصادی و کالبدی که جهت‎نگری و آینده‎نگری به صورت عملی در روابط، اهداف و تصمیمات همه جانبه را دارا بوده و به شدت در زمینه‎ی خط مشی و برنامه از جامعیت برخوردار می‎باشد؛ تعریف می‎گردد (زیاری، 1383: 10 و 11).
– فرهنگ: فرهنگ به کلیت آنچه انسان تجربه کرده یا فرا گرفته اشاره دارد، فرهنگ به ویژگی های انتقال یافته اجتماعی و الگوهای رفتاری مشخصی که به یک گروه اجتماعی خاص تعلق دارد، مانند کانادایی ها و یا ژپنی ها مرتبط است. تیلور اغلب تعاریفی را ارائه می کند که فرهنگ را بعنوان مجموعه ای کلی شامل دانش، عقاید، هنر، اخلاق، قانون، سنت ها و هر توانایی و عادتی دیگر که انسان به عنوان عضوی از یک اجتماع کسب می کند معنا می کند (جورج، 1391، ص162 و 163) گی روشه ـ استاد دانشگاه مونترال کانادا ـ با استفاده از تعریف تایلور و محققان دیگر فرهنگ را اینگونه تعریف می کند: فرهنگ مجموعه بهم پیوسته ای از شیوه های تفکر احساس و عمل است که کم و بیش مشخص است و توسط تعداد زیادی از افرادی فراگرفته می شود و بین آنها مشترک است و دو شیوه عینی و نمادین به کار گرفته می شود تا این اشخاص را به یک جمع خاص و متمایز مبدل سازد((www.aftabir.com
– گردشگری فرهنگی: فرهنگ و ابعاد مختلف آن یک بعد عمیق از گردشگری محسوب می شوند و چیزی که امروزه به آن به عنوان یک پدیده جدید نگریسته می شود تبدیل شدن فرهنگ به یک کالا در گردشگری است که در طی فرآیندهایی با ابعاد متنوع فرهنگی صورت می گیرد و به عنوان تحول در ساختارهای اجتماعی و شیوه زندگی در نظر گرفته می شود که در این زمینه فرهنگ به عنوان یک کالا به گردشگران عرضه می شود (جورج، 1391، ص21)
گردشگری فرهنگی یکی از مهم ترین وسایل مبادلات فرهنگی ملت ها و در زمره مهم ترین ابزارهای گفتگوی بین فرهنگی است. این نوع گردشگری عموما بر روی جوامع سنتی تمرکز دارد که در آنها سنن متفاوت، شکل منحصر به فردی از هنر و الگوهای اجتماعی دارند و آنها را از دیگر فرهنگ ها متمایز می سازند (قدیری معصوم و همکاران،1390.(
مقصود گردشگری فرهنگی آن بخش از جریان گردشگری است که به جذابیتهای فرهنگی خاص توجه می کند. این جنبه های جذابیت متفاوتند و شامل کارهای انجام شده، موزه ها، نمایشگاهها و از این قبیل چیزها می شود.در کشورهای توسعه یافته جذابیتهای فرهنگی شامل حوزه های هنری ، نمایش نامه ها، ارکسترها . سایر کارهای هنری و موسیقی می شود . مسافر به محل خاصی می رود تا از یک موزه مشهور، مثل پرادو در مادرید یا لوور در فرانسه دیدن نماید. یا در سالنی بنشیند که ارکستر سمفونی وین برنامه اجرا می کند . 
گردشگری فرهنگی طبق اصول جهانی به 2 نوع تقسیم می شود:  گردشگری نوع اول که دیدار از سایتهای ملموس مانند موزه ها، سایتهای تاریخی ، باستان شناسی ، معماری و … می شود و  گردشگری نوع دوم که شامل آثار میراثی ناملموس مانند آداب و رسوم، فرهنگ نوع معیشت و … جنبه های علمی مردم شناسی می باشد.
به ‌نظر کارشناسان، گردشگری فرهنگی عبارت است از: مسافرت افراد از محل سکونت خود به مکان‌هایی که جاذبۀ فرهنگی و تاریخی و یادمانی دارند. این جابه‌جایی به ‌قصدِ کسب اطلاعات و ارضای نیازهای فرهنگی انجام می‌شود (سقایی، وبلاگ شخصی1)
فصـل دوم
مبـانـی نظـری تحـقیـق
2-1- پیشینه تحقیق
گردشگری فرهنگی به عنوان یکی از شاخه های مهم گردشگری موضوع در کتاب ها و مقاله های مختلفی مورد توجه قرار گرفته است که در ادامه به مواردی از آن ها اشاره شده است.
– تحقیقی با عنوان اکو توریسم منطقه قلعه رودخان با تاکید بر قابلیت ها و محدودیت ها اقلیمی توسط بذر پرست به صورت پایان نامه انجام شده است، که قابلیت های اقلیمی دره قلعه رودخان برای جذب گردشگر را تشریح کرده قابلیت های قلعه رود خان بیشتر در فصول گرم است و اکثر ماههای خرداد و تیر و مرداد وشهریور که در این ماهها ارتفاعات دارای حرارت مناسب، رطوبت نسبی پایین تر نسبت به سایر ماهها و ساعات افتابی بیشتر و وزش باد مطبوع و مناسب است.
– بردبار (1389) در پایان نامه کارشناس ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی توریسم، جایگاه توریسم فرهنگی- تاریخی در گیلان را بررسی کرده و راهکارهایی جهت توسعه این نوع گردشگری ارائه کرد و می نویسد که برای شناسایی، حفظ، حراست و معرفی هر چه بیشتر یادمان های تاریخی –فرهنگی گیلان لازم است تا ضمن جلوگیری از تخریب بیشتر، از گردشگر تاریخی-فرهنگی بعنوان یکی از فرصت ها و توانمندیها اصلی گیلان بهره برداری شود.
– کتاب گیلان جلداول- دوم و سوم که توسط انتشارات گروه پژوهشگران به سرپرستی ابراهیم اصلاح عربانی چاپ شده است اشاره کوتاهی به برخی از قابلیتهای موجود در شهرستان فومن شده است که می توان از آن ها مقوله ی جاذبه گردشگری شهرستان فومن را گنجانید.
– مقاله ای تحت عنوان دژ قلعه رودخان یادمان باستانی –اکو لوژیکی ایران توسط دکتر بهمن رمضانی استاد یار دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت نوشته شده که در آن نگارنده به این نتیجه رسیده است: با توجه به قدمت تاریخی و گذشته ناشناخته این میراث فرهنگی و ملی این حوضه ایران زمین، بهره گیری از زمان مناسب آب و هوایی، تعطیلات تابستانه، گردشگری ناشی از آن می تواند نقش بالایی در اشتغال زایی و افزایش درآمد روستاییان این منطقه داشته باشد.
– کتاب راهنمای گردشگری استان گیلان که توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان گیلان تهیه و تدوین شده است. در بخشی از این کتاب جاذبه های گردشگری موجود در شهرستان فومن به صورت فهرست وار معرفی شده است.
– در طرح جامع شهر فومن که در سال 1386 به تصویب رسیده است، کاری از گروه مهندسین مشاور پویا نقش شهر وبنا، به سفارش سازمان مسکن و شهر سازی استان گیلان و تهیه و توان، قابلیت ها و محدودیت های شهرستان مزبور مورد برسی قرار گرفته است.
– بروشوری تحت عنوان جاذبه های تاریخی و فرهنگی، گردشگری استان گیلان که به وسیله میراث فرهنگی و گردشگری استان گیلان به زبان فارسی و انگلیسی به چاپ رسید که در قسمتی از آن جاذبه های گردشگری شهرستان فومن فهرست وار اشاره شده است.
2-2- مفهوم گردشگری
واژه گردشگری به فعالیتی اطلاق می شود که در زمان سفر گردشگران اتفاق می افتد. این واژه دربرگیرنده همه چیز از جمله اقامت درانجا، مسافرت، برنامه ریزی سفر، مسافرت به مکان مورد نظز و بازگشت می باشد.
گردشگر کسی است که به قصد تفریح، بازدید از نقاط دیدنی، معالجه، تجارت، فرهنگ، آب وهوا، ورزش، دیدار خویشان به طور موقت نه به قصد اقامت دائم در زمانی نه کمتر از یک روز و نه بیش از یک سال به مکانی خارج از حوزه زندگی و کاری خود سفر می کند.(تولایی،1386:18).
در واقع گردشگر از حرکت مردم برمی خیزد، پس حرکت و جابه جایی مبنای گردشگری است. از آن جا که ترک خانه و کاشانه و رفتن به جاهای دیگر منشا گردشگری است. این نوع فعالیت اصولا با فعالیتهای کار و اقامت همیشگی گردشگر تفاوت دارد. گردشگری یعنی مسافرت به منظور بهره برداری از مناظر زیبای کشور یا ناحیه، منطق]]>