پایان نامه ارشد حقوق : حقوق بشر

ممنوعیت کار کودک
بند اول: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (1950 میلادی)
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در مقدمه اش بر هدف حمایت از حقوق و بهترین منافع کودکان تاکید می کند و اینکه برای دست یافتن به این هدف، کودکان باید دارای فرصت کافی برای اعمال حقوق خود مخصوصا در خانواده باشند. ماده 4 این کنوانسیون در خصوص منع بردگی و کار اجباری می باشد. به موجب ماده 4 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، 1″) هیچ کس نباید در بردگی یا بندگی نگهداشته شود، 2 ) هیچ کس را نباید به کار اجباری وادار کرد”. از عموم و اطلاق واژه “هیچ کس” در این ماده می توان حمایت از کودکان در برابر کار اجباری و بندگی را استنباط کرد. بند دوم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1967 میلادی)
به موجب ماده 1 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر “دولت های عضو متعهد می شوند تا به حقوق و آزادی های شناخته شده در موادش احترام گذاشته و برای تمام افراد تحت صلاحیت شان حقوق و آزادی را بدون هرگونه تبعیض بر اساس رنگ، نژاد، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و وضعیت اقتصادی تضمین کنند”. ماده 6 در مورد رهایی از بردگی می باشد. به موجب بند 1 ماده 6 کنوانسیون،” 1) هیچ کس را نباید مورد بردگی یا بندگی قرار داد و تمام فرم های آن باید منع گردد. 2) هیچ کس را نباید وادار به انجام کار اجباری کرد. مجددا واژه هیچ کس در این ماده بر حمایت از حقوق کودکان دلالت می کند”. ماده 19 این کنوانسیون منحصرا به حقوق کودک پرداخته است. به موجب ماده 19، “هر کودک دارای حق برخورداری از اقدامات حمایتی مورد نیاز از سوی خانواده، جامعه و دولت می باشد”.
بند سوم: منشور آفریقایی حقوق بشر (1981 میلادی)


منشور آفریقایی حقوق بشر (منشور بانجول ) تنها در یک ماده به حقوق کودکان اشاره داشته است و آن هم در ماده 18 می باشد و بیان می دارد دولت های عضو باید حمایت از حقوق کودک را همانگونه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین پیش بینی شده است، تضمین کنند. بنابراین همانگونه که در اعلامیه حقوق بشر بردگی منع گردیده است می توان حمایت از منع بردگی کودکان را به آن بسط داد. به موجب ماده 5 این منشور “همه افراد دارای حق احترام به مقام و منزلت انسانی و شناسایی وضعیت حقوقی شان می باشند و تمام فرم های بهره کشی نظیر بردگی، تجارت برده، شکنجه، بی رحمی، رفتارهای غیر انسانی یا تحقیر کننده باید منع گردند”. از عموم و اطلاق واژه “همه افراد” در این ماده می توان حمایت از کودکان در برابر تمام فرم های بهره کشی نظیر بردگی، تجارت برده، شکنجه، بی رحمی و رفتارهای غیر انسانی را استنباط کرد. به موجب ماده 16 این منشور، ” 1) همه افراد دارای حق برخورداری از بهترین وضعیت سلامت فیزیکی و روانی قابل دستیابی می باشند. 2) دولت های عضو این منشور باید تمام اقدامات ضروری را برای حمایت از مردم خود انجام دهند و تضمین کنند که آنها در مواقع بیماری تحت درمان قرار خواهند گرفت”. مجددا واژه همه افراد در این ماده کودکان را هم در برمی گیرد و با توجه به خطرات و پیامدهای فیزیکی و روانی که انواع مختلف کار بر کودکان می گذارد، لزوم ممنوعیت کار کودکان و تضمین برخورداری آنها از سلامت فیزیکی و روانی برجسته می گردد.
پروتکل الحاقی به منشور آفریقایی حقوق بشر در خصوص حقوق زنان در آفریقا که در سال 2005 لازم الاجرا گردیده است به حقوق کودکان بویژه دختران توجه ویژه ای داشته است. به موجب ماده 12 این پروتکل” دولت های عضو باید تمام اقدامات لازم را برای حذف تمام فرم های تبعیض علیه زنان و دختران در حیطه تحصیل و آموزش اتخاذ کنند”.
در بسیاری از کشورهای و فرهنگ ها فرصت هایی که به دختران و پسران اعطا می گردند برابر نیستند. در واقع، تعدادی کمی از کشورها یا فرهنگ ها هستند که دختران و پسران را در برخورداری از فرصت ها یکسان در نظر می گیرند. همانطور که در ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده دستیابی به تحصیل یک حق انسانی و پایه و اساس مهمی برای پیشرفت فرد در آینده می باشد. با این وجود، در برخی از کشورها دختران به اندازه پسران حق دستیابی به آموزش و تحصیل ندارند. والدین اغلب ارزش بیشتری به تحصیل پسران خود می دهند تا دختران شان و دختران اغلب در سنین پایین از مدارس بیرون کشیده می شوند. نتیجه این نابرابری ها در حق تحصیل و آموزش را می توان در آمارهای جهانی بی سوادی مشاهده نمود. از بین 16 درصد جمعیت جهان که قادر به خواندن یا نوشتن حتی یک جمله ساده نمی باشند، تقریبا دو سوم آن ها زنان می باشند. با توجه به اینکه دستیابی به تحصیل و حذف کار کودک به هم وابسته هستند، عدم دستیابی دختران به تحصیل زمینه را برای ورود آنها به بازار کار فراهم می کند. بند چهارم: منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک (1990)
منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک به عنوان اولین معاهده منطقه ای در خصوص حقوق کودک بر اساس اعلامیه حقوق و رفاه کودکان آفریقایی 1979 میلادی طرح ریزی شد اما بیشتر مواد این منشور بر اساس کنوانسیون حقوق کودک می باشد. مقدمه این منشور بیان می کند که کودک یک جایگاه منحصر به فرد و برتر را در جامعه آفریقایی به خود اختصاص داده است و نیاز به حمایت حقوقی و مراقبت ویژه با توجه به پیشرفت فیزیکی، اخلاقی، روانی، اجتماعی و سلامتی دارد. ماده 15 منشور حقوق و رفاه کودک راجع به کار کودک می باشد. به موجب ماده 15 منشور، ” 1) هر کودک باید از تمام فرم های بهره کشی اقتصادی و از انجام هر کاری که برای کودک خطرناک است یا در پیشرفت فیزیکی، روانی، روحی، اخلاقی یا اجتماعی کودک تداخل ایجاد می کند محافظت گردد، 2) دولت های عضو منشور باید تمام اقدامات قانونی و اجرایی را برای تضمین اجرای کامل این ماده که هم بخش رسمی و هم غیر رسمی اشتغال را تحت پوشش قرار می دهد و با اسناد سازمان بین المللی کار در خصوص کودکان مرتبط است اجرا کنند، دولت های عضو باید:
الف) از طریق قانون گذاری، حداقل دستمزد را برای استخدام مشخص کنند؛
ب) مقررات مناسبی را در خصوص ساعات و شرایط استخدام وضع کنند؛
ج) مجازات های شایسته یا قوانین دیگری برای تضمین اجرای موثر این ماده در نظر گیرند؛ و
د) انتشار اطلاعات راجع به خطرات کار کودک در تمام بخش های جامعه را فراهم کنند”.
ظاهرا ماده 15 منشور بر اساس عبارت بندی ماده 32 کنوانسیون حقوق کودک می باشد. ماده 15 منشور گستره حمایت های مطرح شده در کنوانسیون حقوق کودک را با اشاره به تمام اشکال بهره کشی در مقابل بهره کشی تنها بسط می دهد اما ماده 15 منشور بر خلاف ماده 32 کنوانسیون حقوق کودک به کاری که در تحصیل کودک تداخل ایجاد کند و یا برای او مضر باشد اشاره نمی کند. با این وجود، ماده 15 منشور اجرای موثرتر و گسترده حقوق کودکان را تضمین می کند به عنوان مثال، تعهد دولت های عضو به انتشار اطلاعاتی در خصوص خطرات کار کودک.
به موجب ماده 22 این منشور،” 1) کشورهای عضو منشور باید به قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه که بر کودک تاثیر می گذارد، احترام گذاشته و آن ها را به اجرا در آورند. 2) کشورهای عضو منشور باید تمام اقدامات ضروری را به منظور تضمین اینکه هیچ کودکی نباید به طور مستقیم در مخاصمات مسلحانه شرکت داشته باشد مخصو صا استخدام کودکان، اتخاذ کند. 3) کشورهای عضو منشور باید مطابق با تعهداتشان بر اساس حقوق بین الملل بشردوستانه، از جمعیت غیر نظامی در مخاصمات مسلحانه حفاظت کنند و تمام اقدامات ممکن را برای تضمین حمایت و مراقبت از کودکانی که تحت تاثیر جنگ قرار گرفته اند، انجام دهند. چنین قواعدی باید برای کودکان در موقعیت های مخاصمات مسلحانه داخلی اجرا گردند”. این منشور مستلزم این است که دولت های عضو مانع از استخدام کودکان به نیروهای مسلح شوند. مطابق با ماده 2 منشور که کودک را هر شخص زیر 18 سال در نظر می گیرد، این ممنوعیت استخدام برای افراد زیر 18 سال می باشد برخلاف کنوانسیون حقوق کودک که شرکت کودکان زیر 15 سال را در مخاصمات مسلحانه منع کرده است. بنابراین درحالیکه منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک مشارکت کودکان زیر 18 سال را در مخصامات منع کرده است، کنوانسیون حقوق کودک به کودکان 15 تا 18 سال اجازه داده تا به طور مستقیم در مخاصمات شرکت کنند. تلاش برای جبران این وضعیت در پروتکل اختیاری به کنوانسیون حقوق کودک در خصوص مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه که حداقل سن استخدام را از 15 به 16 سال افزایش داده است، مشاهده می شود.
علاوه بر حمایت گسترده برحسب حداقل سن برای استخدام در نیروهای مسلح، بند 3 ماده 22 منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک گستره ی تعهدات دولت ها را به مخاصمات داخلی بسط می دهد.
مبحث دوم : تحلیل اسناد سازمان بین المللی کار در راستای ممنوعیت کار کودک گفتار اول: تحلیل اسناد مربوط به کار های خطرناک و زیان آور
بند اول: کنوانسیون شماره 13 راجع به سفید آب سرب و توصیه نامه شماره 4 راجع به مسمومیت ناشی از سرب
هنگام تاسیس سازمان بین المللی کار یکی از خطرات مهمی که عده زیادی از کارگران را تهدید می کرد و به گفته برخی بیماری شغلی شاخص در همه کشورها محسوب می شد و قربانیان آن از فسفر سفید هم بیشتر بود مسمومیت های تدریجی ناشی از فراورده های سرب بود. در بین این فرآورده ها مخصوصا سفید آب سرب که در نقاشی ساختمان مورد استفاده قرار می گرفت از همه خطرناک تر بود. در اولین اجلاسیه کنفرانس بین المللی کار طی توصیه نامه شماره 4 به دولت های عضو توصیه شد که به کار گماردن زنان و کودکان کمتر از 18 سال در تمام صنایعی که خطر مسمومیت های ناشی از سرب وجود دارد ممنوع سازند. در همان زمان از جانب یکی از نمایندگان کارگران پیشنهاد شد که ممنوعیت استعمال سفید آب سرب در نقاشی ساختمان به طور کلی و در مورد همه کارگران مقرر شود. با وجود آنکه دفتر بین المللی کار مدارک فراوانی چه از لحاظ طبی و چه از نظر فنی و شیمیایی در مورد خطرات فراورده ها سرب و بویژه سفید آب سرب ارائه کرده بود. معهذا در مورد ضرورت تصویب معیارهایی درباره منع استعمال سفید آب سرب اختلاف نظر فراوانی وجود داشت. مطالعات انجام شده در قوانین کشورهای جهان از طرف دفتر مذکور نشان می داد که در برخی کشورها از کارگران نقاش ساختمان که بیشتر از همه در معرض خطر بودند به هیچ وجه حمایتی صورت نمی گرفت. به هر حال سرانجام در سال 1921 موضوع در دستور کار کنفرانس قرار گرفت و به رغم مخالفت های عده ای که منافع سازنده این ماده را مطرح می ساختند و با پا فشاری نمایندگان دولت فرانسه کنوانسیون شماره 13 به تصویب رسید.
به موجب کنوانسیون شماره 13 در مورد سفید آب سرب مصوب سال 1921 هر یک از کشورهای عضو که به کنوانسیون ملحق شود مکلف است استعمال سفید آب سرب، سولفات سرب و همه فراورده هایی که این نوع مواد را در بر داشته باشند ممنوع سازد اما این ممنوعیت فقظ شامل کارهای نقاشی داخل ساختمان (به استثنای ایستگاه های راه آهن و موسسات صنعتی) می شود. در مورد موسسات صنعتی استفاده از ماده مذکور به شرطی مجاز است که مقامات صلاحیت دار پس از مشاوره با سازمان های کارگری و کارفرمایی استعمال آن را ضروری اعلام کرده باشند.
این کنوانسیون همچنین به کار گماردن افراد زیر 18 سال را به استثناء کارآموزان در این قبیل کارها به کلی ممنوع شناخته است.
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


سرب یک ماده مخدر اعصاب است که ممکن است منجر به اختلال شدید بافت عصب مخصوصا در سیستم عصبی مرکزی در حال رشد گردد. این آسیب به سیستم عصبی مرکزی می تواند منجر به اختلالات رفتاری در کودکان شود. تاثیرات سرب بروی رفتار مجرمانه و گرایشات ضداجتماعی بسیار قابل توجه است. شواهدی وجود دارند دال بر اینکه قرار گیری کودکان در معرض سرب حتی به میزان بسیار پایین می تواند تاثیر منفی بر رشد عصبی روانی کودک داشته باشد. همچنین قرار گیری کودکان در معرض سرب تاثیرات منفی بر شناخت و یادگیری کودک می گذارد. یک مطالعه انجام شده برروی کودکانی که در معرض سرب قرار گرفته بودند نشان داد که سرب ضریب هوشی کودکان را تا حد قابل توجهی پایین می آورد. کودکان ممکن است در تولید سرامیک، شیشه سازی، تعمیر رادیاتور اتوموبیل، رنگ زنی شیشه در معرض سرب قرار گیرند. قرار گیری در معرض سرب همچنین در ذوب کاری و معادن و از طریق قرار گیری در معرض سوخت ها رخ دهد. آژانس ثبت مواد سمی و بیماری بیان کرده است که در محیط های یکسان، کودکان ممکن است بیش از افراد بزرگسال در معرض مواد سمی قرار گیرند به این خاطر که کودکان نسبت به افراد بالغ و بزرگسال آب بیشتری می نوشند، غذای بیشتری مصرف می خورند و هوای بیشتری مصرف می کنند و در بسیاری موارد، کودکان توانایی کمتری برای سم زدایی مواد شیمایی می باشند که این آن ها آسیب پذیر تر می سازد.
همچنین سطوح بالای سرب در کودکان کارگر در مشاغلی که انتظار نمی رود قرار گیری در معرض سرب وجود داشته باشد به چشم می خورد. برای نمونه کودکانی که در خیابان ها به سپور گری مشغول می باشند در معرض سرب ناشی از زباله های بیمارستان ها و مواد شیمیایی قرار می گیرند. بند دوم: کنوانسیون شماره 136 راجع به حفاظت در برابر خطرات مسمومیت ناشی از بنزن و توصیه نامه شماره 144 راجع به حفاظت در برابر خطرات مسمومیت ناشی از بنزن
با توجه به خطرات مسمومیت ناشی از بنزن در سال 1971 میلادی کنوانسیون شماره 136 و توصیه نامه شماره 144 به تصویب کنفرانس بین المللی کار رسیدند. کنوانسیون شماره 136 شامل همه فعالیت هایی می شود که کارگران را در معرض هیدروکربن بنزن C6H6 و فرآورده هایی که مقدار بنزن موجود در آنها بیش از یک درصد است قرار می دهد. این کنوانسیون مقرر می دارد که به کار گماردن کارگران کمتر از 18 سال در کارهایی که در معرض خطرهای بنزن قرار می گیرند به طور کلی ممنوع است. مقررات تکمیلی در این زمینه در توصیه نامه شماره 144 پیش بینی گردیده است. مواد توصیه نامه مسائل مختلفی از جمله نحوه محدود کردن استفاده و استعمال بنزن، پیشگیری های فنی بهداشت کار، پیشگیری طبی و آموزش کارگران را مورد توجه قرار داده است. دولت هایی که به این کنوانسیون ملحق می شوند موظف هستند در گزارش خود به دفتر بین المللی کار پیش بینی های لازم مربوط به نحوه رعایت ممنوعیت استخدام کارگران کمتر از 18 سال را به روشنی اعلام نمایند.
بررسی ها نشان می دهند که قرار گیری در معرض بنزن می تواند منجر به سوزش یا خارش پوست و چشم، سرگیجه، تهوع و احساس خفگی گردد. بنزن یک ماده سرطان زا است که به عنوان حلال برای چسب ها، رنگ ها و لاستیک مورد استفاده قرار می گیرد. قرار گیری در معرض بنزن حتی به میزان کم باعث بروز علائم مسمومیت می گردد؛ قرار گیری در معرض بنزن به طور طولانی مدت می تواند منجر به اختلالات خونی همچون کم خونی و سرطان خون گردد. کودکان کارگر در گاراژ ها و پمپ بنزین ها به طور جدی در معرض خطر بنزن قرار دارند. گفتار دوم : تحلیل اسناد مربوط به حداقل سن اشتغال
سازمان بین المللی کار بیشترین معیارهای مربوط به کار کودکان را به مسئله حداقل سن استخدام و شروع به کار اختصاص داده است. بدین معنی که تاکنون 11 کنوانسیون بین المللی و 5 توصیه نامه اختصاصا در این باره تصویب نموده است. بند اول: کنوانسیون حداقل سن استخدام در صنعت، 1919 میلادی (شماره 5)
کنوانسیون شماره 5 نخستین کنوانسیون مصوب درباره حداقل سن استخدام می باشد که در اولین اجلاسیه کنفرانس بین المللی کار در مورد موسسات صنعتی به تصویب رسید. طبق این کنوانسیون استخدام یا کار کردن کودکان کمتر از 14 سال در کارگاه ها و]]>