منبع پایان نامه درباره مییابد، (۴-۱۰)، ،

دانلود پایان نامه

بهینه در نور فرابنفش

در این قسمت نیز همان گونه که از نمودار استنباط میشود با افزایش زمان میزان جداسازی بیشتر میشود. در ۱۰۰ دقیقه اول بیشترین جداسازی دیده می شود و با گذشت زمان میزان جداسازی افزایش مییابد اما شیب نمودار در حال کاسته شدن است. آنچه از مقایسه شکلهای (۴-۸) و (۴-۱۰) بر میآید این است که جداسازی در نور فرابنفش نسبت به

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع of، the، Sum، Squares

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید