منبع پایان نامه درباره متوقفکرده،، نموده،، فنول، شکل۴-

دانلود پایان نامه

مرئی و فرابنفش آمده است.
شکل۴- ۶- مقایسه pH بهینه برای کاتالیست در نور فرابنفش و نور مرئی

۴-۱-۳-۴- زمان

۴-۱-۳-۴-۱- زمان بهینه در نور مرئی

برای بررسی زمان مناسب برای جداسازی زمانهای ۱۰۰تا ۵۰۰ دقیقه در نظر گرفته شده است و در هر بار چند لحظه دستگاه را متوقفکرده، غلظت محلول فنول را اندازه گیری نموده، این کار را برای چند

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع and، the، of، ESP

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید