منبع پایان نامه درباره فنول، الذکر، شکل(۴-۳)، موج)

دانلود پایان نامه

نوع کاتالیست در نور مرئی(جذب در مقابل طول موج)

در شکل(۴-۳) میزان جذب محلول فنول همراه با کاتالیست در طول موج ماکسیمم دیده می شود. همان گونه که در شکل پیداست کاتالیست نوع c به دلایل فوق الذکر کمترین جذب را در محلول فنول بدست داده است که بیانگر میزان جداسازی بیشتر آن می باشد. شایان ذکر است که میزان بازدهی انواع کاتالیست در نور

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه فلوکا۱۰۳، مرک۱۰۲، ، سلولز،

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید