منبع پایان نامه درباره بهینه سازی

دانلود پایان نامه

بهینه سازی نوع کاتالیست درنور مرئی

در نور مرئی نیز میزان جداسازی فنول در محلول آزمایشگاهی آن مورد بررسی قرار گرفت و براساس آنچه که در نمودارهای بعدی دیده می شود در این جا نیز کاتالیست نوع “c)) پ” جداسازی بهتری را نسبت به دیگر انواع کاتالیست ساخته شده انجام میدهد. این خود نیز می تواند به همان عللی باشد که در فوق آمده است. اما

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع within، ۱۰.۰%، ۱۰۰.۰%، .۰%

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید