منابع پایان نامه ارشد با موضوع شدت فعالیت

دانلود پایان نامه

زوایای صفر، ۳۰ و ۶۰ مشاهده نشد. شدت فعالیت عضله در صفحات حرکتی مختلف تنها در زاویه ۹۰ درجه معنا دار بود به طو

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع of، respondents، Frequency، ۱۰۰.۰

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید