منابع و ماخذ پایان نامه UV-، Visible، سادگی،، اسپکتروفتومتری

دانلود پایان نامه

اسپکتروفتومترهای UV- Visible و مادون قرمز (IR) به کامپیوتر و میکروپروسسورهایی است که قابلیت انجام تبدیلات پیچیده ماتریس ها را در زمان بسیار کوتاهی دارند. مزیت عمده روش‌های اسپکتروسکوپی UV- Visible سادگی، سرعت کم و کم هزینه بودن این روش‌ها است. عمده‌ترین مشکل آنالیز همزمان مخلوط‌ها به روش اسپکتروفتومتری UV- Visibleهم پوشانی جزئی

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد c=ceil((np-1)*rand(1));، b=ceil((np-1)*rand(1));، ، average

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید