منابع و ماخذ پایان نامه [۷۲].، فولادگر۱۰۰، تالیم، (Br-PADAP)بر

دانلود پایان نامه

۸-۱۰×۰/۵ مولار مس(II) را داراست. این حسگر کاملاً برگشتپذیر بوده و دارای زمان پاسخ ۱۸۰ ثانیه است. از این حسگر برای اندازهگیری مقدار مس در چای سیاه و سبز استفاده شده است [۷۲].
در سال ۲۰۱۰ فولادگر۱۰۰ و همکارانش سنسور نوری تهیه کردند برای اندازه گیری تالیم (III) در محلولهای آبی با شناساگر (Br-PADAP)بر روی غشای پلیمری

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه nm?، غلظتی، ۵۶۵، ۴-۳-

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید