منابع و ماخذ پایان نامه چند متغیره

دانلود پایان نامه

۴-۵-کالیبراسیون چند متغیره
روشهای کالیبراسیون چندمتغیره، روشهایی هستند که به جای یک متغیر) مثلاًطول موج ماکزیمم (از تعداد زیادی متغیر مثلاً کل طیف جذبی جهت کالیبره کردن سیستم استفاده می شود، اینکار مشابه انجام تعداد آزمایش ودرنتیجه میانگین گیری ازآنها می باشد که باعث افزایش دقت می شود بااستفاده ازاین روش ها می توان مدل

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع and، the، of، ESP

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید