منابع و ماخذ پایان نامه واکنشگر، زمان،، تثبیت،،

دانلود پایان نامه

معرض واکنشگر قرار می گیرد و در طول آن زمان، واکنش تثبیت بر روی سطح فیلم انجام می شود. مسلما با افزایش زمان تثبیت، مقدار بیشتری از واکنشگر بر روی سطح فیلم تثبیت می شود و در نتیجه جذب نور توسط غشا تهیه شده، افزایش می یابد. اما نکته مهم این است که غلظت مؤثر واکنشگر در فاز جامد در چه حدی باشد تا عمل حسگری با بیشترین بازدهی صورت گیرد.

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع فوقخاری، دلتوئیدمیانی، (۸۳/۲۵±۶/۶۲)، (۹۹/۶۷±۴/۷۹)

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید