منابع و ماخذ پایان نامه فلوکا۱۰۳، مرک۱۰۲، ، سلولز،

دانلود پایان نامه

در انجام این پروژه ، همگی محصولاتی از شرکتهای مرک۱۰۲ و فلوکا۱۰۳ بوده که دارای خلوص بالای مورد نیاز برای انجام کارهای تجزیه ای بودند. غشاهای پلیمری تری استات سلولز، همگی از فیلم های عکاسی سیاه و سفید تهیه شدند. لازم به ذکر است کلیه محلولهای آبی مورد نیاز در این پروژه با استفاده از آب دوبار تقطیر تهیه شدند.
دستگاه

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل عاملی، تحلیل عامل

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید