منابع و ماخذ پایان نامه تجزیه‌ای، بار،، فلزی،، نشده‌ای

دانلود پایان نامه

پر نشده‌ای است که بر اثر لیگاند پیوند شده به یون‌های فلزی، از نظر انرژی با یکدیگر تفاوت دارند.
اختلاف انرژی بین اوربیتال‌های d (موقعیت پیک جذب مربوط) به حالت اکسایش عنصر، موقعیت آن در جدول تناوبی و نوع لیگاند پیوند شده با یون آن بستگی دارد. جذب انتقال بار، نوع دیگری جذب در این ناحیه است که برای مقاصد تجزیه‌ای مهم است، زیرا

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درموردEnvironment، evaluation، Technology

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید