منابع و ماخذ پایان نامه ، نیاز،، ۳-۲-۱-۲-، نرم‌افزارهای

دانلود پایان نامه

گالوسیانین در ۵ میلی لیتر از محلول اتیلن دی آمین تهیه شد. محلول بافر یونیورسال: بافر یونیورسال که مخلوط سه اسید می باشد (اسید استیک، اسید فسفریک، اسید بوریک) تهیه شده است و جهت تنظیم pH مورد نیاز، هیدروکسید سدیم و اسید کلریدریک نیز مورد استفاده قرار گرفت.

۳-۲-۱-۲- نرم‌افزارهای مورد استفاده
نرم افزارهای مورد استفاده

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل عاملی، تحلیل عامل

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید