منابع تحقیق با موضوع امنیت جهانی، اصل تساوی، حقوق بشر

دانلود پایان نامه

توسعه روابط دوستانه در میان ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق خلق ها در تعیین سرنوشت خود وانجام سایر اقدامات لازم برای تحکیم صلح وامنیت جهانی
3- حصول همکاری بین المللی در حل مسائل بین المللی که دارای جنبه های اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی یا بشر دوستانه است ودر پیشبرد وتشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تمایز از حیث نژاد ، جنسیت ،زبان یا مذهب
4- بودن مرکزی برای هماهنگ کردن اقداماتی که ملل جهت حصول به اهداف مشترک معمول می دارند.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درموردباغ ایرانی، طبیعت گرایی، سلسله مراتب

Author: yazoa

دیدگاهتان را بنویسید