مقاله رایگان درمورد سلاح های شیمیایی

استفاده از این گونه سلاح ها در جنگ ممکن است از طریق پرتاب یک پیکان مسموم به سوی سرباز دشمن، استفاده از گلوله های حاوی گاز در بمباران با توپخانه، تخریب عمدی محصولات کشاورزی یک کشور و از بین بردن سریع جمعیت صورت گیرد. سلاح های شیمیایی را می توان به آسانی حمل و نقل نموده و علیه هدف های زنده مورد استفاده قرار داد. به علاوه در این گونه سلاح ها عامل دقت در ایجاد تخریب اهمیت چندانی ندارد. با این وجود چنین سلاح هایی به عنوان اسلحه هایی کثیف و وحشیانه در نظر گرفته شده اند.( 171 ،1997 ،Rabinson and Burns)
سلاح های شیمیایی علی رغم قدرتی که از نظر وحشت آفرینی دارند به هیچ وجه در استراتژی کلی نظامی در نظر گرفته نمی شود. محذورات قانونی و اخلاقی و همچنین نفرتی که در راه کاربرد این سلاح ها وجود دارد، مانع از این نشده که ملل غربی و یا غیرغربی نسبت به گسترش تکنولوژی های جدید جهت تکمیل این سلاح ها اقدام نکنند. سلاح های شیمیایی را می توان در منطقه تماس نیروهای متخاصم علیه هدف های نظامی مانند فرودگاه ها، پادگان ها، انبارهای ذخایر و مراکز راه آهن که کاملاً در پشت صحنه نبرد قرار دارند، یا علیه هدف هایی که هیچ گونه ارتباط فوری و مستقیم با عملیات نظامی ندارند مانند جمعیت، اراضی زراعی و مخازن آب به کار برد.
اوضاع و احوالی که در آن می توان از این گونه سلاح ها در منطقه درگیری نیروها استفاده کرد گوناگون و بسیارند، مانند استفاده برای کسب پیروزی سریع علیه سربازانی که تجهیزات کافی شیمیایی و ضد شیمیایی ندارند؛ برای غلبه بر سربازانی که در سنگرها و یا پناهگاه های نظامی موضع گرفته یا علیه مواضع و استحکاماتی که در مقابل سلاح های شیمیایی انفجاری مقاوم نیستند؛ برای از بین بردن پوشش گیاهی منطقه نبرد به وسیله مواد منهدم سازنده گیاهان و درختان به منظور بهبود قدرت دید و گشایش میدان آتش و جلوگیری از حمله های غافلگیرانه؛ ایجاد مواضعی از اراضی آلوده در جلو و عقب جبهه و هدایت تحرک افراد دشمن در مسیر دلخواه یا کند کردن سرعت حرکتشان با مجبور ساختن آنها به استفاده از البسه و تجهیزات حفاظتی. چنانچه حملات شیمیایی علیه هدف نظامی که کاملاً پشت منطقه نبرد است انجام گیرد، مسلماً اثراتش بیشتر است و در صورت حمله به مراکز جمعیت، بسیار جدی تر خواهد بود.(1993،TUWMD)
سلاح های شیمیایی آثاری مشابه انسان ها بر حیوانات دارد، ولی در مورد گیاهان در برخی مناطق باعث از بین رفتن کامل آنها می شود. اینگونه سلاح ها از لحاظ تولید نسبتاً ساده اند و ساختن انواع گوناگون آنها با مهمات معمولی تفاوت زیادی ندارد. تولید اکثر انواع این سلاح ها نیازمند تکنولوژی پیشرفته ای نیست. در واقع فرایند تولید و مواد ضروری برای گازهای ضد اعصاب مشابه کودهای شیمیایی یا مواد حشره کش است. در عین حال، سلاح های شیمیایی می توانند به طور گسترده قدرت ویرانگری داشته باشد. امروزه کشورهای پیشرفته صنعتی با در دست داشتن تکنولوژی برتر به روش های جدیدتری، این سلاح های مخرب را تولید می نمایند که دیگر نیازی به کارخانجات سلاح شیمیایی ندارد و تنها وجود یک مرکز ُپرکُن برای دستیابی به آن کفایت می کند. در این روش مواد اولیه ای که در صنایع شیمیایی غیرنظامی کاربرد دارد در زمان لزوم وارد کارخانه پرکنی شده و در داخل گلوله قرار می گیرد که این مواد در زمان انفجار چاشنی با یکدیگر مخلوط گردیده و ماده شیمیایی مورد نظر را تولید می نماید.(علائی و خواجه کاووسی، 1371،43)
گفتار سوم: تمایز سلاح های میکروبی از سلاح های شیمیایی
سلاح های شیمیایی و میکروبی هر دو از سلاح های کشتار جمعی محسوب می شوند. اما با این وجود این سلاح ها چه از لحاظ فنی و ماهیتی با یکدیگر متفاوتند.
تعریف و ماهیت سلاح های شیمیایی عنوان شد اما در خصوص سلاح های میکروبی باید عنوان کنیم که همانگونه که که برخی به صراحت عنوان کرده اند «ارگانیسم های زنده یا مواد مسری ناشی از آنها که برای ایجاد بیماری یا مرگ در انسان، حیوان یا گیاه استفاده می شود، عوامل باکتریولوژیکال یا بیولوژیکال جنگی هستند.»( 36، 1982،Beachley) لیکن عوامل میکروبی مشتمل بر ارگانیسم های زنده، قطع نظر از ماهیت مواد عفونی مشتق از آنها برای باعث بیماری یا مرگ انسان ها، حیوانات یا گیاهان می شود و اثر آنها برای تحت تأثیر قرار دادن ارگانیسم یک شخص و حیوان یا گیاه به قدرت تخریبی آنها بستگی دارد.
در سلاح های بیولوژیک از موجودات زنده ذره بینی چون باکتری ها، قارچ ها و ویروس ها که جدا از شرایط زندگی شان موادی را از خود ترشح می کنند و موجب بیماری یا حتی مرگ انسان، جانوران و گیاهان می گردد، استفاده می شود. مشخصه اصلی این سلاح ها آن است که این میکروب ها به سرعت در بدن انسان ها یا جانوران رشد نموده و کم کم او را از بین می برند.(کردبچه، 1386،95) اما در سلاح های شیمیایی از موادی چون مایعات، گازها و جامدات استفاده می شود. علاوه بر این عناصر بیولوژیکی، با عفونی کردن موجودات زنده، قادرند از منطقه ای که ابتدا مورد نظر بوده، در یک مسافت طولانی منتقل شوند، اما امکان این گونه انتشار در مورد عناصر شیمیایی وجود ندارد.
بخش دوم: عوامل شیمیایی و ویژگی آنها

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


عوامل شیمیایی که به عنوان جنگ افزارها مورد استفاده قرار می گیرند با توجه به اثرات فیزیولوژیکی و چگونگی مشخصاتشان و همچنین نحوه تأثیرگذاری آنها بر انسان، حیوان و گیاه به عوامل گوناگون تقسیم می شوند. که در ذیل به مهم ترین آنها که کاربرد جنگی و نظامی دارند اشاره می کنیم:
گفتار اول: عوامل ناتوان کننده:
ناتوان کننده ها که موجب خنثی کردن قدرت رزمی سربازان می گردند، اگر نیروی بتواند توان رزمی طرف مقابل خود را طوری خنثی سازد که قدرت جنگیدن را از وی سلب کند به اهداف خود رسیده است. جنگ افزارهای شیمیایی که معمولاً برای این منظور به کار برده می شوند نه تنها موجب خروج نیروهای طرف درگیر از منطقه شده بلکه آنها را به مداوای پزشکی نیز مجبور می سازند.(علائی، 1367،77)
به طور کلی از کار انداختن سرباز دشمن به مراتب بیش از کشتن آنان اثر تضعیف کننده دارد. سرباز مقتول خیلی کمتر از رزمنده مجروح به مراقبت نیاز دارد و منابع کمتری را به خود اختصاص می دهد، احتمالاً بزرگترین مشکل وقتی ایجاد می شود که سربازان از لحاظ جسمی یا روحی به گونه ای از کار بیافتند که توان پیکار را از دست می دهند. بدون آنکه فرمانده لزوماً دریابد که چه حادثه ای و به چه علت روی داده است.(کردبچه، 1386،74)
صرفنظر از زمینه نظامی، نتایج پر اهمیتی را می توان از استعمال ناتوان کننده های مناسب در زمینه های سیاسی و اطلاعاتی بدست آورد. حتی از این هم اعجاب انگیزتر است مثلاً حذف رهبران نیرومند در اردوگاه دشمن را در نظر بگیرید، راه حل سنتی سوء قصد جسمانی است لیکن قتل سیاسی نتایج وخیمی دارد. مثلاٌ احتمال زیادی وجود دارد که رهبری بهتر ظهور و خلأ ناشی از سوء قصد را پر کند. پس چقدر مؤثر خواهد بود که رهبر مخالف، فقط بی اثر، تندی رقابتش به کندی مبدل و شجاعت وحدت ذهنش مختل گردد.(بی نام ، 1367،9)
این دسته تنوع زیادی ندارند و شامل چند نوع ترکیب می شوند که در ذیل به برسی آنها می پردازیم:
1. گازهای اشک آورCS، CN
گاز اشک‌آور یا عامل اشک‌آور ترکیبی شیمیایی است که غالباً با تحریک اعصاب قرنیه در چشم‌ها باعث ریزش اشک، درد و حتی کوری موقت می‌شود. گاز اشک آور CS به صورت جامد (پودر مانند) می باشد، مزه بادام تلخ دارد، زمان ظهور فوری، مواد خنثی کننده آن محلول 5% سدیم سولفید می باشد. گاز CN به صورت جامد می باشد و نقطه ذوب 58 درجه سانتی گراد است. این عوامل سبب ناراحتی تنفس، سوزش چشمها و حالت تهوع در انسان می شوند ناتوان کننده های نظامی از دیگر گازهای اشک آورCS، CN می باشند که سبب تهوع و تشنج می شوند و بسیار قوی هستند.(علائی، 1367، 18)
این عوامل موجب آزار حواس شده و برای مدت موقتی موجب ریزش اشک می گردند. پوست را به خارش انداخته و تنفس را مشکل می نمایند و گاه بعضاً موجب ایجاد حالت تهوع و استفراغ می گردند. از این عوامل عمدتاً برای مبارزه با شورش های داخلی و همچنین جنگ ها استفاده می کردند.(25 ،1998، Barry) در حال حاضر هنوز هم از گاز CS برای کنترل شورش های جوامع شهری استفاده می شود.
2. آدام زیتDN
این عامل شیمیایی ابتدا مانند گاز اشک آور عمل می کند، اما اثرات شدیدتری بر جای می گذارد. این ترکیب که به رنگ زرد مایل به سبز است در ظرف یک دقیقه باعث تحریک چشم ها و مجرای تنفسی می گردد و انسان را به سرفه کردن وامیدارد و سر درد شدید را باعث می شود. در این حال ضمن بروز تشنج های موضعی درد شدیدی در قفسه سینه احساس می شود و نفس کشیدن به سختی صورت می گیرد و سرانجام حالت تهوع به انسان دست می دهد که با استفراغ همراه است.( 26 ،1998، Barry)
3. لیزرژیدLSD
این عامل جزو عوامل شیمیایی روانی است که سلسله اعصاب انسان را از طرق مختلف تحت تأثِیر قرار می دهد به نحوی که موجب تغییر رفتار قربانی می گردد و در نهایت موجب می شود که شخص قربانی ابتداً قدرت جهت یابی خود را از دست دهد. سربازانی که مورد حمله این نوع ماده قرار می گیرند، قدرت اجرایی دستور مافوق و انجام وظایف شان سلب می گردد و همچنین فرماندهان نظامی و غیر نظامی مبتلا به این بیماری می گردند که واقعیت را واژگونه تلقی نموده و این امر موجب صدور دستورات مضّر و بی معنا و همچنین خود نابود سازی از سوی آنان می گردد.(علائی، 1367، 18)
با این وجود باز هم اثرات اصلی و واقعی این عامل در پرده ابهام می باشد از جمله اینکه اثرات آن بر کلیه افراد یکسان نیست و به عبارت دیگر عکس العمل اشخاصی که از آن استفاده می نماید مشابه یکدیگر نمی باشد. مثلاً در مورد برخی از افراد هیچ گونه تغییری در رفتارشان حادث نمی گردد در حالی که در برخی دیگر شدیداً اثر کرده و موجب ایجاد حس انحراف از واقعیت در آنان می گردد.
4. عامل روان گردان و توهم زاBZ
این عامل به شکل یک ماده سفید و کریستالی جامد با علائم مسمومیت، افزایش ضربان قلب، خشکی پوست و دهان و گشادی مردمک و تاری دید، عدم تعادل، بهت و گیجی است که مقدار کم آن سبب خواب آلودگی و کم شدن هوشیاری، فلج و کوری موقت می شود که به تدریج از شدت اختلال و اشکالات رفتاری آن کاسته می شود.(نیکخواه بهرامی، 1391، 59) از دیگر خصوصیات این ماده موقتی بودن اثر آن است که بعد از مدتی شخص مصدوم و قربانی به حالت عادی بر می گردد. عوامل شیمیایی روانی تشکیل شده از یک سری عوامل مخدر شیمیایی که باعث عدم تعادل روانی موقتی می گردد.( 45، 1982،Beachley)
گفتار دوم: عوامل زیان آوریا تاول زا
منظور از بکاربرد عوامل زیان آور کشتن افراد به طور ارادی و عمدی نیست، بلکه به ستوه آوردن و ایذای دشمن است. هر چند که احتمال اینکه بخشی از قربانیان این عوامل کشته شوند نیز وجود دارد. میزان آسیب رسانی به افراد از این نوع عوامل به مقدار زیاد بستگی به وضعیت جسمانی، میزان دز دریافتی توسط افراد و مراقبت های پزشکی دارد.(علائی، 1367، 20) این عوامل به صورت مایع روغنی شکل بوده اثرشان بر پوست بدن قربانی می باشد که چند ساعت بعد از تماس موجب سوختن پوست و ایجاد تاول می گردد و علاوه بر آن دارای اثرات سمی و مسموم کننده نیز می باشد که با علائمی چون آب ریزش بینی، عطسه، سرفه های خشن، گلو درد و … همراه است. معمولاً اولین عارضه در چشم ها ظاهر می شود با احساس وجود شن و ماسه در چشم توأم با تورم چهره، علاوه بر آثار موضعی آثار سیستمیک ناخوشایندی نیز در پی دارند.(نیکخواه بهرامی، 1391، 55)
این عوامل در حالت عادی به سه دسته عمده تقسیم می شوند:
1. گاز خردل
گاز خردل معرفترین عامل تاول زا محسوب می شود که در سال 1895 برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفت. گاز خردل خود نیز شامل سه دسته می شود که به عبارت ذیل است:
خردل های سولفور موستاردHD: که به صورت مایع روغنی شکل و بی رنگ و در غلظت های بالا با بویی شبیه سیر و تیره رنگ است و از پوست و چرم، رنگ و پلاستیک می گذرد ولی از شیشه قادر به نفوذ نیستند. مسمومیت با این گاز از طریق پوست مخاط و دستگاه تنفسی است. بافت های مورد هجوم این گاز شدیداً تحریک شده، متورم گردیده و نهایتاً فاسدمی شوند.(کردبچه، 1386، 79) این عامل به دلیل استفاده در روستای ایپرس بلژیک به ایپریت معروف شده است.
خردل های مخلوطHT، HQ: این عامل با ترکیباتی از خردل های سولفور موستارد HD و عامل های خطرناک تر و قوی تر گروه T و Q که بعد از جنگ جهانی دوم کشف شد، مواد سمی تر، پایدارتر و تاول زاتر تولید کردند.( نیکخواه بهرامی، 1391، 56) که بویی شبیه روغن خردل یا سیر سرخ کرده می دهد و نقطه انجماد آن نیز پایین تر است و قدرت تاول زایی خود را در شرایط مناسب تا هفته ها و حتی ماهها حفظ می کند. (47 ، 1982،Beachley)
خردل های نیتروژنه :HNخردل های نیتروژنه در حالت خاص ، مایعات بی رنگ اند که به مرور به رنگ زرد کهربایی در می آیند و عملاً بو ندارند. میزان پایداری آنها در حالت عادی طولانی است و از قدرت تاول زایی قدرتمندی برخوردارند که با تماس مستقیم یا تماس با بخار آن باعث بروز عکس العمل های شدید موضعی در پوست، چشم ها و دستگاه تنفسی می شود. 48)،1982،Beachley)
2. لویزیت
لویزیت از دیگر عوامل تاول زایی شدید به شمار می آید که به علت قابلیت انحلال در چربی آثار بسیار شدیدی دارند. این عامل سمی زرد رنگ و بی بو با ترکیبات آرسینیکی است که ایجاد تاول می کند. و علاوه بر آن تحریک کننده و فاسد سازنده نسج ریه است و از طریق پوست یا نسوج ریه وارد گردش خون می شود و این عامل به علت پایداری و ایجاد آلودگی زیادی که دارد برای غیر قابل استفاده کردن زمین و تجهیزات دشمن به کار می رود.(علائی، 1367، 21)
3. اکسیم های هالوژنه
این عامل به سه صورت جامد (پودر)، گاز (بخار) و محلول (مایع) به کار می روند و در بین عوامل دیگر بیشترین اثر تخریبی را بر بافت های بدن دارد. حتی در غلظت های بسیار کم اشک آور است و در مواردی منجر به کوری می شود. با توجه به آثار تخریبی شدید و عوارض مزمن این عوامل در صورت عدم درمان در 3 یا 4 روز اول سبب مرگ می شود. و همچنین آثار دراز مدتی نیز به همراه دارد از جمله: توقف رشد سلول ها، مسمومیت سلولی در نهایت آثار سرطان زایی ظاهر می شود. (نیکخواه بهرامی، 1391، 57)
گفتار سوم: عوامل کشنده
این عوامل تنها به منظور کشتن افراد به کار برده می شوند، و از جمله عوامل بسیار سمی هستند که در عرض چند دقیقه پس از تماس، موجب مرگ می شوند. این عامل به سه گروه ذیل تقسیم می شوند:
1. عوامل اعصاب
عوامل عصبی به ترکیبات شدیداً سمی اطلاق می شوند که عمدتاً خالص، بی بو، بی رنگ و بی مزه اند و در حالت عادی به صورت مایع اند ولی به علت فراریت زیاد به صورت گاز منتشر می شوند. این عامل به محض تماس با پوست بدن، دستگاه تنفسی، چشم و سلسله های اعصاب بدن انسان سبب مسمومیت و اختلال در جریان های عصبی می شوند و فعالیت های ماهیچه ها و عضلات بدن را از کار می اندازد یا مختل می کند.(نیکخواه بهرامی، 1391، 51)
عوامل عصبی با حمله به مرکز سیستم سلسله اعصاب سبب می شوند که خیلی سریع سیستم های عمل کننده در بدن مختل گردیده و از کار بیفتد که در نتیجه قربانی در مدت چند دقیقه فوت می کند. این عوامل مدرن ترین عوامل شیمیایی هستند که در جنگ ها به کار گرفته می شوند و قربانی را سریع از پای در می آورند.( 29،1998، Barry)
]]>