متن پایان نامه درمان بیماران

30-2- عواقب عفونت های منتقله از طریق خون در جهان و ایران
به دنبال اولین گزارش بیماری ایدز در بیماران هموفیلی در سال 1982 وHcv در سال 1989 دعاوی حقوقی
متعددی در کشورهای توسعه یافته مطرح گردید. با این وجود در بقررسی مطالب منتشره در بانک های اتی علمی وعمومی، به گزارشی مبنی بر طرح دعاوی حقوقی منجر به پرداخت غرامت و یا دعاوی کیفری علیه مدیران دولتی در کشورهای در حال توسعه برخورد نکردند که ممکن است نشانگر عدم وجود چنین موردی در این کشورها باشد. اصولا”در چنین کشورهایی به دلیل کمبود منابع مالی در بخش سلامت امکان اختصاص منابع مالی قابل توجه برای خرید فاکتورهای انعقادی کنسانتره از طریق نظام سلامت وجودندارد. در این کشورها معمولا”این منابع مالی دود در بخش های عمومی تر نظام سلامت هزینه می شود. بررسی مقاله های منتشر شده در مورد دعاوی حقوقی بیماران هموفیل در کشورهای توسعه یافته، نشان می دهد. اگر چه این دعاوی در ابتدا در دادگاه های کیفری بررسی می شدند ولی به دلیل اثرات سوء این دعاوی بر نظام سلامت این کشورها در نهایت در نهایت تصمیم گرفته شده است که در خارج از دادگاه ها و توسط کمیته ای متشکل از کارشناسان حل و فصل شود. . یکی از مهمترین و طولانی ترین دادرسی ها در این مورد. دعاوی مطرح شده در کشور فرانسه برعلیه مسوولین انتقال خون آن است. با این وجود علی رغم حدود یک دهه دادرسی، در نهایت تمام مسوولین این سازمان از اتهامات وارده تبرئه شدند و یا به دلیل فشار ناشی از تولید مشتقات حاصل از پلاسما می شدند. با این وجود این گزارش ها و شکایت های بیماران و انجمن های حامی آن ها باعث بروز عواقب حقوقی واجتماعی متعددی در کشور های مختلف جهان و عمدتاً در کشور های توسعه یافته گردید فکار عمومی کارشناسان و حمایت دانشمندان و 30 برنده جایزه نوبل، حکمی در مورد متهمین اجرا نگردید. اگرچه مشابه این دادرسی ها در کشورهای دیگری مانند آلمان، ژاپن، انگلستان، ایرلند وکانادا نیز انجام شده است، به جز در ژاپن منجر به محکومیت مسئولین دست اندر کار سازمان های انتقال خون در این کشورها نگردید. در انگلستان علی رغم یک دادرسی طولانی، در نهایت کمیته ای که مسئول رسیدگی نهایی به این پرونده شده بود بدون متهم کردن فرد خاصی پرونده را مختومه اعلام کرد. در کانادا نیز در سال 2007 دادگاه عالی انتاریو مسئولین سازمان انتقال خون را ازهرگونه اتهام در مورد آلوده شدن بیماران هموفیل این کشور در دهه 1980 تبرئه کرد. با این وجود مواردی از محکومیت به زندان های کوتاه مدت مسئولین شرکت های دارویی تولید کننده داروهای مشتق از پلاسما به دلیل سهل انگاری در به کارگیری روش های مناسب ویروس زدایی گزارش شده است که مهم ترین آن ها حکم دادگاهی در ژاپن در سال 1996 علیه مسئولین شرکت داروسازی گرین کراس است. لازم به ذکر است که در اغلب کشورهای توسعه یافته درگیر در این نوع دعاوی، دولت ها موافقت کرده اند به بیماران آلوده شده و یا خانواده های آن ها غرامت پرداخت نمایند. منابع مالی برای پرداخت این غرامت ها به صورت مشترک از طرف دولت ها و شرکت های دارو سازی تولید کننده این داروها تامین شده است. حدود 20 کشور جهان به بیماران هموفیل مبتلا به ایدز ( مبالغی حدود 37 تا 400 هزار دلار ) و تنها در کشورهای انگلستان، کانادا، ایرلند و ایران به بیماران آلوده شده به Hcv (مبالغی حدود 30 تا 50 هزار دلار ) غرامت پرداخت کردند. ایران جزو معدود کشورهای در حال توسعه است که در آن با شکایت بیماران و کانون هموفیلی علیه مسئولین نظام سلامت کشور، طرح دعوا شده است. در این پرونده که در سیستم قضایی کشور و مطبوعات به پرونده هموفیلی معروف است، حدود 3000 نفر از بیماران هموفیل طی 5 مرحله در دهه 1380 علیه مسئولین سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقامه دعوی نمودند. طی چند مرحله تا کنون دادگاه ها ضمن محکوم کردن مسئولین نظام سلامت کشور، آن ها را به پرداخت غرامت معادل 310 میلیارد ریال به حدود 1120 بیمار هموفیل محکوم کردند. هم چنین اگرچه یکی از این دادگاه ها علیه 4 نفر از مدیران نظام سلامت حکم کیفری صادر کرد ولی این حکم توسط دیوان عالی کشور نقض و برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگری ارجاع گردید. کلیه دعاوی کیفری در جهان تا سال 2006- به جز در ایران – صرفا” در مورد قصور یا تقصیر مسئولین در ابتلای بیماران به ایدز صادر شده بود و به جز در ایران هیچ مقام رسمی دولتی به دلیل آلودگی فراورده های خونی به Hcvمقصر شناخته نشد. تفاوت فوق به این دلیل بود که اولا” تا اواسط دهه 80 ویروس هپاتیت سی به خوبی شناخته نشده بود و ثانیا” با توجه به کمبود ذخایر خونی مورد نیاز جوامع از یک طرف و شیوع اپید میولوژیک ویروس هپاتیت سی و اهمیت بالینی آن به واسطه دراز مدت بودن عوارض بیماری، هزینه اثر بخشی غربالگری و به ویژه نقش آن در کاهش اندکس اهدا مورد بحث مسئولین رسمی بوده است. در زمینه ابتلای بیماران به ایدز در ایران در بررسی های ویروس شناسی، بعد ها نشان داده شد که تیپ B ویروس HIv در بیماران هموفیل مشاهده میشود که با تیپ Aویروس که در جمعیت عمومی کشور دیده می ش ود مغایر بوده و نشان دهنده منشا خارجی در ابتلای بیماران و عدم قصور سازمان انتقال خون در این امر است.
31-2- قصور و تقصیرهای اعلام شده در کشورهای توسعه یافته به ترتیب اهمیت
عدم بکارگیری آزمایش های غربالگری در دهنده ها، عدم به کارگیری روش های ویروس زدایی شناخته شده عدم فراخوان و امحای فراورده های آلوده، عدم اطلاع به موقع به مبتلایان و استفاده ازدهنده های اجباری و حرفه ای اتهامات مدیران دولتی ایران ناشی از مشکلات اداری و محدودیت منابع مالی(عدم اخذ پروانه در تاسیس پالایشگاه، خرید دستگاه های دست دوم و ورود فرآورده های خونی آلوده و عرضه فرآورده منجر به بیماری) بوده است. پرداخت غرامت ( که عمدتا” یک باره بوده و صرفا” در سوئیس، آلمان و کانادا مستمری سالیانه برقرار شده)به معنی بسته شدن کامل پرونده و نفی حق شکایت آتی از مسئولین دولتی بوده است تنها در ایران در یکی از احکام حق شکایت در مورد مشکلات غیر قابل پیش بینی آینده مفتوح مانده است. احکام غرامت به جز در آمریکا، ایتالیا، استرالیا و ایران دارای محدوده زمانی بوده و صرفا” به مبتلایان در طی یک دوره خاص غرامت پرداخت گردیده است. متوسط سرانه غرامت در کشورهای مختلف (به جز ژاپن) حدود 5تا20 برابر سهم سرانه ملی سلامت و در ایران حدود 50 برا بر آن و حدود 10برابر متوسط سرانه درآمد ناخالص ملی کشور (بر اساس دلارآمریکا) است. لازم به ذکر است که در ایران علاوه بر پرداخت غرامت یک باره بابت خسارت مادی و معنوی به مبتلایان عفونت های خونی، کلیه مخارج دارو و درمانی بیماران مبتلا به هپاتیت C, و ایدز ناشی از عفونت های منتقله از طریق خون خارج از سیستم موجود بیمه های درمانی کشور و مستقیما”از طرف دولت به صورت رایگان با هزینه های بالغ بر یکصد میلیارد ریال تامین شده است. هرچند با اجرای استاندارد های معتبر بین المللی در زمینه انتخاب اهداکنندگان، غربالگری، کنتر کیفی، جمع آوری ذخیره و ارسال خون و فرآورده های خونی در ایران مفهوم قصور یا تقصیر پزشکی در دل فرآوری خون از لحاظ اصول طب انتقال خون منتفی است با این
وجود به دنبال فشار ناشی از عواقب قضایی فوق الذکر ایران تنها کشور جهان است که بیمه فرآورده های خونی را با هزینه سالیانه 5/1 میلیون دلار از سال 2008 برقرار ساخته است. درشرایطی که به دلیل سابقه بروز عفونت ناشی از فرآورده های وارداتی از آمریکا در ژاپن، کانادا، آلمان و انگلستان بسیاری از کشورها از جمله ژاپن، کره جنوبی، بلژیک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، هلند، ایتالیا، اسپانیا، استرالیا، آرزانتین، برزیل، کوبا، چین و آفریقای جنوبی، پالایشگاه پلاسما برای تامین نیازهای داخلی تاسیس کرده اند، ایران تنها کشوری بود که در دهه گذشته پالایشگاه پلاسمای خون را به دنبال عواقب حقوقی مذکورکاملا” تعطیل نمود، با این وجود سازمان انتقال خون ایران از سال 2004 با اجرای پالایش قراردادی پلاسمای به دست آمده از خون های اهدایی ایران موفق به تامین 46/ IvIG، 18/آلبومین و 6/FVIII مورد نیاز کشور در پالایشگاه های اروپا شد. این اقدام حدود 10 میلیون دلار آمریکا صرفه جویی اقتصادی در بر داشته است و نشان داد که طی یک دهه گذشته فاین سرمایه ملی به دلیل بد بینی روز افزون ناشی از جو قضایی به وجود آمده در افکار عمومی علیه پلاسمای ایرانی عملا” هدر می رفت از سوی دیگرواردات فراورده های انعقادی طی 10سال گذشته به 6 برابر و معادل 40/ بودجه واردات دارویی کشور افزایش یافت و مصرف سرانه این فراورده ها در ایران در محدوده کشورهای توسعه یافته با 5 برابر درامد ناخالص ملی (GDP)افزایش یافت. به عبارت دیگر سهم هر بیمار هموفیلی از بودجه سلامت کشور حداقل 23 برابر سایر افراد جامعه گردید.


فصل سوم شیوه های جبران خسارت در نظام های مختلف حقوقی
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند]]>