فروش پایان نامه حقوق بشر

بین سال های 2004 تا 2008، در میان کودکان 5 تا 14 ساله، تعداد کودکان کارگرتا 17 میلیون کاهش پیدا کرد، این میزان مطابق با یک تغییر 10 درصد در طول این دوره 4 ساله می باشد. در مورد کودکان 15 تا 17 ساله، تعداد کودکان کارگر از 52 به 62 میلیون افزایش پیدا کرده است، یعنی آنکه یک تغییر 20درصدی را به همراه داشته است. بند دوم: توزیع کودکان کارگر بر اساس جنسیت
داده ها نشان می دهند که در سال 2008 تعداد کودکان کارگر پسر بیش از کودکان کارگر دختر بوده است. روی هم رفته، تفاوت بر اساس جنسیت در حدود 40 میلیون می باشد (128 میلیون پسر در مقایسه با 88 میلیون دختر). تفاوت های جنسی با توجه با کار کودک همراه با افزایش سن، افزایش پیدا می کنند.
توزیع کار کودک بر اساس جنسیت در میان کودکان 5 تا 11 ساله بیشتر متمایل به سمت پسران می باشد (54 درصد پسران در مقابل 46 درصد دختران). در سنین بالا تر، این فاصله بین کودکان 12 تا 14 ساله افزایش پیدا می کند- در حدود 60 درصد کودکان کارگر در این رده سنی پسران می باشند.
بند سوم: توزیع منطقه ای کودکان کارگر
در سال 2008، تعداد کودکان کارگر در آسیا و اقیانوسیه (113.6 میلیون) بوده اند، اما آفریقا بیشترین تعداد کودکان کارگر داشته است ( 25. درصد در مقابل 13.3 درصد در آسیا و اقیانوسیه). از هر 10 کودک کارگر یک نفر در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب بوده است. بند چهارم: توزیع کودکان کارگر در کار های خطرناک بر اساس گروه سنی
داده های منتشر شده نشان داده اند که اکثر کودکان کارگر در کار های خطرناک مشغول به کار می باشند. به عبارت دیگر، بیشتر کودکان در فعالیت هایی شرکت می کنند که امنیت، سلامتی و رشد اخلاقی شان را به خطر می اندازد. در سال 2008، 115 میلیون کودک در کار خطرناک مشغول بودند (53.6 درصد). بر حسب رده سنی، داده ها نشان می دهند که میزان وقوع کار کودک با افزایش سن افزایش پیدا می کند؛ این کار در میان کودکان 5 تا 11 ساله 3.0 (26 میلیون)، در میان نوجوانان 15 تا 17 ساله (62 میلیون) می باشد.
بین سال های 2004 تا 2008، تعداد کودکان کارگر مشغول در کارهای خطرناک تا 13 میلیون بر اساس یک کاهش قابل توجه 23 میلیونی در تعداد کودکان 5 تا 14 ساله و یک افزایش 10 میلیونی در مورد کودکان 15 تا 17 ساله، کاهش پیدا کرد. بند پنجم: توزیع کودکان کارگر در کار های خطرناک بر اساس جنسیت
در تمام رده های سنی تعداد پسران مشغول به کار های خطرناک بیش از دختران است. برای مثال، در میان کودکان 12 تا 14 و 15 تا 17 ساله، پسران بیش از 60 جمعیت کودکان کارگر را در کارهای خطرناک تشکیل می دهند. بین سال های 2004 و 2008، تعداد دختران در کارهای خطرناک تا 24 درصد (از 54 تا 41 میلیون) کاهش یافته است. همچنین، در سال 2008 کار خطرناک در میان رده سنی 15 تا 17 ساله تا 10.5 میلیون افزایش پیدا کرد. بند ششم: توزیع کودکان کارگر بر اساس بخش اقتصادی
بر اساس تقسیم گسترده فعالیت اقتصادی به سه بخش – کشاورزی، صنعت و خدمات، برآوردهای جدید نشان می دهند که کشاورزی بزرگ ترین بخش با 60 درصد تمام کودکان کارگر می باشد. به دنبال آن بخش های خدمات با 26 درصد و صنعت 7 درصد بیشترین تعداد کودکان کارگر را به خود اختصاص داده اند.
درحالیکه به احتمال زیاد پسران بیشتر در بخش کشاورزی (68 درصد برای پسران در مقابل 37.2 درصد برای دختران) و بخش صنعت (68.5 درصد برای پسران در مقابل 31.5 درصد برای دختران) مشغول می باشند، تعداد دختران کارگر در بخش خدمات بیش از پسران است (47.4 درصد برای پسران در برابر 52.6 درصد برای دختران). گفتار دوم: ضرورت ممنوعیت کار کودک
کودک به عنوان یک انسان دارای حقوق اساسی و مشترک با سایر انسان ها به نام حقوق بشر است. حتی ضرورت حمایت از کودکان نظر به ناتوانی آنها در محافظت از خود، حساسیت و لطافت روحی، ناتوانی در تمیز مصلحت خود، آسیب پذیری و وابستگی شدید به بزرگسالان دو چندان جلوه می کند و این درحالی است که کار کردن کودکان نقض آشکار حقوق مسلم آنها است. علاوه بر این، کار کودک موضوعی کاملا گره خورده با آینده هر کشور است. کودکان امروز، سازندگان فردای هر جامعه هستند. لذا برخورداری آن از دوران کودکی خوشایند، جهت آماده کردن آنها برای به دست گرفتن امور و ساختن جامعه ای شایسته در بزرگسالی بسیار حائز اهمیت است. به کار گیری آن ها در شرایط نفرت انگیزی که به سلامت، کرامت، روان، تربیت و تحصیل آنها آسیب می رساند، به شدت کارآیی اقتصادی، یکپارچگی و توسعه پایدار جامعه را در آینده به خطر انداخته و آن را در معرض خطر انتقام این افراد قرار می دهد.
زمانیکه صرفا به کارگران بزرگسال توجه می شود، واژه خطرات شغلی معمولا به خطرات محسوس برای سلامت و ایمنی فیزیکی اشاره دارد. بنابراین، فعالیت هایی که هدفشان کاهش خطرات در محیط کار می باشند عمدتا به دنبال جلوگیری از تصادفات و بیماری ها هستند. برای مثال، لازم است که کارگران ساختمانی لباس های مناسب بپوشند، کارگران کارخانه ها از تجهیزات ایمن استفاده کرده و برای انجام اقدامات احتیاطی تجویزی آموزش کافی را دریافت کنند و همچنین کارگران در معادن باید به طور دوره ای برای علائم بیماری های شغلی معاینه شوند.
برخی از موارد کارهای خطرناک برای کودکان آسان تر قابل شناسایی هست ند، مخصوصا زمانیکه این شرایط کاری مشابه برای کارگران بزرگسال هم خطرناک در نظر گرفته می شود. اما آیا مشاغلی که برای کارگران بزرگسال مطابق با استانداردهای ایمنی کار هستند، ضرورتا برای کودکان هم استاندارد در نظر گرفته می شوند؟
اندازه و سایز تنها تفاوتی نیست که بدن کودکان و بزرگسالان را از هم متمایز می سازد. در واقع، در هر مرحله از رشد کودکان، عوامل محیطی می توانند خطرات متفاوتی برای سلامت بلند مدت یک کودک داشته باشند.
کودکان کارگر مستعد تمام خطراتی هستند که کارگران بزرگسال با آنها مواجه می باشند. اما، کارهای خطرناک و خطراتی که بر کارگران بزرگسال تاثیر می گذارند می توانند تاثیرات منفی بیشتری بر کودکان کارگر داشته باشند. پیامد های فقدان حمایت های امنیتی و سلامتی می تواند برای کودکان کارگر مخرب تر و بلند مدت تر باشند و منجر به ناتوانی های دائمی و همیشگی آنها گردند. کودکان کارگر همچنین ممکن است از صدمات روانی ناشی از کار و زندگی در محیط های نامناسب رنج ببرند و خشونت و آزار و اذیت را تجربه کنند. هنگام صحبت در مورد کودکان کارگر لازم است که به مفاهیمی فراتر از خطرات شغلی مربوط به کارگران بزرگسال توجه شود. به این خاطر که کودکان در حال رشد می باشند و دارای ویژگی ها و نیاز های ویژه ای می باشند که باید هنگام تعیین خطرات محیط کار و پیامد های مرتبط با آنها برحسب تاثیرات محیط بر پیشرفت رفتاری، فیزیکی و شناختی و رشد عاطفی آنها مد نظر قرار داده شوند. تعریف سازمان بهداشت جهانی از سلامت کودک در برگیرنده رفاه و بهزیستی کامل فیزیکی، ذهنی و اجتماعی یک کودک می باشد نه صرفا عدم وجود بیماری یا ناتوانی.
باید توجه داشت که برخی از پیامد های کار برای سلامتی و ایمنی تا زمانیکه یک کودک تبدیل به فرد بالغ نشود ناتوان کننده نمی شوند. مثال هایی از چنین پیامدهایی مشکلات اسکلتی ماهیچه ای بلند مدت می باشند که از حمل بارهای سنگین ناشی می شوند، یا سرطان یا مشکلات تناسلی که در نتیجه قرار گیری در معرض آفت کش ها، مواد شیمیایی صنعتی یا فلزات سنگین در بزرگسالی پدیدار می گردند.
بنابراین هیچ دلیلی وجود ندارد که باور کنیم کودکان کارگر قادر به اجتناب از تصادفات کاری و مشکلات سلامتی می باشند. بسیاری از خطرات و ریسک هایی که کودکان کارگر با آنها مواجه می شوند مشابه با مشکلاتی می باشند که کارگران بزرگسال با آن ها روبه رو می گردد، بنابراین هر کودک کارگر در محیط کار یک آسیب تروماتیک یا یک بیماری مزمن را تجربه خواهد کرد. در واقع، بنا به دلایل ذیل کودکان کارگر بیش از کارگران بزرگسال در معرض خطرات محیط کار قرار دارند. بند اول: آسیب پذیری کودکان با توجه به وضعیت عمومی بدن
کودکان در هر کیلوگرم وزن بدن نسبت به افراد بالغ، هوای بیشتری را تنفس می کنند، آب بیشتری را می نوشند، غذای بیشتری را می خورند و انرژی بیشتری را مصرف می کنند. این میزان مصرف کودکان را نسبت به بیماری ها و مواد و آلاینده های سمی آسیب پذیر تر می سازد. کودکان همچنین نیز به خواب بیشتری نیاز دارند.
جثه کوچک کودکان و همچنین انجام وظایفی مافوق قدرت بدنی آنها ممکن است آنها را در معرض خطرات بیشتری قرار دهد.
قامت کوتاه تر کودکان به این معنا است که فاصله آنها به زمین نزدیک تر است و ممکن است راحت تر مواد سمی نظیر آفت کش های به کار برده شده در خاک را تنفس یا جذب کنند.


با توجه به اینکه کودکان کم سن و سال تر بیشتر انگشتان خود را در دهانشان قرار می دهند احتمال و خطر جذب مواد مضر افزایش پیدا می کند.
تقریبا 15 تا 20 درصد قد یک فرد بین سنین 10 تا 20 سالگی افزایش پیدا می کند. در این زمان است که آسیب به استخوان ها، مفاصل، رباط ها و ماهیچه ها بسیار محتمل می باشد و حرکات تکراری و کششی می توانند منجر به آسیب دیدگی ستون فقرات و دیگر نقص های مادام العمر شوند.
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند دوم: آسیب پذیری کودکان بر اساس پوست بدن
پوست کودکان با توجه به لطافت بیشتری که دارند مواد سمی را بیشتر از افراد بالغ جذب می کند. ساختار پوست بعد از دوران بلوغ به طور کامل رشد پیدا می کند. بند سوم: آسیب پذیری کودکان بر اساس ساختار مغز
قرار گیری در معرض مواد سمی می تواند مانع از بلوغ کامل مغز گردد.
فلزات ( نظیر سرب و جیوه) در دوران کودکی راحت تر در مغز حفظ می گردند و جذب آنها آسان تر رخ می دهد.
بند چهارم: آسیب پذیری کودکان بر اساس دستگاه های معدی روده ای، غدد درون ریز و تناسلی و عملکرد کلیوی
دستگاه های تناسلی، غدد درون ریز و معدی روده ای و عملکرد کلیوی در زمان تولد نابالغ هستند و در دوران کودکی و نوجوانی بالغ می شوند. قرار گیری در معرض مواد سمی در محیط کار می تواند فرایند بلوغ این اندام ها را مختل سازد.
دستگاه غدد درون ریز و هورمون هایی که تولید می کند نقش کلیدی را در رشد فرد ایفا می کنند. دستگاه غدد درون ریز ممکن است نسبت به اختلال بوسیله مواد شیمیایی در طول دوران کودکی و نوجوانی آسیب پذیر باشد. بند پنجم: آسیب پذیری کودکان بر اساس سیستم آنزیم های سم زدا
سیستم آنزیم های سم زدا در دوران کودکی نابالغ است و منجر به کاهش سم زدایی مواد خطرناک می شود.
کودکان 10 تا 18 ساله برای رشد بهتر شب ها نیاز به 9.5 ساعت خواب مفید دارند. بند ششم: آسیب پذیری کودکان بر اساس فشار فیزیکی/ حرکات تکراری
فشار فیزیکی، مخصوصا همراه با حرکات تکراری، برروی استخوان های در حال رشد و مفاصل می تواند منجر به کاهش رشد، آسیب نخاعی و دیگر نقص ها و ناتوانی های مادام العمر شوند. بند هفتم: آسیب پذیری کودکان بر اساس نبود رشد رفتاری و شناختی
توانایی کودک برای شناسایی و ارزیابی خطرات مربوط به سلامتی و ایمنی در محیط کار و تصمیم گیری در مورد آنها به اندازه افراد بالغ تکامل یافته نمی باشد. در کودکان کم سن و سال تر این توانایی بسیار ضعیف است. توانایی انتخاب کردن، بررسی موقعیت از جنبه های گوناگون، پیش بینی پیامدها و ارزیابی قابل قبول بودن منابع در سرتاسر دوران نوجوانی تا حدودی افزایش پیدا می کند. بند هشتم: دیگر عوامل خطرناک برای کودکان
عوامل دیگری که میزان خطر را برای کودکان افزایش می دهند شامل موارد زیر می شوند:
فقدان تجربه کاری- کودکان قادر به انجام پیش داوری آگاهانه نمی باشند.
آموختن رفتار های ایمنی و بهداشتی نامطمئن از افراد بزرگسال
فقدان آموزش های امنیتی یا بهداشتی
کودکان ممکن است مایل نباشند دیگران متوجه چیز هایی که نمی دانند شوند. آنها می خواهند به مافوق خود نشان دهند که به اندازه کافی بزرگ و قوی برای انجام کارها می باشند. کودکان اغلب با خطرات و ریسک های موجود در محیط کار آشنا نیستند و معمولا برای اجتناب از این خطرات آموزش نمی بینند.
بر اساس شواهد مربوط به وضعیت کودکان ناتوان در کشورهای در حال توسعه این احتمال وجود دارد که کودکان کارگر ناتوان با مشکلات بیشتری در یافتن فرصت های شغلی مناسب به عنوان افراد بالغ مواجه هستند. بویژه، شانس آنها برای حضور در مدرسه تا حد زیادی کاهش پیدا می کند. فقدان دسترسی به تحصیلات و عدم توانایی خواندن یا نوشتن شانس کسب مهارت هایی که آنها را از فقر خارج می کند و به آنها کمک می کند زندگی بهتری داشته باشند، را کاهش می دهد. گفتار سوم: اسناد بین المللی و ممنوعیت کار کودکان
قانونگذاری در سطح بین المللی در حمایت از حقوق کودکان و ممنوعیت کار آنها به طور عمده در اسناد ذیل به چشم می خورد که به طور اجمالی به آنها اشاره می شود. بند اول: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
این میثاق که توسط مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1966 میلادی به تصویب رسیده و در سال 1976 لازم الاجرا گردیده است، در واقع اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 میلادی را در خصوص حقوق مدنی و سیاسی، دوباره اعلام می کند و دولت های طرف آن را متعهد می سازد تا در جهت تحقق این اصول دست به اقدام بزنند. ماده 9 این میثاق اشعار می دارد: ” هیچ کس را نباید در بردگی یا انقیاد نگه داشت یا ملزم کرد که به کار تحمیلی یا اجباری بپردازد”. از عموم و اطلاق واژه هیچ کس در این ماده، در راستای حمایت از حقوق کار کودکان اینگونه می توان استنباط کرد که کودکان نیز همچون بزرگسالان شامل مفوم ” هیچ کس” می شوند. بنابراین، مطابق این میثاق، بردگی یا انقیاد یا کار تحمیلی و اجباری در خصوص کودکان نیز ممنوع اعلام گردیده است.
بند دوم: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
این میثاق نیز که توسط مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1966 به تصویب رسیده است و در سال 1976 لازم الاجرا گردیده است، اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر را در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دوباره تصدیق می نماید و و ماده 10 این میثاق به دولت های طرف آن توصیه می نماید که افراد جوان را از بهره کشی اقتصادی اقتصادی و اشتغال به کارهای زیان آور برای اخلاقیات، تندرستی یا زندگیشان و نیز از کارهایی که احتمالا مانع رشد طبیعی آنها میشود، محافظت نمایند. هم چنین این سند، دولت ها را متعهد می سازد که محدودیت سنی وضع نمایند تا اشتغال کارمزدی کودکان پایین تر از آن سن ممنوع و عدم رعایت آن طبق قانون قابل مجازات گردد. بند سوم: اعلامیه جهانی حقوق کودک
این اعلامیه توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اجلاس موّرخ بیستم نوامب ر 1959 تصویب شده است. این اعلامیه از یک مقدمه و ده اصل و یک توصیه تشکیل یافته، در خصوص حمایت از حقوق کار کودک طی اصل 9 خود مقرر داشته است که کودک باید در برابر هر گونه غفلت، طلم و استثمار حمایت شود. کودک نباید به هر شکلی وسیله مبادله قرار گیرد. کودک نباید قبل از رسیدن به حداقل سن مناسب به استخدام در آید و به هیچ وجه امکان و یا اجازه استخدام کودک در کارهایی داده شود که به سلامت یا آموزش وی لطمه زده و یا باعث اختلال رشد بدنی، فکری و یا اخلاقی وی گردد. بند چهارم: کنوانسیون حقوق کودک
این کنوانسیون که در سال 1989 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در یک مقدمه و 54 ماده، تصویب و تدوین گردیده در سال 1990 به مرحله اجرا در آمده است، در واقع رشته کاملی از]]>

Related articles

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *