پایان نامه فرآیند روابط زناشویی

اهمیت آمادگی روانی برای آمیزش :

روابط جنسی بسیار پیچیده است . روابط جنسی به قدری همه جانبه است که نمی‌تواند فقط به خاطر ارضاء جسمی‌باشد . یکی از موارد مهمی که در روابط جنسی مطرح است آمادگی روانی هست. میزان آمادگی روانی بستگی به تجربیات، اطلاعات و مطالعات قبل از ازدواج دارد. ایجاد آمادگی روانی برای برقراری ارتباط جنسی به طول می انجامد. آمادگی روانی عقل از نزدیکی درگذشته به ندرت رعایت می شد. زن و شوهر در همان آغاز بدون در نظر گرفتن آمادگی روحی و روانی به آمیزش می پرداختند . این کــار اثر روانـی شدیدی به‌جای می گذاشت . فقط به خاطر اینکه فرصت کافی جهت شناخت رو انی هر یک از طرفین در نظر گرفته نشده بود (نجاتی، 1377، ص 62).

اهمیت عشقبازی :

معمولاً پس از پایان آمیزش تمایل زن نسبت به مرد بیشتر است. مرد در اینگونه مواقع باید این خلاء را با عشقبازی برطرف کند. در اینگونه موارد زنها تصور می‌کنند مردشان او را فقط به‌منظور برطرف کردن امیال خود می خواهد و هیچگاه امیال و خواسته‌های زنش را در نظر نمی‌گیرند. مرد باید پس از آمیزش برای برطرف کردن این فکر به عشقبازی و دلجویی از زن ادامه دهد تا اینکه او نیز رضایت کامل را به دست آورد. در آغاز ازدواج عشقبازی بعد از نزدیکی از اهمیت زیادی برخوردار است. عشقبازی نمایانگر این مسئله هست که عشق تنها به‌منظور ارضاء جنسی نیست و بعد از ارضاء جنسی نیز عشق ورزی پایان نمی یابد. عشقبازی طرفین را قادر می‌سازد که ناامیدیها را از خود دور کرده و با درک یکدیگر، احساس خرسندی و رضایت را در هم ایجاد کنند. (همان منبع، 1377، ص 75).

در این تحقیق نکاتی را یادآور می شویم که هماهنگی و موفقیت رضایت بیشتری را امکان پذیر می‌کنند :

1-         زوجین باید در رابطه با دستگاه تناسلی طرفین اطلاعات کافی داشته باشند، در این رابطه «بالزاک» بیان می دارد : زمانی مردی برای ازدواج آماده می‌شود که به‌طورکلی از وضعیت جنسی زن مطلع باشد.

2-         در حین عمل جنسی متوجه تغییرات تمام اعضاء در طرفین باشد زیرا در مواقع ارتباط جنسی تغییرات شایانی بروز می‌کند. بطوریکه تمام قسمتهای بدن به فعالیت می افتد، از طرفی آلت تناسلی مرد را تحریک به حالت نـــعوظ می‌آید به همین صورت در زن نیز تغییراتی بوجود می‌آید . دیـــواره های مهــبل پرخون شده غده کلیتوریس و لبهای کوچک سفت می‌شوند، علاوه بر این مسائل فعالیت عضلانی مانند تند شدن ضربان قلب و تنفس تا زمان انزال وجود دارد.

3-         در اولین مقاربت در زنان پاره شدن پردۀ بکارت همراه با درد و خونریزی هست. اگر پرده بکارت سخت و محکم باشد در مقابل دخول آلت مرد مقاومت می‌کند و تا زمان اتساع کامل ایجاد ناراحتی خواهد کرد . در این زمان با رعایت وضعیت طرفین می‌توانند ناراحتی و درد را کاهش داد.

4-         باید دانست که روابط جنسی در روح و جسم زوجین تأثیر می‌گذارد به همین لحاظ مرد و زن باید به عکس العمل های جنس یکدیگر توجه و آشنایی داشته باشند و در این رابطه هماهنگی بوجود بیاورند. این هماهنگی بازی و تماس بدن طرفین و بیدار شدن احساسات و تحریک انجام می‌شود.

5-         میل جنسی در مردان زودتر بیدار می‌شود و در مدت کوتاهی به انزال می‌رسد. در زنها مدت طولانی تری طول می کشد تا تحریک شده و به اوج شهوت برسد.

6-         تحریک شدن طرفین به وضعیت روحی، نحوۀ عشق بازی، حساسیت فردی خلق و خو بستگی دارد.

7-         ابتدا لازم است طرفین ازنظر روحی، پس ازنظر جنسی تحریک شوند، نوازش، لمس، بوسه از عوامل تحریک روانی و روحی هست.

8-         گردن لبها، آویزهای گوش، پستانها، لبهای کوچک مبهل، ناحیه کلیتوریس، قسمتهایی هستند که دارای بیشترین تحریک هستند. برای تحریک و آمادگی برای مقاربت لازم است مرد، زن را در آغوش گرفته و با نوازش کردن، لمس کردن نقاط حساس بدن، بوسه، احساسات او را برانگیزد. حساس ترین قسمت تحریک کننده زن، تمام قسمت دستگاه تناسلی و نوک پستانها هست، این قسمتها پس از تحریک به حالت نعوظ در می آیند.

9-         ترشح مایع در اطراف مهبل توسط غدد باروتولین نشآنه ی اوج جنسی در زنان است برای رسیدن به اوج شهوت لازم است مردان خود را با این لحظه در زن هماهنگ کنند تا هر دو به یک اندازه از این لذت جنسی استفاده کنند.

10-       هنگام مقاربت، زن باید در وضعیتی قرار بگیرد که از لحاظ روحی و جسمی کاملتر و بهتر باشد و باعث ناراحتی در طرفین نشود.

11-       هیچ عملی بدتر از آن نیست که بر خلاف میل باطن، طرفین در روابط جنسی از خود دلسردی نشان بدهند (استون واتسون).

مراحل واکنش جنسی طبیعی :

زن و مرد یک سلسله واکنش های فیزیولوژیک به‌صورتی طبیعی خود را در چهار مرحله پیدایش انگیزش، پلاتو، ارگاسم و فرونشینی اتفاق می افتد.

1) مرحله پیدایش انگیزش :

مرحله انگیزش با تحریک روانی، تخیل و تجسم وجود موضوع مطبوع و دلخواه یا ترکیبی از هر دو بوجود می‌آید که علائم آن در مرد با نعوظ و در زن با لیز و مرطوب شدن مهبل که با فاصله ای در حدود 10 ثانیه پس از تحریک پدید می‌آید . کلیتوریس سفت و متورم می‌شود. نوک پستانها در هر دو جنس راست می‌شود لبهای کوچک و بزرگ آلت تناسلی زن ضخیم تر می‌شود . این مرحله از چند دقیقه تا چند ساعت طول می کشد (همان منبع، 1377، ص 87).

2) مرحله پلاتو :

با ادامۀ یافتن تحریک، در مرحله ارگاسمی انضباط مشخص اتفاق می افتد، کلیتوریس بالاتر قرار می‌گیرد و به آسانی قابل لمس نیست حجم پستانها در زن افزایش می یابد و همینطور آلت مرد سفت و متورم می‌شود در مهبل تغییرات خاص ایجاد و لبهای کوچک پهن تر می‌شود. یکسری انقباضات غیر ارادی درگروهی از عضلات می افتد. این مرحله بین 30 ثانیه تا چند دقیقه نوسان است (همان منبع، 1377، ص 92).

3) مرحله ارگاسم :

این مرحله عبارت است از اوج لذت جنس و رها شدن تنشهای جنسی ارگاسم در مرد با احساس ذهنی غیر اجتناب بودن انزال شروع شده و با دفع پایان می یابد؛ اما ارگاسم در زن با انقباض غیر ارادی در محوطۀ ارگاسمی مبهل مشخص می‌شود. همین طور در رحم انقباضهای تنابنیک از پایین به سمت گردن می‌گیرد. ارگاسم، با چند اسپاسم پروستات مجراهای ترشح بیضه کیسه های منی و مجرای ادرار همراه است. در هر دو جنس انقباض اسفنکتر خارجی و داخلی مقعد پیدا می‌شود (همان منبع، 1377، ص 103).

انقباض های به فاصلۀ 18 ثانیه روی می‌دهد. تغییرات دیگری چون حرکات غیر ارادی و ارادی عضلانی، زیاد شدن فشارخون، تعداد ضربان قلب، روی می‌دهد. پس از ارگاسم مرد تا مدتی ارگاسم دیگری ندارد، (ناگذاری) اما یک زن می‌تواند ارگاسم های متعدد و پشت سر هم داشته باشد.

4) مرحله فرونشینی :
پایان نامه
بازگشت بدن به حالت سکون اولیه، احساس آرامش، خوشی، دفع، کنشهای عضلانی از مشخصات این مرحله اســت با ظهور ارگاسم این مرحله سریع روی می هد (همان منبع 1377، ص 106).

ارگاسم زنانه :

ارگاسم زنانه عبارت است از اوج لذت جنسی در رها شدن تنشهای جنسی، به عبارت دیگر، ارگاسم یک تجربه­ی  روانی – فیزیولوژیکی است که درزمینه ای با تأثیرات روانی بروز پیدا می‌کند. حادثه کوتاهی که در پاسخ به محرکهای جنسی رخ می‌دهد (همان منبع، 1377، ص 135).

از دیدگاه روان شناسی، ارگاسم درک ذهنی اوج عکس العمل فیزیکی نسبت به محرکهای جنسی است؛ و عقیده بر این است که دورۀ واکنش جنسی انسان از نیازها و با منشأ بیولوژیکی رفتار سرچشمه می‌گیرد.

شروع فیزیولوژیکی ارگاسم با انقباضهای اعضای هدف مشخص می‌شود. موقع ارگاسم ظاهر چین و شکنج در صورت زن، کنش خاصی را در سرتاسر بدن او نشان می‌دهد.

ارگاسم با یک احساس توقف شروع می‌شود، این احساس از یک حالت ملایم به حالت شوک می‌رسد. با پیشروی حالت ارگاسمی، احساس گرما، نخست در ناحیه لگن شکل می‌گیرد و نهایتاً در سرتاسر بدن پیشروی می‌کند(همان منبع، 1377، ص 138).

 

Related articles

آرشیو پایان نامه – نیازها و عوامل خشنودی رضایت زناشویی

نوشته های نخستین بر ادراک روابط موجود بین رضایت والدین و رضایت شخصی و خشنودی زناشویی تاکید داشته و یکی از عوامل مهم احساس خشنودی را سطح پایین تنیدگی مطرح نموده اند. بعلاوه اخیرا رابطه بین تغییرات روزانه و درجه احساس ارضا سه نیاز اساسی را که عبارت‌اند از استقلال، احساس شایستگی و احساس مرتبط […]

Learn More

پایان نامه با عنوان کارکرد مطلوب خانواده

چنانچه روابط زناشویی رابطه‌ای سست باشد پایه‌های لازم برای موفقیت‌آمیز بودن و مطلوب بودن عملکرد خانواده لرزان و یا حداقل ضعیف خواهد بود برای زوجی که خودشان باهم سازگار نیستند مشکل است که والدین خوبی باشند. سؤال اساسی این است که آیا شرکای ازدواج از روابط میان خود احساس رضایت می‌کنند؟ درواقع آن‌ها باید یکدیگر […]

Learn More

دانلود مقالات : ثبات دلبستگی

در تحقیقات انجام گرفته معلوم شد که اگر چند سال بعد هم کودک را در موقعیت نا آشنا مجدداً آزمایش کنند. نوع دلبستگی او کاملاً ثابت می ماند مگر آنکه وضعیت زندگی خانواده او تغییراهای عمده ای کرده باشد. رخدادهای پر فشار زدگی ممکن است بر نوع پاسخ دهی والدین کودک اثر بگذارد و این […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *