تحقیق و پایان نامه

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی درمان- …

 • بیمه اتومبیل (بدنه، سرنشین، شخص ثالث)
 • بیمه محصولات کشاورزی
 • بیمه هواپیما
 • بیمه مهندسی
 • بیمه کشتی
 • بیمه حمل و نقل کالا (زمینی، دریایی و هوایی)
 • بیمه کامپیوتر
 • بیمه سفینههای فضایی (رجدا، ۲۰۱۱).
 • ۲-۲-۵ بیمه زیان پولی
  در بیمه زیان پولی، موضوع بیمه میزان معینی پول است که بیمهگر به دلیل عدم ایفای تعهد بیمهگذار می پردازد. انواع بیمههای زیان پولی عبارتند از:

  1. بیمه اعتبار ۲٫ بیمه تضمین ۳٫ بیمه عدمالنفع ۴٫ بیمه صداقت و امانت

  ۲-۲-۶ بیمه اشخاص
  در بیمه اشخاص موضوع تعهد بیمهگر، فوت یا حیات یا سلامت بیمه شده است. در بیمه اشخاص، بیمهگر نمیتواند غرامت وارده به بیمهشده را برآورد کند. تعیین سرمایه بیمه بر عهده بیمهگذار است. (جری و ریچموند[۲۱]، ۲۰۱۲).
  ۲-۲-۷ بیمه مسؤولیت مدنی
  بیمه مسؤولیت مدنی، قراردادی است که به موجب آن یک طرف (بیمهگر) در مقابل دریافت وجهی که حق بیمه نامیده میشود تعهد میکند اشخاصی را که بر اثر فعالیت خود ممکن است در مقابل دیگران مسؤول مدنی شناخته شوند. (بیمهگذاران)، خسارت زیاندیدگان را جبران کند. بنابراین در بیمه مسؤولیت، بیمهگر جبران خسارت اشخاص ثالث را تعهد نمیکند بلکه بدهی احتمالی بیمهگذار را در مقابل اشخاص ثالث که مسؤول شناخته میشود و باید از اموال و دارایی خود بپردازد تعهد میکند. بدین سبب است که بیمه مسؤولیت جزو بیمههای اموال محسوب میشود. (ره پیک،۱۳۹۰).
  در دسته بندی دیگر بیمه به سه نوع اجتماعی، تعاونی و بازرگانی تقسیم می شود:
  بیمه های اجتماعی:
  به سلسله خدماتی اطلاق می شود که در راه ایجاد رفاه عمومی برای همگان یا به خاطر طبقه معینی صورت می گیرد . بیمه های اجتماعی که بیمه های اجباری نیز خوانده می شود بیشتر در مورد کارگران و طبقات کم درآمد جامعه کاربرد دارد.
  بیمه های تعاونی :
  عده ای از افراد که دارای خطرات مشابه بودند دور هم گرد آمدند و حق بیمه خود را به صندوقی مشترک ریختند و خسارات را از محل آن پرداخت نمودند بدین ترتیب مؤسسات بیمه تعاونی بوجود آمدند.
  ۳- بیمه های بازرگانی:
  بهترین و منطقی ترین تقسیم بندی که می توانیم انجام دهیم تقسیم بندی بیمه های بازرگانی بر حسب موضوع در سه رشته اموال، اشخاص وبیمه های مسئولیت مدنی می باشد.
  بیمه های اموال شامل آتش سوزی ، باربری، اتومبیل، هواپیما، کشتی، …
  بیمه های اشخاص شامل حوادث، درمانی ، عمر، مستمری،…
  بیمه های مسئولیت مدنی شامل بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری ، کارفرمایان و …(بادینی، ۱۳۸۷).
  ۲-۳ تاریخچه بیمه در جهان:
  اولین قرارداد بیمه ای که بوجود آن پی برده اند قرارداد بیمه حمل و نقل است که  به  سال  هزار  و  سیصد  و چهل و هفت  میلادی  در  شهر  ژن ایتالیا منعقد شده است،  بنابراین  شاید شروع فعالیت بیمهای به معنی امروزی آن قرن چهاردهم میلادی باشد. پیدایش بیمه در قرن چهاردهم و یا احتمالاً یک قرن قبل از آن به این معنی نیست که قبلاً بشر در صدد یافتن وسیله ای برای مقابله با آثار حوادث نبوده است.
  آن طور که از تالمود نقل کرده اند در قرون قدیم بین  دریانوردان  حاشیه  خلیج فارس  مرسوم بوده است که هر گاه در کاروانی یکی از حیوانات باربر می میرد حیوان دیگری به هزینه افراد کاروان تهیه میشود تا صاحب آن به تنهایی زیان وارده را تحمل نکند. در یونان قدیم مؤسساتی دولتی نظیر سازمانهای بیمه اجتماعی یا  مددکاری  وجود  داشته که به کمک درماندگان می شتافته است و از جمله تأمین زندگانی افراد کهنسال از کار افتاده را به عهده داشته است در روم قدیم نیز نمونه هایی از  مستمری  مادام العمر  وجود  داشته است. بدیهی است محاسبات حق بیمه در این  نوع  عملیات که  با بیمه  امروزی  به  هر حال شباهتی دارد مبتنی بر آمار درستی نبوده و به  خصوص  در  مورد  مستمری  مادام العمر  از جدول مرگ و میر حساب شده ای استفاده نمی.شد.
   
  ۲-۴ بیمه در جهان امروز:
  در دو قرن اخیر فعالیتهای بیمه ای در سرتاسر جهان توسعه یافته است. در کشورهای صنعتی بیمه نقش مهمی را در ثبات وضع اقتصادی بازی میکند و در کشورهای جهان سوم نیز مزایای اجتماعی و اقتصادی بیمه شناخته شده و عملیات بیمه ای به تدریج گسترش یافته است. بیمه حوادث با انواع مختلف آن در دو قرن اخیر متداول شده است. از جمله بیمه حوادث شخصی که زندگی فرد را در صورت نقص عضو و از کار افتادگی ناشی از حادثه تأمین میکند و یا در صورت فوت ناشی از حادثه سرمایهای در اختیار خانواده او می گذارد.
  در یک قرن اخیر سازمانهای بیمه اجتماعی که توسط دولتها و یا زیر نظر آنها اداره میشوند نقش قابل ملاحظه ای در توسعه بیمه بازنشستگی، بیمه عمر و حادثه شخصی کارگران و کارمندان و سایر  حقوق بگیران به عهده گرفته اند . در ابتدا  پیدایش  بیمه های اجتماعی موجب رکود نسبی این نوع بیمه ها شد ولی به تدریج تعارض بین بیمه های اجتماعی و بیمه های بازرگانی منتقی گردید زیرا آشنایی با یک نوع بیمه موجب توجه افراد به سایر انواع آن شد. با اختراع اتومبیل یک نوع جدید بیمه در حد وسیعی متداول شد. بیمه خسارات وارد بر اتومبیل بیمه شده و همچنین بیمه خسارات وارد به اشخاص ثالث که در معرض تصادف هستند در هر نقطه ای از جهان وجود دارد و به این ترتیب بیمه مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث رواج پیدا کرد و بیمه مسئولیتهای ناشی از اموال و فعالیتهای حرفه ای افراد معمول شد و حتی مسئولیت ناشی از نواقص تولیدات صنعتی و غذایی و دارویی متداول گردید.
  از جمله انواع جدید بیمه، بیمه های تمام خطر مهندسی است که نقش قابل ملاحظهای در توسعه صنعتی و اجرای طرحهای عمرانی کشورها دارد. در این بیمه کلیه خسارات وارد به کارفرما و مقاطعه کار حین ساخت بناهای بزرگ، سدها و جادهها و اجرای طرحهای لوله کشی، انتقال نیروی برق و همچنین نصب کارخانه ها و نیروگاهها اعم از آبی و حرارتی و یا اتمی مورد تأمین قرار میگیرد. بیمه های مربوط به وسایل نقلیه هوایی از جمله بیمه بدنه هواپیما و هلیکوپتر، بیمه مسئولیتهای ناشی از مسافرت هوایی، بیمه سرنشین، بیمه مسئولیت فرودگاهها از جمله بیمه هایی است که در قرن اخیر اهمیت قابل ملاحظهای یافته است.
  با توسعه زندگی ماشینی و تمرکز جمعیت در شهرها و تراکم داراییها و تأسیسات از یک طرف بیمه های اموال مانند بیمه آتش سوزی و انفجار و نظایر آن توسعه یافت و از طرف دیگر مسئولیت افراد در مقابل اشخاص دیگر به مناسبت خساراتی که در اثر فعالیتها و وسایل و تأسیسات خود به دیگران وارد میکنند رو به افزایش گذاشت و بیمه انواع مختلف مسئولیت متداول شد. بدیهی است قوانین و رویه دادگاهها در تعیین و تشخیص مسئولیت و صدور حکم جبران خسارت اثر زیادی در رواج بیمه مسئولیت در هر کشور دارد. در کشورهای صنعتی حق بیمه انواع مختلف بیمه مسئولیت رقم قابل ملاحظهای از درآمد شرکتهای بیمه را تشکیل میدهد (ویلیامز[۲۲] و همکاران، ۱۹۹۸).
   

  دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

  You may also like...