سود پیش بینی شده

14. فورس ماژور (Force majeure)
این بند به منظور حفاظت طرفین قرارداد از نتایجی است که به طور ناخواسته توسط عامل طبیعی که برآن کنترل ندارند ،ایجاد می شود و منجر به عدم انجام تعهدات در برابر طرف دیگر می شود. به عبارت دیگر، چنانچه تأخیر در عملکرد یا عدم انجام تعهدات ناشی از عوامل طبیعی ،اعتصاب ،اقدامات جنگی ،ناتوانی در منابع و مواد و یا فعل و یا هر علت دیگری باشد که خارج از کنترل معقول و منطقی وی باشد ،هر یک از طرفین مسئول ضرر و زیان یا خسارت طرف دیگر نیست. (ضمیمه 6، بند 5) ، (ضمیمه 4، بند 3، 6، 4) ( ضمیمه 1، بند الف/1)
در سالهای اخیر در ایران یکی از عوامل فورس ماژور می تواند تحریم و عدم امکان تبادل ارز باشد. (ضمیمه 2، بند 19)
15. عدم ضمانت و محدودیت مسئولیت (no warranty)


طبق این بند شرکت میزبان اذعان می دارد که هیچ گونه ضمانت صریح یا ضمنی در ارتباط با خدمات ارائه شده ،قابلیت انتقال و واگذاری و یا مناسب بودن برای هدف کاربر ندارد و تحت هیچ شرایطی در قبال هر گونه خسارت با منشا مشخص یا تصادفی مسئول نیست. از جمله از دست رفتن سود پیش بینی شده ، از دست دادن درآمد و یا از بین رفتن داده ها و اطلاعات یا قطع خدمات. (ضمیمه 6، بند12) ،(ضمیمه 3، بند 6) و(ضمیمه 2،بند23,1).
با توجه به ماهیت فضای مجازی ،شرکت های میزبان دریافته اند که هر گونه تضمین سطح خدمات و کیفیت خاص بسیار مشکل است. بنابراین ضمانت نامه های ارائه شده توسط این شرکت ها گسترده نیستند و اکثرا موارد حداقلی همچون ارائه خدمت به شیوه حرفه ای و مطابق با استانداردهای این صنعت را در برمی گیرد.
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


گروهی معتقدند، در قراردادی که شرط عدم مسئولیت مطلق می شود ، در واقع تعهد جوهر خود ، یعنی التزام و پای بندی را از دست می دهد و به صورت امری اختیاری و دلخواه در می آید. در نتیجه این شرط ،خلاف مقتضای عقد است بنابراین هم باطل است و هم عقد را باطل می کند. این استدلال در حقوق ما که عقد ممکن است جایز باشد یا به تراضی خیاری شود ،از نظر تعارض با مقتضای عقد ،اعتباری ندارد. به ویژه که ضمانت اجرای منحصر تعهد ،ایجاد مسئولیت قراردادی نیست و با وجود شرط نیز ،طرف دیگر می تواند الزام او را از دادگاه بخواهد و از حق حبس ا]]>