پایان نامه های سری سوم

راهبرد های تثبیت حدود املاک در ثبت نوین و آثار آن بر قضا زدایی- …

۲-پس از اینکه سندی ازطریق سیستم و سامانه ثبت گردید و تاقبل از ثبت در دفاتر دیگر امکان اصلاح آن وجود ندارد و این امر با اصل حاکمیت آزادی اراده اصحاب معامله و آزادی شرعی آنها در تغییر دلخواه و تا آخرین لحظه حضور در دفترخانه نادیده گرفته شده است .
۳-با اجرای طرح ثبت آنی مقام و منزلت سردفتر که حقوقدانی است که سوگند یادکرده و تضمین داده است تا محق و مکلف به دخالت بی طرفانه در تحریر اسناد مردم و رسمیت بخشیدن آنها به نمایندگی از حکومت و حضور درمحل کار بعنوان شاهد ممتاز باشد تاحد کارمندعادی و کاربر رایانه تنزل داده و انگیزه ایشان را در مقررات شرع و عرف برای حل مشکلات مردم و مسائل مثدحدثه از میان می برد .
۴-استقلال ،شان و جایگاه سران دفاتر اسناد رسمی در آزادی تنظیم اسناد مورد غفلت قرار گرفته است و دست سردفتران در تنظیم اسناد به نحو صحیح بسته شده است ،ایشان مجبورند در قالب طراحی شده از سوی نرم افزار مبادرت به تنظیم سند نمایند و به عبارت دیگر ماده ۱۰قانون مدنی [۵۸]نادیده گرفته شده است .
۵-مهیا نبودن بستر اجرای طرح از حیث فنی از جمله میزان سرعت و پهنای باند وپتانسیل پاسخگویی همزمان چندهزار کاربر در ساعات محدود اداری مخصوصا در روزهای اولیه اجرای طرح مشهور وآشکار است .
۶-نحوه تنظیم اسناد در این طرح و فیلدهای پیش بینی شده در آن با برخی ازاسناد تنظیمی که توسط دفترخانه تنظیم می گرددمغایرت دارد و سران دفاتر مجبور هستند تنظیم اسناد را در قالب آنچه توسط سیستم پیش بینی شده است تنظیم نمایند که گاها با روح و هدف تنظیم اسناد مغایرو ناهماهنگ می باشد.
۴-۲-۵-پیشنهادات در رابطه با ثبت آنی
ضمن تقدیراز زحمات ارزشمندی که در تهیه وطراحی نرم افزار ثبت آنی توسط متخصصان امر صورت پذیرفته است بهتر است به منظور جلوگیری از اشکالات به وجود آمده در آینده فرصتی داده شود که همزمان با اجرای ثبت الکترونیک اسناد با استفاده از سامانه سازمان ثبت اسناد واملاک کشور،ثبت اسناد بصورت غیر الکترونیکی نیز برای مدت بازه زمانی حداقل ۳ماه بطور همزمان دارای اعتبار باشد ،تا چنانچه اشکالی در اجرای ثبت الکترونیکی بوجو آمد در تنظیم اسناد دردفاتر اسناد رسمی خللی پدیدار نگردد،یعنی در بازه زمانی حداقل ۳ماه ثبت اسناد به دو صورت الکترونیکی (ثبت آنی )و غیر الکترونیکی دارای اعتبار باشد و ثبت اسناد معطل ایرادات احتمالی در سیستم سامانه نباشد.
بهتر بود این طرح را مرحله به مرحله اجرایی می‌کردند مثلا در مرحله اول فقط ثبت  اسناد ساده و کم حجم مثل وکالتنامه کاری یا تعهدنامه از طریق این سامانه اجباری می‌شد و در مرحله بعد اسناد خودرو اجباری می‌شد و به همین ترتیب در مراحل بعد ثبت ‌اسناد با درجه اهمیت و حجم بیشتر الزامی اعلام می‌کردند و در این فاصله زمانی از یک‌طرف دفاتر اسناد رسمی به تدریج با سامانه آشنا شده و تسلط لازم را پیدا می‌کردند و از طرف دیگر اشکالات و نقاط ضعف سیستم شناسایی و رفع می‌شد و مراجعان نیز به تدریج امور خود را برای این امر سر و سامان داده و تنظیم می‌کردند. بنابراین مسوولان باید اصلاحات لازم را در این طرح برای گذر از ثبت سنتی به ثبت الکترونیکی آنی با کمترین خسارت در کشور انجام دهند.
نگارنده معتقد است اصل و اساس اجرای ثبت آنی معاملات با استفاده از سامانه الکترونیکی اسناد بسیار مفید ولازم وضروری است و دیر یازود ناگزیرازاجرای ان بودیم و کار به این مهمی که به گفته ریاست سازمان ثبت اسنادواملاک اهمیت آن از پروژه توزیع سوخت نیز بیشتر است نیاز به برنامه ریزی های بسیار بیشتری بود .
وقتی قرار است تمامی کشور درگیر تغییر و تحول به این عظمت و ارزشمند باشد نیاز است که پیش بینی های لازم زیر ساختهای آن ازهر جهت انجام شده باشد .
مثلا پهنای باند اینترنت نباید جزو موضوعاتی باشد که قابل بحث و انتقاد باشد،چون کارشناسان محترم سازمان باید پیش بینی می کردند که وقتی در شروع کار ۲۶/۶/۹۲ باهجوم بیش از ۸۲۰۰دفترخانه بعلاوه ارتباط ادارات ثبت اسناد واملاک به درگاه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک روبرو خواهد شد ،پیش بینی های لازم را انجام می دادند .
 

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

You may also like...