پایان نامه های سری سوم

پژوهش دانشگاهی – راهبرد های تثبیت حدود املاک در ثبت نوین و آثار آن بر قضا …

سید حسن موسوی تبار
حقوق خصوصی ۲۸/۰۷/۱۳۹۲
راهبردهای تثبیت حدود املاک در ثبت نوین و آثار آن بر قضا زدای
۱۷٫۰۰
بی
 
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات
تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب سید حسن موسوی تبار دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/ دکترای حرفه ای / دکتری تخصصی / در رشته حقوق خصوصی که در تاریخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۲ از پایان نامه / رساله خود تحت عنوان” راهبردهای تثبیت حدود املاک در ثبت نوین و آثار آن در قضا زدایی ” با کسب نمره ۰۰/۱۷ دفاع نموده ام بدینوسیله متعهدمی شوم:
۱) این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق وپژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده ودر مواردی که از دستاوردهای علمی وپژوهشی دیگران( اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و … )استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده وسایر مشخصات آن را درفهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
۲) این پایان نامه / رساله قبلا” برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح، پائین تر یا بالاتر) در سایردانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
۳) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
۴) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی ازآن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتار نموده و درصورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت.
نام ونام خانوادگی:
سید حسن موسوی تبار
تاریخ و امضاء:
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم انسانی گروه حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)
گرایش:خصوصی
عنوان:
راهبردهای تثبیت حدود املاک در ثبت نوین
و آثار آن بر قضا زدایی
استاد راهنما:
دکتر محمدرضا غلامپور
استاد مشاور:
دکتر عبدالله خدابخشی
نگارش:
سید حسن موسوی تبار
تابستان ۹۲
من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
لازم است مراتب سپاس و قدردانی خود را از اساتید ارجمند جناب آقایان دکتر محمدرضا غلامپور، دکتر عبدالله خدابخشی، دکتر ایوب احمدپور اعلام دارم.
همچنین از همکاران ارجمند جناب آقایان محمود قنبریان، سیدعلی ناظم تقوی و صدیق غفاری کمال تشکر را می نمایم.
از دوست، همکار و برادر عزیزم جناب آقای جلال کاشمری که در مدت تهیه، تنظیم و نگارش پایان نامه همواره یاریگر اینجانب بوده اند تقدیر کنم.
برخود لازم می دانم از فداکاری های همسرمهربانم که در مدت انجام پژوهش همواره باعث دلگرمی این جانب بوده اند قدردانی نمایم.
با احترام به مادر گرامی، همسر دلسوز و فرزندان دلبندم
این پایان نامه را به
شهیدم که در سرمای کردستان غیرت آموخت
تقدیم می نمایم.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

You may also like...