پایان نامه های سری سوم

رابطه ابعاد شخصیتی(درونگرایی، برونگرایی)و سلامت روان با کمال‌گرایی در کارکنان- قسمت ۹

«لایکلّف الله نفساً إلا وُسعَها…» بقره: ۲۸۵
«… خدا هیچ کس را تکلیف نکند، مگر به اندازه‌ی توانش…»
«لایکلّف الله نفساً إلا ماءاتَها…» طلاق: ۷
«خدا هیچ کس را تکلیف نمی‌کند مگر به قدر آنچه به او داده است…»
با اندکی ژرف‌اندیشی در آیات بالا مشخص می‌شود که ویژگی‌هایی چون داشتن معیارهای دست نیافتنی، تلاش افراطی برای دست‌یابی به آن معیارها و ارزیابی‌های سخت‌گیرانه از نظر اسلام نکوهیده شناخته می‌شوند، چرا که بیرون از تاب و توان انسان‌اند. نظام تربیتی اسلام، «روش تکلیف به اندازه وسع و توانایی» را سفارش می‌کند. در این روش مربی در برخورد با متربی باید چیزی بخواهد که در توان فهم و عمل وی قرار گیرد. این روش مبتنی بر «اصل عدل الهی» است. عدل الهی نیز ایجاب می‌کند که هیچ کس را مگر به اندازه تواناییش تکلیف نکند (هرمزی‌نژاد، ۱۳۸۰).
۲-۳-۳- انواع کمال‌گرایی
هاماچک (۱۹۷۸) میان کمال‌گرایی بهنجار و روان‌نژند تفاوت گذاشت و معتقد بود که کمال‌گرایی پدیده‌ی بسیار پیچیده‌ای است که هم به فعالیت طبیعی سازگار و هم به ناسازگاری‌های روانی وابسته است. در کمال‌گرایی بهنجار اشخاص از کارهای سخت و طاقت‌فرسا لذت می‌برند و زمانی که احساس می‌کنند در انجام کارها آزادند، می‌کوشند تا به بهترین صورت عمل کنند.موفقیت در انجام کارها گونه‌ای احساس خشنودی و رضایت به همراه می‌آورد. همچنین نوعی احساس اعتماد به نفس نیز در پی دارد؛ زیرا افراد می‌توانند هم محدودیت‌های فردی و هم محدودیت‌های اجتماعی را بپذیرند(ریچ[۹۴]، ۲۰۰۷).
انتظارات و توقعات واقعی به افراد اجازه می‌دهد تا از تلاش‌های خویش لذت ببرند و از نظر احساسات سیراب شوند، در انجام وظیفه بکوشند و رشد کنند و کارشان را به بهترین شیوه انجام دهند (هویت و فلت[۹۵]، ۲۰۰۲).بنابراین برخی جنبه‌های کمال‌گرایی (خود مدار) و معیارهای بالای شخصی و پی در پی شدن آن‌ها از تلاش‌های سازنده برای دستاورد ویژگی‌های خوب دیگری مانند خود شکوفایی هستند (استوبر[۹۶]، ۲۰۰۶). پشتیبانی مثبت و تشویق ارتباط با اولیاء و آموزگاران حس خودشکوفایی اشخاص را بالا برده و سرعت می‌بخشد. زنان دانشگاهی که معیارهای شخصی بالایی دارند، از گونه‌های مثبت کمال‌گرایی به شمار می‌روند (فراست، لاهارت[۹۷] و روزنبلیت، ۱۹۹۱). ایشان دارای مادرانی بودند که معیارهای بالایی برای خودشان داشته و بسیار مرتب و منظم بوده‌اند. ویژگی کمال‌گرایی مثبت والدین، رابطه معنی‌دار با وجود اینگونه ویژگی‌ها در دخترانشان دارد(استوبر، ۲۰۰۶). کمال‌گرایی روان رنجور به علت پرهیز زیاد از اشتباه به وجود می‌آید. برای شخص انجام هیچ کاری خوب به نظر نمی‌رسد و فرد از بدست آوردن خشنودی از آن‌چه در حالت طبیعی خوب انجام شده و یا حتی بهتر از کارهای دیگران نیز هست، ناتوان است. احساس‌های ژرف و پستی و آسیب‌پذیری، فرد را وا می‌دارد تا دست به یک دور پایان‌ناپذیر از تلاش‌های خودشکن بزند که در آن هر کار یا مسئولیتی گونه‌ای چالش تهدید کننده به شمار می‌آید، هیچ گونه تلاشی کاملاً بسنده به نظر نمی‌رسد وهمزمان که فرد می‌کوشد رضایت و خشنودی دیگران را فراهم آورد به شدت تلاش می‌کند از هرگونه شکست و خطا بپرهیزد (استوبر، ۲۰۰۶). بنابراین چنین شرایط خود درگیری (هویت و فلت، ۲۰۰۲).و تجربیات تنش‌زای میان فردی(هویت و فلت، ۲۰۰۲).گونه‌ای درماندگی و عاطفه‌ی منفی شدید در شخص به وجود می‌آورد. چنین اشخاصی پیش، در ضمن و پس از سنجش امور خود، گونه‌ای عاطفه منفی چشمگیر را تجربه می‌کنند (فراست و همکاران، ۱۹۹۰). تری-شورت[۹۸]، اوئنز[۹۹]، اسلید[۱۰۰] و دیویی[۱۰۱] (۱۹۹۵) بر اساس تقسیم بندی بهنچار-نوروتیک کمال‌گرایی در چارچوب یک مدل نظری، دو نوع کمال‌گرایی مثبت و منفی را متمایز کردند. کمال‌گرایی مثبت[۱۰۲] به آن دسته از شناخت‌ها و رفتارها گفته می‌شود که هدفشان کسب موفقیت‌ها و پیشرفت‌های سطح بالا به منظور دستیابی به پیامدهای مثبت است (ریچ، ۲۰۰۷). کمال‌گرایی منفی[۱۰۳] به شناخت‌ها و رفتارهایی گفته می‌شود که هدفشان کسب موفقیت‌ها و پیشرفت‌های سطح بالا به منظور اجتناب یا فرار از پیامدهای منفی است (ریچ، ۲۰۰۷).
۲-۳-۴- ابعاد کمال‌گرایی
کمال‌گرایی خود مدار[۱۰۴]: یک مؤلفه انگیزشی است که شامل کوشش‌های فرد برای دست‌یابی به خویشتن کامل می‌باشد و در این بعد کمال‌گرایی افراد دارای انگیزه قوی برای کمال، معیارهای بالای غیرواقعی، کوشش اجباری و دارای تفکر همه یا هیچ در رابطه با نتایج به گونه موفقیت‌های تام و یا شکست‌های تام می‌باشند. این افراد بر عیب‌ها وشکست‌های گذشته خویش تمرکز می‌کنند و معیارهای شخصی غیرواقعی را در سرتاسر حوزه‌ی رفتاری خود فراگیر می‌سازند. این افراد به افراط موشکاف و انتقادگر هستند به گونه‌ای که نمی‌توانند عیب‌ها و اشتباهات با شکست‌های خود را در جنبه‌های مختلف زندگی بپذیرند(هویت و فلت، ۲۰۰۲).
کمال‌گرایی دیگر مدار[۱۰۵]بعد مهم دیگر کمال‌گرایی در بر دارنده عقاید و انتظارات درباره شایستگی‌های دیگران است. (هالندر، ۱۹۶۵). کمال‌گرایی دیگر مدار یک بعد میان فردی است که در بر گیرنده‌ی گرایش به داشتن معیارهای کمال‌گرایانه برای اشخاصی است که برای فرد اهمیت بسیاری د

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

ارند (فلت و همکاران، ۱۹۹۱). از آنجایی که کمال‌گرایی دیگر مدار با بی‌اعتمادی و احساس دشمنی نسبت به دیگران همراه است، این بعد کمال‌گرایی ممکن است به روابط میان شخصی دشوار بینجامد (هویت و فلت، ۲۰۰۲). از سوی دیگر فراست، هایمبرگ، هولت و ماتیا (۱۹۹۳) کمال‌گرایی دیگر مدار را اینگونه تعریف کردند: گرایش فرد به داشتن مجموعه انتظارات غیر واقع‌بینانه برای دیگران و ارزیابی سفت و سخت از آن‌ها. فرد کمال‌گرا می‌خواهد دیگران را به گونه‌ی مبالغه‌آمیزی با معیارهای غیرواقعی «کامل» ببیند.
کمال‌گرایی القاء شده اجتماعی[۱۰۶]این بعد از ابعاد میان فردی دیگران ساخته شده است. عقیده‌ای است که دیگران انتظارات اغراق‌آمیز و غیرواقعی را بر شخص اعمال می‌کنند که هر چند بر‌آوردن آن‌ها دشوار است ولی شخص باید به این استانداردها دست یابد تا مورد پذیرش دیگران قرار گیرد (فراست و همکاران، ۱۹۹۰؛ هویت و فلت، ۲۰۰۲). چون این معیارهای افراطی از طرف دیگران به عنوان معیارهای تحمیل شده‌ی بیرونی تجربه می‌شوند، این احساس در فرد به وجود می‌آید که کنترل نشدنی هستند و به احساس شکست، اضطراب، خشم، درماندگی و ناامیدی می‌انجامند و به تفکرات خودکشی و افسردگی مربوط می‌شوند (بلت، ۱۹۹۵). افراد با سطوح بالای کمال‌گرایی القاء شده اجتماعی در برخورد با معیارهای دیگران نگران می‌شوند. آن‌ها از ارزیابی منفی دیگران می‌ترسند و از عدم تأیید دیگران می‌پرهیزند و اهمیت بیشتری به دست‌یابی به توجه دیگران نشان می‌دهند. (هویت و فلت، ۲۰۰۲).
۲-۳-۵- ویژگی‌های افراد کمال‌گرا
مهم‌ترین ویژگی‌های کمال‌گرایی داشتن اهداف بلندپروازانه، جاه‌طلبانه، مبهم و دست ‌نیافتنی و تلاش افراطی برای رسیدن به این اهداف است. هم‌چنین اعتقاد بر این است که مشکلات سازگاری افراد کمال‌گرا ناشی از وجود ویژگی‌های زیر است:
– داشتن معیارهای غیرواقع‌گرایانه و تلاش افراطی برای بدست آوردن این معیارها
– توجه انتخابی و تعمیم افراطی شکست‌ها
– ارزیابی سخت‌گیرانه از خود و گرایش به اندیشه همه یا هیچ (استوبر و همکاران[۱۰۷]،۲۰۱۱).
کمال‌گرایان دوست دارند همه چیز سر جای خودش باشد و در زمان خودش انجام شود. برای آن‌ها نظم و روندکاری، حتی درباره‌ی کارهای جزئی اهمیت زیادی دارد. اشتباهات قابل تحمل نیستند. آن‌ها یک نامه‌ی غیررسمی‌‌ دست‌نویس را حتی اگر خودکارشان لغزیده باشد یا املای کلمه‌ای نادرست نوشته شده باشد دوباره می‌نویسند. این چنین زندگی کردن اگرچه سخت و پر تشویش است ولی تا زمانی که کارها ثابت و پیش‌بینی شدنی باشند، اوضاع پیش می‌رود. این افراد معمولاً سخت‌کوش، پرکار و قابل اعتماد هستند ولی آمادگی رویارویی با تغییرات ناگهانی و موقعیت‌های دور از انتظار را به هیچ روی ندارند. مشکلات آن‌ها در سازگاری با تغییرات و گرایش نداشتن آن‌ها به ترک روند عادی کارها سبب می‌شود هنگامی‌‌ که جریان عادی کارها مختل شود، شدیداً دچار استرس شوند. توجه بیش از اندازه آن‌ها به جزئیات، به این معنی است که آن‌ها پیوسته در حال به وجود آوردن استرس برای خود هستند، در حالیکه با اولویت‌بندی بهتر و یک برخورد ساده‌تر با کارهایی که اهمیت کمتری دارند می‌توانند به راحتی از این همه اتلاف وقت جلوگیری کنند. با مرور در ادبیات پژوهش می‌توان فهرستی از ویژگی‌های افراد کمال‌گرا را به این ترتیب ارائه نمود:
داشتن اهداف بلندپروازانه، جاه‌طلبانه، مبهم، دست‌نیافتنی و تلاش افراطی برای بدست آوردن این اهداف
گرایش به اندیشه همه یا هیچ
ارزیابی سخت‌گیرانه از خود و دیگران
نیاز شدید به موفقیت
پرهیز از انتقاد دیگران و دوری جستن از آشکار شدن عیب‌ها و نقص‌ها
فراگیر نمودن معیارهای شخصی غیر واقعی در سراسر حوزه‌های رفتاری
چشم‌داشت‌های زیاد از خود و دیگران
احساس ستیزه و خواری نسبت به خود و دیگران به دلیل برآورده نشدن انتظارات و توقعات فراگیر نمودن افراطی شکست‌ها
چشم داشت احترام از دیگران در همه حال، به دلیل منصف، درستکار و وظیفه‌شناس دانستن خود
ناتوان بودن از درخواست کمک از دیگران حتی نزدیک‌ترین دوستان
وانمود کردن به استقلال فکری و عاطفی
اشتباه را گناه نابخشودنی پنداشتن و مضطربانه انتظار عواقب شوم آن را کشیدن (شولتز،۱۹۹۱).
۲-۴- تحقیقات انجام شده خارجی و داخلی
۲-۴-۱- تحقیقات داخلی
-سامری(۱۳۹۳) تحقیقی با عنوان رابطه ی تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا و کمال‌گرایی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی‌‌ واحد ارومیه سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ انجام داد. از جمله متغیرهای تاثیرگذار در پیشرفت تحصیلی که در این پژوهش به آن توجه شده، کمال‌گرایی است. کمال‌گرایی یکی از ویژگی‌های شخصیتی است و نقش مهمی‌‌ در علت شناسی، استمرار دوره بالینی آسیب شناسی‌های روانی بازی می‌‌ کند. در این پژوهش سعی شده است رابطه ی تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا و کمال‌گرایی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان بررسی شود. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان رشته ی علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی‌‌ واحد ارومیه که۳۰۰۰ نفر است، می‌‌ باشد. بر اساس جدول مورگان حجم نمونه ۳۴۱ نفر می‌‌ باشد. روش نمونه گیری این پژوهش تصادفی طبقه ای است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه می‌‌ باشد. این پژوهش دارای سه
متغیر است که برای اندازه گیری متغیر تیپ شخصیتی درونگرا (A) و برونگرا (B) از پرسشنامه ی ۱۶ عاملی آیزنگ، و کمال‌گرایی کوپر اسمیت و همچنین جهت بررسی پیشرفت تحصیلی از معدل تحصیلی ترم قبل دانشجویان استفاده شد. در تحقیق حاضر بین تیپ شخصیتی، کمال‌گرایی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان ارتباط مثبت وجود دارد.
-علی نیادون،(۱۳۹۳)، دراین پژوهش رابطه کمال‌گرایی باسلامت‌روانی دریک نمونه دانشجویی مورد بررسی قرارگرفت هدف اصلی پژوهش حاضرتبیین شاخصهای سلامت‌روانی برحسب کمال‌گرایی بود یکصد دانشجو عمران ساختمان و رشته مکانیک خودرو به صورت تصادفی دراین پژوهش شرکت کردند و ازآزمودنی‌ها خواسته شد مقیاس کمال‌گرایی و مقیاس سلامت‌روانی را تکمیل کنند برای تحلیل داده‌های پژوهش ازشاخصها و روش‌های آماری شامل فراوانی درصد میانگین انحراف معیار آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره ضرایب همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد نتایج پژوهش نشان داد که بین کمال‌گرایی و علائم بیماری جسمانی دانشجویان هیچ نوع رابطه معنادارآماری وجود ندارد باتوجه به فرضیه دوم بین کمال‌گرایی و اضطراب و بی خوابی دانشجویان رابطه معناداراماری وجود دارد سومین فرضیه رابطه بین کمال‌گرایی و ناکارکردی اجتماعی دانشجویان بود که این فرضیه هم تایید شده است فرضیه چهارم هم این بود که بین کمال‌گرایی و علائم افسردگی دانشجویان رابطه معنادار اماری وجود دارد همینطور که فرضیه اصلی مطرح شد و این که بین کمال‌گرایی و سلامت‌روانی رابطه معنی دار وجود دارد که تایید شده است.
– خیاطان (۱۳۹۱)، این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین آسیب‌های روانی- سازمانی با فشار شغلی، رضایت شغلی و سلامت روان با توجه به نقش واسطه ای کمال گرایی شغلی اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش معلمان مقطع راهنمایی شهر اصفهان به تعداد ۲۴۰۰ نفر در سال ۹۰- ۱۳۸۹ بودند که از میان آنها ۳۳۱ نفر (۱۸۳ زن و ۱۴۸ مرد) به روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب و به پرسشنامه‌های آسیب‌های روانی سازمانی (کامکار و همکاران، ۱۳۸۵)، مقیاس چندبعدی کمال گرایی شغلی (هویت و فلت، ۱۹۸۹)، پرسشنامه سلامت روان (گلدبرگ و ویلیامز، ۱۹۸۸)، شاخص توصیفی شغلی (JDI، اسمیت و همکاران، ۱۹۶۹) و پرسشنامه فشار شغلی (اسیپو، ۱۹۸۷) پاسخ گفتند. تحلیل داده‌ها برای تحلیل همبستگی و مطالعات ساختاری تحلیل مسیر با نرم افزار انجام شد. نتایج نشان داد، آسیب‌های روانی سازمانی به طور مستقیم با محدوده نقش، رضایت شغلی، سلامت روان و مسوولیت نقش، و محدوده نقش به طور مستقیم با کمال گرایی مبتنی بر خود و رضایت شغلی رابطه دارد. همچنین بین کمال گرایی مبتنی بر خود با مسوولیت نقش، بین مسوولیت نقش با سلامت روان و بین سلامت روان با رضایت شغلی نیز رابطه مستقیم وجود داشت. شاخص‌های برازش الگوی نهایی پژوهش حاکی از وضعیت مطلوب الگو بود.
-در پژوهشی که توسط حسینی (۱۳۹۰) انجام شد به این نتیجه رسید که سبک فرزند پروری والدین می‌‌ تواند بر نوع کمال‌گرایی فرزندان تاثیر بگذارد به طوری که فرزندانی که از والدینی با سبک فرزند پروری مقتدر برخوردارند دارای کمال‌گرایی مثبت می‌‌ باشد یعنی اینکه این افراد اهدافی واقع بینانه و در سطح توانایی خود برمی‌‌ گزینندو در عوض فرزندانی که دارای والدی با سبک فرزند پروری مستبد می‌‌ باشند جزو افرادی با کمال‌گرایی منفی طبقه بندی می‌‌ شوند و کسانی هستند که اهداف بسیار فراتر از سطح توانی خود انتخاب می‌‌ کنند. این در حالی است که سبک فرزند پروری سهل انگار هیچ ارتباطی  با کمال‌گرایی مثبت و منفی نداشت و آن را پیش بینی نکرد.
-سعادت رسولی و همکاران (۱۳۹۰)رابطهی بین پنج عامل شخصیتی و کمال‌گرایی (مثبت و منفی) را با تصویر بدن تعیین نمودند. ۳۷۳ دانشجوی دختر دانشگاه الزهرا در این مطالعه شرکت نمودند. برای سنجش متغیرها از پرسشنامهی پنج عامل نئو، نسخهی فارسی مقیاس کمال‌گرایی مثبت و منفی و پرسشنامهی نگرانی از تصویر بدن استفاده کردند. جهت بررسی پایایی مقیاسها، ضریب آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل اطلاعات شامل مقادیر میانگین، انحراف معیار، ضرایب همبستگی پیرسون، و تحلیل رگرسیون بود. نتایج حاصل نمایانگر همبستگی مثبت و معناداری بین روان رنجورخویی، مقبولیت، و آزادی با تصویر بدن و نیز ارتباط منفی معناداری بین وجدان و برون گرایی بود. همچنین کمال‌گرایی (مثبت و منفی) یک پیش بینی کنندهی مهم تصویر بدن میباشد.
-مفسری(۱۳۸۹) این پژوهش به منظور بررسی ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی و کمال‌گرایی با افسردگی و اضطراب دانشجویان انجام گرفت.از ۳۷۱ دانشجوی مقطع کارشناسی، خواسته شد تا پرسشنامه شخصیتی نئو، مقیاس چند بعدی کمال‌گرایی و افسردگی و اضطراب را تکمیل کنند. برای تحلیل داده‌ها‌ی پژوهش از شاخص هاو روشهای آماری شامل میانگین، انحراف معیار، t-test، ضرایب همبستگی و رگرسیون گام به گام استفاده شد.نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که میان عامل نورزگرایی و عامل درونگرایی با اضطراب و افسردگی رابطه مثبتی وجود دارد. به عبارت دیگر با افزایش نورزگرایی و درونگرایی اضطراب و افسردگی نیز افزایش می‌یافت. همچنین بین کمال‌گرایی با اضطراب وافسردگی نیز رابطه مثبت ومعنی داری وجود داشت. از سوی دیگر این تحقیق آشکار ساخت که بین افراد افسرده و نرمال در عامل نورزگرایی تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون تی تست نشان داد تفاوت معنی داری
بین افراد مضطرب و نرمال و نیز بین افراد افسرده و نرمال وجود دارد. یافته دیگر پژوهش حاضر حاکی از آن بود که بین عامل انعطاف پذیری و عامل دلپذیری با افسردگی رابطه معکوس معنی داری وجود دارد. یعنی با افزایش انعطاف پذیری و دلپذیری فرد افسردگی وی کاهش می‌یابد. بین دلپذیری و اضطراب نیز رابطه معنی‌دار آماری به دست نیامد. همچنین مشخص شد که بین عامل با وجدان بودن با افسردگی و اضطراب رابطه مستقیم معنی داری وجود دارد. یعنی با افزایش با وجدان بودن فرد، افسردگی و اضطراب نیز افزایش می‏یابد. نتایج آزمون رگرسیون چند متغیری(روش گام به گام) آشکار ساخت که شش متغیر پیش بین شامل عامل نوروزگرایی، عامل برون گرایی، کمال‌گرایی جامعه مدار و خود مدار، عامل با وجدان بودن و عامل انعطاف پذیری واریانس افسردگی را تبیین می‌کنند.طبق ضرایب بتای استاندارد شده متغیرهای پیش بین موثر بر افسردگی، شامل عامل نوروزگرایی بود که نیرومندترین متغیر در پیش بینی افسردگی محسوب شد و پس از آن به ترتیب کمال‌گرایی جامعه مدار و عامل برون گرایی، عامل وجدان بودن کمال‌گرایی خودمدار و عامل انعطاف پذیری قرار دارد. در این پژوهش ابعاد سه گانه کمال‌گرایی و کمال‌گرایی کل با نوروتیسم رابطه مثبت، وبا برون گرایی و دلپذیری رابطه منفی داشت. بین ابعاد کمال‌گرایی و با وجدان بودن نیز رابطه مثبت ومعنی‌دار وجود داشت.
– خلعتبری و همکاران (۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه بین کمال‌گرایی و احساس تنهایی با کیفیت زندگی دانشجویان پزشکی استان گیلان» نتیجه گرفتند که کمال‌گرایی و احساس تنهایی، تبیین بالایی از کیفیت زندگی به دست داد. بنابراین کیفیت زندگی بالاتر، با احساس تنهایی و کمال‌گرایی پایین، رابطه بیشتری دارد. یعنی با افزایش کیفیت زندگی، کمال‌گرایی و احساس تنهایی کاهش می‌‌ یابد.
-عبدی و همکاران (۱۳۸۹)، در پژوهش تحت عنوان رابطه سبک‌های تنظیم هیجان شناختی و سلامت عمومی‌بر روی ۳۰۰ نفر از دانشجویان به این نتیجه رسید که بین سبک‌های تنظیم هیجان شناختی با سلامت عمومی‌همبستگی معنی داری وجود دارد. در میان سبکهای تنظیم هیجان شناختی ناسازگار، فاجعه انگاری و سرزنش دیگری، پیش بینی کننده سلامت روان شناختی بودند و در میان سبک‌های تنظیم شناختی سازگار، تمرکز مجدد و ارزیابی مجدد مثبت، پیش بینی کننده سلامت روان شناختی بودند.
-داودی(۱۳۸۹) هدف این پژوهش مقایسه کمال گرایی، الکسی تایمی‌‌ و سلامت روان در بین بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر و افراد سالم مراجعه کننده به مطب‌های گوارش شهر اهواز است که در تابستان و پاییز ۱۳۸۸ اجرا شد. نمونه پژوهش حاضر ۱۴۴ نفر، شامل ۷۲ بیمار مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر و ۷۲ فرد سالمی‌‌ بود که به عنوان همراه بیمار در مطب حضور داشتند و با تکمیل پرسشنامه در این تحقیق شرکت کردند. جهت آزمون فرضیه‌ها از روش تحلیل واریانس چندمتغیری سطح معنی داری P<0.05 استفاده شد. یافته‌ها بیانگر این بود که بیماران سندرم روده تحریک پذیر از نظر این سه ویژگی با افراد سالم تفاوت معنی دار دارند، به طوری که افراد بیمار در مقایسه با افراد سالم، کمال گراتر و الکسی تایمی‌‌ کم‌تر بوده و از سلامت روان پایین تری برخوردارند.
-بشارت(۱۳۸۸)، در این پژوهش رابطه کمال گرایی با سلامت‌روانی در یک نمونه دانشجویی مورد بررسی قرار گرفت. هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین شاخص‌های سلامت‌روانی شامل بهزیستی روانشناختی و درماندگی روانشناختی برحسب کمال گرایی مثبت و منفی بود. یکصد و هشتاد و پنج دانشجو ۹۲) دختر، ۸۵ پسر، ۸ نامعلوم) به صورت داوطلب در دسترس در این پژوهش شرکت کردند. از آزمودنی‌ها خواسته شد مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی و مقیاس سلامت‌روانی را تکمیل کنند. برای تحلیل داده‌های پژوهش از شاخص‌ها و روش‌های آماری شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، آزمون تحلیل واریانس چند متغیره، ضرایب همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهشی نشان داد که کمال گرایی مثبت با بهزیستی روانشناختی رابطه مثبت و با درماندگی روانشناختی رابطه منفی دارد. نتایج همچنین نشان داد که کمال گرایی منفی با بهزیستی روانشناختی رابطه منفی و با درماندگی روانشناختی مثبت دارد. کمال گرایی مثبت از طریق تقویت زمینه‌های درون روانی مثبت مانند حرمت خود و اعتماد به خود، و ویژگی هایی چون واقع بینی، پذیرش محدودیت‌های شخصی، انعطاف پذیری و احساس رضایت و خرسندی از عملکرد شخصی، سلامت‌روانی را به صورت مثبت تحت تاثیر قرار می‌‌ دهد. کمال گرایی منفی، بعکس از طریق تضعیف حرمت خود و اعتماد به خود، و ویژگی هایی مانند انتظارات غیر واقع بینانه، عدم پذیرش محدودیت‌های شخصی و انعطاف ناپذیری و ناخرسندی از عملکرد شخصی، سلامت‌روانی را به صورت منفی تحت تاثیر قرار می‌‌ دهد.

You may also like...