دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی در مورد کالاهای فرهنگی

و فعالیت های مورد استفاده افراد، شیوه مصرف آنها و معیارها و موازین انتخاب آن کالاها، تفاوت هایی معنادار در میان الگوهای مصرف مورد مطالعه دیده می شود یا نه؟(مرادی،1389: 15)
الگوی مصرف در این پژوهش به سه گونه ( سنتی، مدرن و ترکیبی) تقسیم می شود که هر یک از این سه گونه را با سه شاخص(مدیریت بدن، اوقات فراغت ، مصرف کالاهای فرهنگی)مورد بررسی قرار خواهیم داد.
تعریف عملیاتی: ما برای عملیاتی سازی الگوهای مصرف، سه شاخص را مشخص و آن مفاهیم را عملیاتی سازی می کنیم. تا در مجموع تفاوت این الگوهای مصرف با یکدیگر مشخص گردد.با توجه به اینکه در این زمینه مولفه ها و شاخص های متنوعی وجود دارد، بنابراین از آنجایی که در رابطه با بحث الگوی مصرف نیز از نظریات پیر بوردیو استفاده کرده ایم در اینجا هم از مولفه هایی استفاده شده است که بوردیو در بررسی های خود به آنها پرداخته است. این فاکتور ها عبارتند از:
مدیریت بدن
اوقات فراغت
کالاهای فرهنگی
هر کدام از این مولفه ها در زیر تعریف نظری و عملیاتی می گردند و در نهایت با بهره گرفتن از طیف لیکرت سنجیده می شوند.از مجموعه نمراتی که فرد در هر کدام از ابعاد به دست می آورد نوع الگوی مصرفی او مشخص می شود. این مولفه ها به 36 سوال تقسیم شده که کمترین نمره 36 و بیشترین نمره افراد180می باشد. برای سنجش هر یک از گویه های فوق، به گزینه «اصلا » امتیاز 1، به گزینه «خیلی کم» امتیاز 2، به گزینه« کم» امتیاز 3، به گزینه «زیاد» امتیاز4 و به گزینه «خیلی زیاد » امتیاز 5 داده شد.
180 132 84 36
مدرن ترکیبی سنتی
180 132 84 36
مدرن ترکیبی سنتی
پس هر پاسخگو از مجموع گویۀ مطرح شده در شاخص الگوی مصرف(36 گویه) قادر خواهد بود امتیازی بین حداقل36و حداکثر 180 را برای نوع الگوی مصرف خود کسب کند و در یکی از قسمتهای طیف زیر قرار گیرند:
طیف الگوی مصرف پاسخگویان
افرادی که امتیازی بین 36 تا84 را کسب کنند، الگوی مصرف شان درسطح «سنتی» قرار میگیرد.
افرادی که امتیازی بین 84 تا132 را کسب کنند، الگوی مصرف شان درسطح «ترکیبی» قرار میگیرد.
افرادی که امتیازی بین 132 – 180 را کسب کنند، الگوی مصرف شان درسطح «مدرن» قرار میگیرد.
هر یک از مولفه ها به قرار زیر تعریف و عملیاتی شده اند:
3-8-1-1-مدیریت بدن:
مدیریت بدن به معنای نظارت و دستکاری مستمر ویژگیهای ظاهری و مرئی بدن است که به کمک معرفهای کنترل وزن (از طریق ورزش، رژیم غذایی و دارو) ، دستکاری پزشکی (جراحی بینی و پلاستیک) و میزان اهمیت دادن به مراقبتهای بهداشتی و آرایشی (استحمام روزانه، آرایش مو، آرایش یا اصلاح صورت، استفاده از عطر و ادوکلن و دئودورانت زیر بغل)، به شاخصی اساسی تبدیل شده است.(ارمکی و چاووشیان،1381: 64)انواع عادات در لباس پوشیدن، آرایش موی سر و استفاده از پیرایه ها، و همچنین شیوه مدیریت بهداشت و سلامت بدن در زمره این شاخصها هستند.
در این پژوهش از گویه های ذیل جهت سنجش مدیریت بدن در بین پاسخگویان (بر اساس طیف لیکرت)استفاده شده است:
تمیز و مرتب بودن لباس
آراستگی صورت
آراستگی موی سر
استفاده از عطر/ دئودورانت
استفاده از کرم برای بهداشت، و مراقبت از پوست
مراقبت از تناسب اندام از طریق رفتن به باشگاه های ورزشی
مراقبت از تناسب اندام از طریق رژیم های غذایی
مراقبت از تناسب اندام از طریق دارو
جراحی های زیبایی
استفاده از خالکوبی و تاتو روی بدن
این متغیر و ابعاد آن با 10 سوال در بخش دوازدهم پرسشنامه مورد آزمون قرار می گیرد. برای سنجش هر یک از گویه های فوق، از طیف لیکرت استفاده شده که در آن به گزینه «اصلا» امتیاز 1، به گزینه «خیلی کم» امتیاز 2، به گزینه« کم» امتیاز 3، به گزینه «زیاد» امتیاز4 و به گزینه «خیلی زیاد» امتیاز 5 داده شد. با توجه به این هر پاسخگو از مجموع گویۀ مطرح شده در شاخص مدیریت بدن(10 گویه) قادر خواهد بود امتیازی بین حداقل 10 و حداکثر 50 را برای مولفه مدیریت بدن کسب کند و در یکی از قسمتهای طیف زیر قرار گیرند:
50 6/36 3/23 10
بالا متوسط پایین
50 6/36 3/23 10
بالا متوسط پایین

طیف مدیریت بدن پاسخگویان
افرادی که امتیازی بین 10 تا 3/23 را کسب کنند، میزان مدیریت بدن شان درسطح «پایین» قرار میگیرد.
افرادی که امتیازی بین 3/23 تا 6/36 را کسب کنند، میزان مدیریت بدن شان درسطح «متوسطی» قرار میگیرد.
افرادی که امتیازی بین 6/36 -50 را کسب کنند، میزان مدیریت بدن شان درسطح «بالایی» قرار میگیرد.
اوقات فراغت
اوقات فراغت، فعالیتی است که اعضای جامعه فارغ از اجبارهای محیط کار و الزامات زندگی، از طریق آن استعدادهای خود را توسعه بخشیده، شخصیت خود را گسترش می دهند. چگونگی گذران اوقات فراغت، بازتابی از شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر جامعه است که استفاده ی مطلوب از این اوقات می تواند تأثیر درخور توجهی در بهبود کیفیت زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه داشته باشد.در این پژوهش فراغت به سه بعد فراغت سنتی و مدرن و ترکیبی تقسیم شده است. فعالیت های اوقات فراغت سنتی: شکلی از گذران فراغت است که بیشتر مبتنی بر الگو های ساده و قدیمی زندگی بوده و بر رویکرد ها و قالب های مذهبی افراد نیز استوار است،مانند گردش و تفریح با خانواده، حضور در مساجد، مراسم دعا و هیأت های مذهبی،بودن در کنارخانواده وغیره( فکوهی و انصاری مهابادی، 1382: 71)
اوقات فراغت مدرن: شکلی از گذران فراغت است که بیشتر مبتنی بر الگوهای جدید زندگی است. در این شکل از فراغت رویکرد های مذهبی و سنتی کمتر در نظر گرفته شده و فراغت بیشتر حالت فردی پیدا کرده است. همچنین نوع گذران اوقات فراغت در دوره مدرن پر هزینه تر و جدید تر است.در دوره مدرن در کنار اوقات بیکاری فرد_ که صرف فعالیت های سازنده ای مثل هنر و ورزش و امثال آن می شود _ بیش از پیش ، انواع فراغت هایی که با فعل پذیری توام است رواج پیدا می کند.مانند: رفتن به پارک،رفتن به باشگاه های ورزشی، رفتن به کتابخانه عمومی،قدم زدن در بازارها و فروشگاه ها،بازیهای فکری،خرید رفتن،مطالعه آزاد،نامه نگاری اینترنتی ، استفاده از رسانه های دیداری و شنیداری و غیره. از اموری است که قسمت چشم گیری از اوقات فراغت مردم را در بر می گیرد( مهدوی و مولایی،1381: 5).اوقات فراغت ترکیبی نیز، عبارت است از زمانی که فرد فراغت خود را به هر دو شیوه سنتی و مدرن بگذراند.
در این پژوهش از گویه های ذیل جهت سنجش اوقات فراغت در بین پاسخگویان (بر اساس طیف لیکرت)استفاده شده است:
گردش و تفریح با خانواده
رفتن به مراسم مذهبی(هیات های مذهبی)
شرکت در مناسک دینی( سخنرانی دینی، شرکت در دعا، جلسه قرآن، نماز جماعت)
رفتن به اماکن مقدسه
بودن در کنار خانواده
تماشای تلویزیون
شرکت در کلاس‏های هنری (تئاتر، موسیقی، نقاشی، خطاطی و ….)
صحبت های تلفنی
معاشرت با دوستان
ورزش(تنیس، والیبال، بدنسازی، شنا و…)
تماشای فیلم از طریق ویدئو یا ماهواره
رفتن به کلاسهای آموزشی(زبان،کامپیوتر)
رفتن به پاساژها ومراکز خرید برای تفنن
رفتن به تئاتر و سینما
گردش و تفریح در پارک یا در طبیعت
سفرهای داخلی و خارجی
این مولفه با سوال در بخش سیزدهم پرسشنامه مورد آزمون قرار می گیرد. برای سنجش هر یک از گویه های فوق، از طیف لیکرت استفاده شده که در آن به گزینه «اصلا» امتیاز 1، به گزینه «خیلی کم» امتیاز 2، به گزینه« کم» امتیاز 3، به گزینه «زیاد» امتیاز4 و به گزینه «خیلی زیاد» امتیاز 5 داده شد. با توجه به این، هر پاسخگو از مجموع گویۀ مطرح شده در شاخص اوقات فراغت(16 گویه) قادر خواهد بود امتیازی بین حداقل 16و حداکثر 80 را برای شاخص اوقات فراغت کسب کند و در یکی از قسمتهای طیف زیر قرار گیرند:
80 6/58 3/37 16
بالا متوسط پایین
80 6/58 3/37 16
بالا متوسط پایین

طیف اوقات فراغت پاسخگویان

افرادی که امتیازی بین 16 تا 3/37 را کسب کنند، الگوی گذران اوقات فراغت شان درسطح «پایین» قرار میگیرد(یعنی فرد اوقات فراغت خود را به صورت سنتی میگذراند).
افرادی که امتیازی بین 3/37 تا 6/58 را کسب کنند، الگوی گذران اوقات فراغت شان درسطح «متوسط» قرار میگیرد. (یعنی فرد اوقات فراغت خود را به صورت ترکیبی میگذراند).
افرادی که امتیازی بین 6/58 – 80 را کسب کنند، الگوی گذران اوقات فراغت شان درسطح «بالا» قرار میگیرد. (یعنی فرد دارای اوقات فراغت خود را به صورت مدرن میگذراند).
کالاهای فرهنگی:
یک کالا یا خدمت فرهنگی عبارت است از شیء و یا خدمتی قابل استفاده و مفید که توسط افرادی از جامعه برای ارضاء نیازهای فرهنگی سایرین تولید و ایجاد گردد و در فرآیند مبادله با کالاها و خدمات دیگران اعم از فرهنگی یا غیرفرهنگی معاوضه گردد. بوردیو کالاهای فرهنگی را شامل هنر ، موسیقی ، تئاتر ، ادبیات و تسلط یافتن بر هر نوع نظام نمادین بیان می کند ( فاضلی ، 1382 : 38 ).
براساس آنچه که بیان شد در این تحقیق کالاهای فرهنگی شامل کتاب، نشریه ، برنامه های رادیو ، فیلم های تلویزیون ، سینما ، کامپیوتر و اینترنت ، ماهواره در نظر گرفته شده است. بنابر این هر چه میزان استفاده فرد از کالاهای فرهنگی بیشتر باشد الگوی مصرف او به الگوی مصرف مدرن نزدیک تر است.
در این پژوهش از گویه های ذیل جهت سنجش کالاهای فرهنگی در بین پاسخگویان (بر اساس طیف لیکرت)استفاده خواهد شد:
1-مطالعه کتاب های غیر درسی و مجلات
2-مطالعه روزنامه
3-گوش دادن به رادیو
4-گوش دادن به موسیقی
5-عضویت در شبکه های اجتماعی
6-استفاده از اینترنت
7-تماشای برنامه های ماهواره
8-رفتن به کتابخانه های عمومی و دانشگاهی
9-رفتن به سینما و تئاتر
10-استفاده از ویدئو، دی وی دی، سی دی، پلی استیشن، گیم نت
این مولفه با سوال در بخش چهاردهم پرسشنامه مورد آزمون قرار می گیرد. برای سنجش هر یک از گویه های فوق، از طیف لیکرت استفاده شده است. که در آن به گزینه «اصلا» امتیاز 1،به گزینه «خیلی کم» امتیاز 2،به گزینه« کم» امتیاز 3،به گزینه «زیاد» امتیاز4 و به گزینه «خیلی زیاد» امتیاز 5 داده شد. بنابراین هر پاسخگو از مجموع گویۀ مطرح شده در شاخص کالاهای فرهنگی(10 گویه) قادر خواهد بود امتیازی بین حداقل 10 و حداکثر 50 را برای شاخص کسب کند و در یکی از قسمتهای طیف زیر قرار گیرند:
50 6/36 3/23 10
بالا متوسط پایین
50 6/36 3/23 10
بالا متوسط پایین

طیف مصرف کالاهای فرهنگی پاسخگویان
افرادی که امتیازی بین 10 تا 3/23 را کسب کنند، میزان استفاده آنها از کالاهای فرهنگی درسطح «پایینی» قرار میگیرد.
افرادی که امتیازی بین 3/23 تا 6/36 را کسب کنند، میزان استفاده آنها از کالاهای فرهنگی درسطح «متوسطی» قرار میگیرد.
افرادی که امتیازی بین6/36 – 50 را کسب کنند، میزان استفاده آنها از کالاهای فرهنگی درسطح «بالایی» قرار میگیرد.
3-8-2-رفاه ذهنی
تعریف نظری: همانطور که تونی فیتزپتریک اشاره می کند، رفاه ذهنی به احساسات، ادراکها، شناخت ها و تجارب همان فردی مربوط می شود که وی را موضوع رفاه قرار داده ایم (فیتزپتریک1383: 27). فیتزپتریک رفاه را در چشم اندازهای رفاهی تلخیص می کند که عبارتند از: شادکامی، تامین، ترجیحات،استحقاق، نیازها، مقایسه نسبی و رهایی.
تعریف عملیاتی: در این تحقیق ما برای عملیاتی سازی رفاه ذهنی، فاکتورهای رفاهی فیتزپتریک را مشخص می نماییم و آن مفاهیم را عملیاتی سازی می نماییم تا در مجموع رفاه ذهنی افراد مشخص گردد. این فاکتور ها و مفاهیم آن عبارتند از:
1-شادکامی(احساس خوشی و رضایت از زندگی)
2-تامین(احساس امنیت فرد)
3-استحقاق(احساس وجود عدالت)
4- ترجیحات(ترجیحات ارزشی فرد)
5-نیاز(ارضای نیاز)
6-مقایسه نسبی(محرومیت ادراک شده توسط فرد در مقایسه با دیگران)
7-رهایی(درک و احساس فرد نسبت به آزادی)
هر کدام از این مفاهیم در زیر تعریف نظری و عملیاتی می گردند و در نهایت با بهره گرفتن از طیف لیکرت سنجیده می شوند. از مجموعه نمراتی که فرد در هر کدام از ابعاد به دست می آورد رفاه ذهنی فرد به دست می آید. این گویه ها و ابعاد به58 سوال تقسیم شده که کمترین نمره 58 وبیشترین نمره افراد290 می باشد. برای سنجش هر یک از گویه های فوق، به گزینه «خیلی کم/خیلی پایین/کاملا مخالف» امتیاز 1، به گزینه «کم/پایین/مخالف» امتیاز 2، به گزینه« تا حدی/متوسط/بی نظر» امتیاز 3، به گزینه «زیاد/بالا/خوب» امتیاز4 و به گزینه «خیلی زیاد/خیلی بالا/کاملا موافق» امتیاز 5 داده شده است.
با این تفاسیر هر پاسخگو از مجموع گویۀ مطرح شده در شاخص میزان رفاه ذهنی(58 گویه) قادر خواهد بود امتیازی بین حداقل 58 و حداکثر 290 را برای میزان رفاه ذهنی خود کسب کند و در یکی از قسمتهای طیف زیر قرار گیرند:
290 6/212 3/135 58
زیاد متوسط کم
290 6/212 3/135 58
زیاد

]]>

Related articles

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *