فایل های دانشگاهی

تاثیر کاربرد تکنولوژ‍ی اطلاعات بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی (مورد مطالعه شعبه دو قم در سال ۹۲ -۹۱)- قسمت ۲۹

را سبب می گردد .علاوه بر اینکه این تحقیق، بر استفاده از فن آوری های نوین جهت خدمت رسانی مطلوب تاکید دارد، ولی می تواند، باعث اشتغال افراد تحصیل کرده در سازمان و یا خارج سازمان به طور مستقیم و غیر مستقیم نیز گردد .
در نتیجه جمع بندی نتایج تحقیق حاضر همراه مقایسه آن ها با نتیج تحقیقات انجام شده، مباحثی را که در خصوص مبانی نظری تحقیق مورد بررسی قرار دادیم ف مورد تایید قرار دهد .
۵-۸ پیشنهاد ها
در این بخش با توجه به نتایج فرضیه ها و یافته های تحقیق، پیشنهاد های برای مسئولان سازمان تامین اجتماعی ارائه می شود تا بتوانند با بهره گرفتن از آن ها ، سازمان خود را به منظور موفقیت بیشتر در استفاده از تکنولوژی اطلاعات و خدمت رسانی مطلوب به حجم بالای افراد تحت پوشش این سازمان یاری دهد . برای این منظور ابتدا پیشنهاد های کاربردی بر مبنای نتایج فرضیه ها بیان شده و پس از ارائه پیشنهاد هایی که بر اساس یافته های تحقیق است ، پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی ارائه می شود .
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۵-۸-۱ پیشنهاد های کاربردی همراه با ارائه راه کارهای اجرائی مبتنی بر نتایج فرضیه ها ی تحقیق
در این قسمت بر اساس نتایج فرضیه های تحقیق ، پیشنهاد هایی ارائه می شود و سعی می شود تا راهکار های عملی نیز برای این منظور ارائه گردد .
پیشنهاد اول :
مطابق نتیجه فرضیه اول – ارسال لیست حق بیمه و پرداخت آن به صورت اینترنتی باعث کاهش مرا جعه حضوری ارباب رجوه در سازمان می گردد . به این منظور پیشنهاد می گردد

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

 

  • سازمان تامین اجتماعی جهت کارفرمایان کارگاه ها برای استفاده از تکنولوژی اطلاعات بایستی تسهیلاتی مانند آموزش گروهی کارفرمایان در محل اداره کل سازمان تامین تدارک ببیند تا از سرگردانی کارفرمایان محترم جلوگیری به عمل آید .

 

  • سازمان تامین اجتماعی، بایستی زیر ساخت های لازم برای ارسال لیست غیر حضوری و پرداخت آن را تدارک ببیند به عنوان مثال سایت طراحی شده بابت این کار بایستی جوابگوی خیل عظیم مراجعه کننده بالاخص در آخر هر برج باشد که این کار مستلزم این می باشد که سایت و سرور مورد استفاده از جهت نرم افزاری و سخت افزاری خیلی قوی باشد تا مراجعه کنندگان محترم بدون اتلاف وقت به ارسال لیست و پرداخت آن اقدام نمایند .

 

  • سازمان تامین اجتماعی با همکاری دولت محترم بالاخص وزارت محترم ارتباطات و فن آوری اطلاعات بایستی زیر ساخت مخابراتی لازم از قبیل پهنای باند بالا جهت استفاده عموم مردم بالاخص کارفرمایان محترم برای استفاده از تکنولوژی اطلاعات را مهیا نماید تا کارفرمایان محترم با سرعت و دقت بیشتر به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خود اقدام نمایند .

 

  • سازمان تامین اجتماعی بایستی با همکاری کلیه بانک های عامل جهت تسریع و روانسازی پرداخت حق بیمه اقدامات لازم را به انجام برساند تا در هر لحظه از شبانه روز که کارفرمایان محترم اقدام به ارسال لیست حق بیمه و پرداخت آن می نمایند سریعا پول واریزی کارفرما به حساب کارگاه منظور شده و بیمه شدگان محترم بتوانند از مزایای قانونی لازم بهره مند گردند .

 

 • سازمان تامین اجتماعی به کلیه نیرو های شاغل و دخیل در امر لیست حق بیمه آموزش لازم را ارائه نماید تا پشتیبانی لازم برای حل مشکلات کارفرمایان محترم سریعا و با کمترین زحمت صورت پذیرد .

 

پیشنهاد دوم :
مطابق نتیجه فرضیه دوم –ارسال لیست حق بیمه و پرداخت آن به صورت اینترنتی باعث کاهش هزینه های مالی سازمان تامین اجتماعی می گردد.به این منظور پیشنهاد می گردد .

 

 

  • سازمان تامین اجتماعی جهت کاهش هزینه های مالی خود و استمرار پرداخت حق بیمه به صورت غیر حضوری بایستی ابتدا سرمایه گذاری لازم جهت این کار از قبیل طراحی سایت و تامین سخت افزار و نرم افزار های لازم انجام دهدتا بتواند در سالهای آتی از سرمایه گذاری انجام شده جهت کاهش هزینه های خود استفاده نماید

 

  • سازمان تامین اجتماعی برای استمرار پرداخت حق بیمه به ضورت غیر حضوری و کاهش هزینه های خود بایستی نیرو های متخصص در زمینه فن آوری اطلاعات را به کار گیرد تا مشکلات پیش آمده به کارفرمایان در اسرع وقت حل نماید و روز به روز کارفرمایان جهت استفاده از تکنولوژی اطلاعات مشتاق تر گردند ، و همچنین در سال های آتی از سرمایه گذاری خود در این زمینه جهت کاهش هزینه های خود استفاده نماید

 

  • سازمان تامین اجتماعی بایستی با تمام بانک های عامل همکاری صمیمانه و تنگاتنگ داشته باشد ، تا حق بیمه پرداختی کارفرمایان محترم به سرعت به حساب کارگاه در سازمان تامین اجتماعی منظور گردد و از تکرار و دوباره و چند باره کاری جلوگیری به عمل آید .

 

 • سازمان تامین اجتماعی جهت کاهش هزینه های خود بایستی روز به روز به یک سازمان دانش بنیان تبدیل گرد و از انجام کارها به صورت سنتی و دستی دست بردارد تا هزینه های مالی خود را کاهش دهد و این امر مستلزم استفاده هر چه بیشتر از تکنولوژی اطلاعات می باشد .

 

پیشنهاد سوم :
مطابق نتیجه فرضیه سوم –ارسال لیست حق بیمه و پرداخت آن به صورت اینترنتی باعث کاهش خطای کاربران می گردد . به این منظور پیشنهاد می گردد .

 

 

  • بایستی سازمان تامین اجتماعی تمام تلاش خود را جهت استفاده از تکنولوژی اطلاعات از سوی کارفرمایان به عمل آورد تا خود کارفرمایان مسئولیت ارسال لیست حق بیمه و پرداخت آن را به عهده بگیرند تا به این ترتیب عدم حضور کارفرما در شعب تامین اجتماعی بر کاهش خطای کاربران و کارمندان تاثیر مثبت داشته باشد .

 

  • سازمان تامین اجتماعی بایستی سایت خود را طوری طراحی نماید که کارفرمایان محترم بدون کمترین مشکل و اشتباهی بتوانند لیست حق بیمه خود را ارسال و حق بیمه متعلقه را پرداخت نمایند .و از اشتباهات مکرر از سوی کارفرمایان و در نتیجه مراجعه به شعبه و کارمند مربوطه جلوگیری به عمل آورد .

 

 • سازمان تامین اجتماعی جهت جلوگیری از خطای کاربران بایستی آموزش های لازم جهت استفاده از تکنولوژی اطلاعات را به کارمندان خود ارائه نماید و کارمندان مربوطه نیز آموزش لازم را به کارفرمایان محترم انجام دهند تا از تکرار اشتباهات جلوگیری به عمل آید .

 

پیشنهاد چهارم :
مطابق نتیجه فرضیه چهارم –ارسال لیست حق بیمه و پرداخت آن به صورت اینترنتی باعث رضایت مندی بیشتر ارباب رجوع می گردد . به این منظور پیشنهاد می گردد .

 

 

  • سازمان تامین اجتماعی بایستی جهت رضایت مندی بیشتر ارباب رجوع در استفاده از تکنولوژی اطلاعات بایستی آموزش های لازم را به کارفرمایان محترم ارائه نماید ، و در حل مشکلات پیش آمده برای کارفرمایان یار و یاور و راهنمای آنان باشد .

 

  • سازمان تامین اجتماعی بایستی جهت رضایت مندی بیشتر ارباب رجوع و کارفرمایان محترم از طریق رسانه های گروهی مانند رادیو و تلویزیون و مطبوعات فرهنگ سازی در جامعه را برای استاده از تکنولوژی اطلاعات انجام دهد و از مزایای این کار جامعه را آگاه نماید تا خود مردم با اشتیاق به این امر مبادرت ورزند .

 

  • برای رضایت مندی بیشتر ارباب رجوع و استفاده از تکنولوژی اطلاعات سازمان تامین اجتماعی و دولت محترم بایستی زیر ساخت لازم از قبیل پهنای باند مخابراتی ، طراحی سایتی قوی وپاسخ گو ، سرور های قوی و بروز ، برنامه نویسان مجرب، را در اولویت کاری خود قرار دهند تا عموم جامعه به استفاده از تکنولوژی اطلاعات مشتاق تر نماید .

 

 • سازمان تامین اجتماعی بایستی مراکز خصوصی زیر نظر متخصصان بیمه و فن آوری اطلاعات برای کارفرمایان محترم که سواد و اطلاعات لازم جهت استفاده از تکنولوژی اطلاعات را ندارند راه اندازی نموده تا کارفرمایان محترم با خیال آسوده از خدمات این مراکز استفاده نمایند تا کمترین اشتباه و سوء استفاده برای مشتریان سازمان اتفاق بیفتد .

 

۵-۸-۲ پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های تحقیق
در این قسمت بر اساس یافته های تحقیق که از مقایسه عوامل و شاخص های موثر در استفاده از تکنولوژی اطلاعات برای ارسال لیست حق بیمه و پرداخت آن به صورت اینترنتی به دست آمده است ، پیشنهاد ها و راهکار های عملی به شرح ذیل مطرح می گردد .
-با توجه به مقایسه عوامل و شاخص های موثر در استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ویژگی های جمعیتی جامعه تحقیق و یافته های جنبی مراحل به دست آمده ، پیشنهاد ها و راه کار های عملی به شرح ذیل مطرح می گردد .
– با توجه به اینکه اکثریت جامعه امروز در استفاده از تکنولوژی اطلاعات ضعف دارند لذا توصیه می شود در مدارس راهنمایی و دبیرستان دروسی بابت آشنایی و استفاده از فن آوری اطلاعات پیش بینی گردد .
– با توجه به اینکه کشور ما از جهت زیر ساخت مخابراتی برای استفاده از تکنولوژی اطلاعات ضعف مفرط دارد لذا توصیه می گردد دولت محترم جمهوری اسلامی سرمایه گذاری در فن آوری های نوین مخابراتی مبتنی بر فیبر نوری را در اولویت نخست برنامه ها و بودجه ریزی کشور قرار دهد .
– با توجه به اینکه افراد تحصیل کرده در رشته های حسابداری و مدیریت معمولا در ادارات مختلف و شرکت ها در امور مالی مشغول به کار می باشند و برای استفاده از تکنولوژی اطلاعات ضعف دارند آموزش های جامع فن آوری اطلاعات در دوران تحصیل برای این افراد در نظر گرفته شود .
حسابداری
– به مدیران سازمان تامین اجتماعی توصیه می شود قبل از راه اندازی سیستم مبتنی بر استفاده از تکنولوژی اطلاعات به کارکنان شاغل در حوزه کاری آن قسمت، آموزش های جامع در نظر گرفته شود ، تا خدمت رسانی به مشتریان و پشتیبانی از حل مشکلات پیش آمده به نحو احسن صورت پذیرد .
– به مدیران سازمان تامین اجتماعی توصیه می گردد برای خدمت رسانی مطلوب تر به ارباب رجوع و کارفرمایانی که سواد استفاده از تکنولوژی اطلاعات را ندارند، شرکتهایی با مدیریت کارکنان شاغل و بازنشسته خود که در امر بیمه و فن آوری اطلاعات تخصص دارند راه اندازی نماید، تا به مشتریان خدمت ارائه نماید .
– به مدیران سازمان تامین اجتماعی توصیه می گردد ، استفاده از تکنولوژی اطلاعات را در موارد زیر نیز مد نظر داشته و در اولویت کاری و سرمایه گذاری خود قرار دهد .
۱- دریافت فیش بیمه شدگان مشاغل آزاد به روش اینترنتی – بیمه شده اصلی مشاغل آزاد در شعبه دو قم ۵۲۹۹ نفر می باشد .

 

 

  1. دریافت فیش بیمه شدگان اختیاری به روش اینترنتی – بیمه شده اصلی اختیاری در شعبه دو قم ۴۶۸۰ نفر می باشد .

 

  1. دریافت فیش بیمه شدگان راننده درون شهری و برون شهری به روش اینترنتی – بیمه شده اصلی راننده درون شهری و برون شهری در شعبه دو قم ۷۷۸۵ نفر می باشد .

 

  1. دریافت فیش بیمه شدگان قالی باف به روش اینترنتی – بیمه شده اصلی قالی باف در شعبه دو قم ۳۶۷۹ نفر می باشد .

 

 1. دریافت فیش بیمه شدگان کارگران ساختمانی به روش اینترنتی – بیمه شده اصلی گارگران ساختمانی ۵۲۹۹ نفر می باشد .

 

 

 • به مدیران سازمان تامین اجتماعی توصیه می گردد برای کلیه بیمه شدگان اصلی و تبعی با بهره گرفتن از تکنولوژی اطلاعات کارت هوشمند صادر نماید تااز صدور دفترچه و اتلاف حجم بالای کاغذ در سازمان جلوگیری به عمل آید .

 

۵-۸-۳ پیشنهاد هایی برای پژوهش های آتی
با توجه به دیدگاه هایی که از تحقیق حاضر به دست آمده است ،شاید بتوان این تحقیق را دروازه ای جدید برای تحقیقات آینده ، در زمینه استفاده از تکنولوژی اطلاعات به شمار آورد .در این قسمت پیشنهاد به تحقیقات قابل پیش بینی به شرح ذیل بیان می گردد .

 

 

  • بررسی تاثیر کاربرد تکنولوژی اطلاعات در بخش درمان سازمان تامین اجتماعی

 

  • بررسی تاثیر کاربرد تکنولوژی اطلاعات در عملکرد بیمه خدمات درمانی کشور

 

  • بررسی تاثیر کاربرد تکنولوژی اطلاعات در عملکرد بیمه نیر های مسلح

 

  • بررسی تاثیر کاربرد تکنولوژی اطلاعات در عملکرد بیمه های بازرگانی مانند بیمه ایران – البرز – آسیا و ….

 

 • بررسی تاثیر کاربرد تکنولوژی اطلاعات در عملکرد بانکهای کشور

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *