مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

تحقيق – بنچ مارکینگ فرایند کلیدی شرکتهای داروسازی- قسمت ۶

پیشگیری از دوباره کاری بیهوده در چرخه عملیات
تسریع فرآیند تغییر و بازسازی سازمانی
غلبه بر سکون و عدم تحرک نابجا
هدایت سازمان به خارج از چارچوب های منجمد، با مشاهده راه های بهبود در سایر سازمانها
مجبور ساختن سازمانها به آزمودن و بازنگری فرآیندهای کنونی
دلپذیر تر ساختن انجام فعالیتهای بهبود
افزایش آگاهی نسبت به هزینه ها و عملکرد خود در مقایسه با رقبا
تسهیل توسعه استراتژیهای موفق با در اختیار قرار دادن روش هایی منطقی و آزمون شده
کمک به فهم و توسعه نگرش منتقدانه نسبت به فرآیندهای کسب و کار خود
یافتن زمینه های بهبود و راههای جدید انجام کارها از خارج سازمان خود
ارائه مرجعی برای اندازه گیری عملکرد سازمان
بارز ساختن اهمیت آگاه بودن نسبت به تغییر نیازهای مشتریان
ایجاد شناخت بهتر نسبت به محیط کسب و کار
ارتقاء تفکر خلاق(مشعلی،۱۷:۱۳۸۱)
۲-۱۷ فعالیت های فرآیند کلیدی در بنچ مارکینگ
بنچ مارکینگ یکی از ابزارهای بهبود در سطح سازمانها است. از آنجا که بنچ مارکینگ به منابع بسیاری نیاز دارد، باید در استفاده از آن نهایت دقت را به عمل آورد، تا بتواند موجب بهبود حوزه ها و فرآیندهای کلیدی بحرانی در سطح سازمان گردد. بنچ مارکینگ برای بهبود هر یک از فرآیندهای کسب و کار در پروژه هایی جداگانه انجام می شود.این پروژه ها مطالعات بنچ مارکینگ خوانده می شوند و شامل فعالیت های زیر می باشند:
مطالعه و شناخت فرآیند خود
یافتن طرف مقابل بنچ مارکینگ
مطالعه طرف مقابل
تحلیل تفاوت های میان فرآیند خود و طرف مقابل
اعمال بهبود بر اساس آنچه از طرف مقابل بنچ مارکینگ یاد گرفته شده. (کیمیا گری،۸۶:۱۳۷۸)
معمولاً شرکت ها در طی هر سال تنها تعداد محدود از این پروژه ها را انجام می دهند. در اینجا برای تبیین فعالیتهای یک مطالعه بنچ مارکینگ، از یک مدل فرآیند بنچ مارکینگ استفاده می شود. این مدل نشان می دهد که باید چه فعالیت هایی و با چه ترتیب توالی برای انجام این مطالعات انجام شوند. شرکت ها، سازمانها و مشاورین بسیاری در سراسر جهان فرآیند هایی گوناگونی را ابداع کرده اند. برخی از مشهورترین ارائه دهندگان این گونه مدل ها عبارتند از:
A.شرکت آی بی ام[۵۶] B.شرکت دیجیتال[۵۷] C. شرکت مشاوره ای مک کینزی[۵۸] D.رابرت سی کمپ[۵۹]
E . گریگوری اچ واتسون[۶۰] این فرآیندها تفاوت های بارزی از جهات مختلف ظاهری و محتوایی با یکدیگر دارند.مدل های مختلفی از جمله مدل رانزلی[۶۱] ، مدل پیترسون[۶۲] & اندرسون[۶۳] ، مدل سیمونز[۶۴] و داگلاس[۶۵] و مدل مکنزی[۶۶] جهت اجرای بنچ مارکینگ در سازمانها وجود دارد. (کیمیا گری،۸۷:۱۳۷۸).
حال با توجه موضوع تحقیق به بررسی بنچ مارکینگ فرآیند بازاریابی در شرکت داروسازی اسوه از طریق مدل پیترسون – اندرسون میپردازیم.
بنچ مارکینگ فرآیند بازاریابی در شرکت داروسازی اسوه از طریق مدل پیترسون – اندرسون
مدل بنچ مارکینگ
فاز ۵ – تطبیق :
انتخاب بهترین تجارب، انطباق دادن آن با شرایط خاص سازمان و اعمال تغییرات مورد نیاز در سازمان خود
فاز ۱ – طرح ریزی
شناخت عوامل کلیدی موفقیت، انتخاب فرآیندی که باید مورد بنچ مارکینگ قرار گیرد و مستند سازی فرآیند مزبور
فاز ۲ – جستجو :
یافتن شرکای بنچ مارکینگ
فاز ۴ – تحلیل :
تجزیه و تحلیل شاخص عملکرد
فاز ۳ – مشاهده
شناخت و مستند سازی فرآیند مورد بررسی در طرف مقابل
طرح ریزی ـ تعیین آنکه چه چیزی بنچ مارک می شود ، چه چیزی مستند می شود و چه چیزی اندازه گیری می شود .
جستجو ـ جستجو برای یافتن شرکای بنچ مارکینگ

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

You may also like...