مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

بنچ مارکینگ فرایند کلیدی شرکتهای داروسازی- قسمت ۵

توان رقابت و توسعه
مستند سازی فرایندها و حوزه های کسب و کار اصلی(سوئینی[۵۰]، ۱۹۹۴)
پیش شرط های فرهنگی، ارزش ها، هنجارها و نگرشهایی که پایه های یک مطالعه بنچ مارکینگ را شکل می دهند:
گرایشات ملی و بین المللی
تمایل به تغییر (استقبال از مدیریت تحول)
تمایل طرفین بنچ مارکینگ به تسهیم اطلاعات (داخلی و خارجی)
حمایت و پشتیبانی مدیریت
مشارکت کارکنان
شناخت و هوشیاری نسبت به فرآیندهای کسب و کار سازمان (آنگان[۵۱]، ۲۰۰۴)
۲-۱۳ مراحل اجرای بنچ مارکینگ
مراحل اجرای بنچ مارکینگ در یک سازمان عبارتند از:
شناخت و درک فرآیندها.
قبول اینکه چرا باید بنچ مارکینگ انجام گیرد و چه کسی آن را انجام دهد.
جمع آوری اطلاعات
تحلیل اطلاعات
طرح برنامه بهبود
بازخورد(پیترسون[۵۲] و اندرسون[۵۳]، ۱۹۹۹)
شناخت و درک
فرآیند
قبول اینکه چرا باید
بنچ مارکینگ انجام شود
توسط چه کسی
جمع آوری اطلاعات
بازخورد
طرح برنامه بهبود و
اصلاح و اجرای آن
تحلیل اطلاعات
۲-۱۴ در طول پروسه بنچ مارکینگ به چه نکاتی باید توجه نمود؟
یکی از موانع بر سر راه بنچ مارکینگ امتناع از دادن اطلاعات به رقباست . معمولاً سازمانهای پیشرو از دراختیار گذاشتن اطلاعات خود ممانعت بعمل می‌آورند ، خودبینی و غرور نیز می‌تواند از پیشبرد اهداف و بکارگیری بنچ مارکینگ جلوگیری کند. نداشتن صبر وحوصله در مراحل مختلف و مخصوصاً مراحل اولیه بنچ مارکینگ می‌تواند از آفتهای آن بشمار آید. باید توجه داشت که بنچ مارکینگ فقط شامل بحثهای کیفی نیست، بنچ مارکینگ شامل تجزیه‌ و تحلیل کیفی و کمی است، معمولاً کمک گرفتن از مشاوران خوب است ولی نباید بر مشاوران زیاد تاکید کرد . استفاده از کارشناسان داخلی می‌تواند بسیار ثمربخش‌تر باشد ، باید توجه داشت که اگر سازمان الگوپذیر ، خود در فرآیند جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها دخالتی نداشته باشد، بنچ مارکینگ نمی‌تواند برای آن سازمان بهبودی حاصل کند ، افراد درون سازمان حتماً باید در این امر شرکت کنند ، ذکر این نکته لازم است که بنچ مارکینگ فقط مقایسه اعداد و ارقام نیست ، همچنیــن یک فعالیت کوتاه و یک مرحله‌ای نیست که یک شبه برای سازمان بهبودی به ارمغان آورد. برای تحقق اهداف نهایی بنچ مارکینگ باید مراحل آنرا با دقت ، صبر و حوصله به انجام رسانید.( پیترسون[۵۴] و اندرسون[۵۵]،۱۹۹۹)
۲-۱۵ بخش دوم: فرآیندهای کلیدی
۲-۱۵-۱ ماهیت بنچ مارکینگ در فرایند های کلیدی
ماهیت بنچ مارکینگ به عنوان مدیریت فرآیندها فقط در صورتی می تواند اثربخش باشد که به طور مستمر انجام گیرد، چرا که سازمانهای پیشرو در هر صنعتی همواره در حال پیشرفت بوده و رقبای جدید همواره با روشهای جدید می آیند. بنابراین برای دستیابی به اطمینان از اینکه بهترین عملکردها و فرآیندها به عنوان معیار استاندارد انتخاب شده باید به بنچ مارکینگ به عنوان یک فرآیند مستمر نگریسته شود.  در این روش، فرآیندها، روشها، محصولات، خدمات و همه آنچه که قابل اندازه گیری است مورد استفاده قرار می گیرد. در ضمن ضرورتی ندارد که یک سازمان فقط با سازمانهایی که در همان حوزه فعالیت می کنند، عملکرد خود را مقایسه کند. بلکه باید بهترین فرآیندها و روشها را از سازمانهایی که در فرآیندهای مورد نظر دارای بهترین عملکرد هستند انتخاب کند.  برای مثال در مورد نحوه رسیدگی به اسناد مالی، بانک ها را محور مقایسه قرار داده و در مورد عملکرد واحدهای آموزشی خود، سازمان های آموزشی را ملاک عمل قرار دهد.بنچ مارکینگ، همه فرآیندها را صرفنظر از پیچیدگی و گستردگی آنها در برمی گیرد. البته ممکن است روشهای جدید به سهولت مورد پذیرش قرار نگیرد که این یک امر طبیعی است. بنچ مارکینگ به سازمانها کمک می کند که به شرایط بیرون از سازمان هم توجه کنند و به صورت شایسته‌ای به بهبود فرآیند کسب و کار بپردازند. (فائز نژاد،۲۴:۱۳۷۸)
۲-۱۶ فواید بنچ مارکینگ در فرآیند های کلیدی
تجربه کسانی که از بنچ مارکینگ در فرآیند بهبود سازمانی استفاده کرده اند نشانگر سودمندی آن و فواید بسیاری است که برای ایشان به همراه داشته است. برخی از این فواید عبارتند از:
بهبود در عملکرد فرآیند
کمک به انجام سریعتر سیستم مدیریت فراگیر
کاهش در نوسان های فرآیند
جلب انتظارات و خشنودی مشتریان
کاهش در هزینه های کیفیت

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

You may also like...