بررسی سوالات آمار و احتمال کنکور  

در ارتباط با سوالات آمار و احتمال کنکور می توان گفت که اغلب در زندگی با جهل خودمان روبرو می شویم. چه فکر کنیم امشب ترافیک ، هوای فردا ، قیمت سهام هفته آینده ، انتخابات آینده ، یا جایی که کلاه خود را رها کرده ایم ، اغلب نتیجه ای با اطمینان نمی دانیم. به جای آن در سوالات آمار و احتمال کنکور مجبور به حدس زدن ، تخمین می زنیم تا شرط های خود را محصور کنیم و احتمال علم عدم اطمینان است. این قوانین دقیق ریاضی را برای شما فراهم می کند درک و تحلیل جهل خودمان. هوا به فردا نمی گوید یا قیمت سهام هفته آینده ؛ بلکه چارچوبی برای همکاری با افراد محدود ما به ما می دهد دانش و تصمیم گیری های معقول بر اساس آنچه انجام می دهیم و نمی دانیم. اینکه بگوییم احتمال 40 درصد باران وجود دارد این نیست که از هوای فردا خبر نداریم. بلکه باید بدانیم که ما درباره هوای فردا نمی دانیم. در این متن ، ما درک دقیق تری از معنای گفتن را توسعه خواهیم داد فردا احتمال 40٪ باران وجود دارد. ما یاد خواهیم گرفت که چگونه با ایده های کار کنیم تصادفی ، احتمال ، ارزش مورد انتظار ، پیش بینی ، تخمین و غیره به روش هایی که هستند معقول و از نظر ریاضی روشن است.

علاوه بر عدم قطعیت منابع تصادفی دیگری نیز در سوالات آمار و احتمال کنکور وجود دارد. به عنوان مثال ، رایانه ها اغلب از اعداد شبه تصادفی برای سرگرمی بازی ها ، شبیه سازی های دقیق و جستجوهای کارآمد همچنین ، طبق نظریه مدرن مکانیک کوانتومی ، آرایش ماده اتمی به نوعی واقعاً تصادفی است. همه این منابع تصادفی با استفاده از فنون این متن قابل مطالعه است. بحث خود را در مورد استنباط آماری شروع می کنیم. نظریه احتمال است در درجه اول مربوط به محاسبه مقادیر مختلف مرتبط با یک احتمال است مدل. این امر مستلزم آن است که بدانیم مدل احتمال صحیح چیست. در برنامه ها ، این اغلب اتفاق نمی افتد ، و بهترین چیزی که می توانیم بگوییم این است که احتمال صحیح اندازه گیری برای استفاده در مجموعه ای از اقدامات احتمالی ممکن است. ما به این مجموعه عنوان می کنیم مدل آماری بنابراین ، به یک معنا ، عدم اطمینان ما افزایش یافته است. نه تنها ما عدم قطعیت مرتبط با نتیجه یا پاسخ همانطور که توسط یک احتمال توصیف شده است اندازه گیری ، اما اکنون ما نیز در مورد اندازه گیری احتمال نامشخص هستیم.

استنباط آماری در سوالات آمار و احتمال کنکور مربوط به اظهارات یا استنباط در مورد خصوصیات است از اندازه گیری احتمال زمینه ای واقعی. البته ، این استنباط ها باید مبتنی بر نوعی اطلاعات باشد. مدل آماری بخشی از آن را تشکیل می دهد. یکی دیگر بخش مهمی از اطلاعات با نتیجه یا پاسخ مشاهده شده ارائه می شود ، که به آنها به عنوان داده اشاره می کنیم. سپس استنتاج شکل اظهارات مختلفی راجع به اندازه گیری احتمال اصلی واقعی که از آن داده ها به دست آمده است. اینها را می گیرند اشکال متنوعی ، که ما به آنها به انواع استنباط اشاره می کنیم. در حالی که ما بیشتر وقت خود را صرف بحث در مورد تئوری آمار خواهیم کرد ، باید همیشه به یاد داشته باشید که آمار موضوعی کاربردی است. منظور ما این است که در نهایت نظریه آماری برای پاسخ به سؤالات عملی در موقعیت های دنیای واقعی استفاده خواهد شد اهمیت. آنچه در آن زمینه هایی را توصیف می کند که روش های آماری مفید هستند ، چیست؟ شاید بهترین راه برای پاسخ به این مسئله در نظر گرفتن یک مثال عملی در موارد آماری باشد روش شناسی نقش مهمی ایفا می کند.