تحقیق و پایان نامه

بررسی تاثیر تجریه استفاده از یک نام تجاری بر اعتماد و رضایت مندی و وفاداری به …

تجزیه و تحلیل نام های تجاری قدرتمند نشان می دهد که آن را یک پیکر، یک حوزه کاردانی و یک محصول محوری دارند. ولی به همین محدود نمی شوند. آن ها همچنین، یک فرهنگ یا نظامی از ارزش ها دارند، و نوع خاصی، از رابطه، بازتابش مصرف کننده و خودانگاره را پیشنهاد می کنند.
۱-وجود این نام تجاری بر اساس چه نیازی است؟
اگر این نام تجاری وجود نمی داشت، مصرف کنندگان چه چیزی را از دست می دادند؟
۲-موضع:
نام تجاری از چه جایگاهی صحبت می کند؟
۳-بینش:
نام تجاری در خصوص طبقه محصول یا خود جهان چه بینش یا دیدی دارد؟
۴-ارزش ها:
ارزش های اصلی نام تجاری کدامند؟
۵-مأموریت:
نام تجاری در صدد ایجاد چه تغییراتی در زندگی مردم است؟
۶-قلمرو
نام تجاری برای تحقق نبخشیدن به این مأموریت، مشروعیت خود را از کجا کسب می کند در کدامیک از طبقات محصول؟
۷-تکیه گاه اعمال یا محصولات:
کدام اعمال یا محصولات که به بهترین نحو حامل مأموریت و ارزش های نام تجاری اند، الگوی اصلی برنامه ی نام تجاری قرار می گیرند؟
۸-سبک و زبان نام تجاری:
کدام یک از عناصر مربوط به سبک و زبان خاص نام تجاری مورد نظرند؟
۹-مشتری فرض نام تجاری:
نه خریدار هدف، بلکه خریدار بازتاب شده
زبان نام تجاری و قلمروهای ارتباطات
هویت نام تجاری معنایی غنی دارد و نمی توان آن را صرفاً به یک کلمه یا یک مفهوم تقلیل داد حتی اگر به قصد یک مبارزه تبلیغاتی، از یک مفهوم ارتباطی در موقعیتی مناسب استفاده شود
۲-۳۲ وفاداری و برند:
محصول عبارت است از هر چیزی که بتوان به منظور جلب توجه، خرید، استفاده یا مصرف به بازار ارائه کرد و ممکن است خواسته یا نیازی را ارضا نماید اکثر محصولات به صورت کالاهای فیزیکی می باشند، ولی محصول می تواند شامل خدمات، مکان، سازمانها، افراد و ایده ها باشد.
هسته یا بخش اصلی محصول آن بخشی از محصول است که مشتری حقیقتاً بدنبال بدست آوردن آن است هسته در واقع همان مزایای اصلی یک کالا یا خدمتی است که بتواند نیاز را برطرف کند یا مشکلی را حل نماید.
برند محصول: در واقع همان محصول واقعی است که فایده اصلی به وجود آمده و شامل ۵ ویژگی است. سطح کیفی، بخش فیزیکی یا ملموس کالا، طرح، نام و نشان و بسته بندی
آخرین بخش: پوسته یا بخش خدمات و مزایای اضافی محصول: خدمات و مزایای اضافی شامل خدمات بعد از فروش، ضمانت، نصب، تحویل در محل مناسب مشتری و ارائه خدمات اعتباری می گردد.
 
یکی از تصمیم های بسیار مهم در بازاریابی محصولات، تعیین علامت تجاری یا نام تجاری است (روستا و همکاران، ۱۳۷۷، ص۲۱۲) علامت تجاری از نظر مصرف کنندگان جزء مهمی از کالا است و تعیین علامت تجاری به فایده و ارزش کالا می افزاید (کاتلر، ۱۳۸۱، ص۳۵۱)
۲-۳۳ وفاداری مصرف کننده:
وفاداری به علامت تجاری: آنچه برای بازاریاب ارزنده است ایجاد عادت به خرید مجدد از یک علامت تجاری خاص (یا از یک شرکت خاص) می باشد. مصرف کنندگان رفتارهای خاصی را در خرید فرا گرفته اند و به تجربه دریافته اند که به این رفتار پاداش داده می شود. وفاداری نسبت به یک شرکت یا علامت تجاری خاص بیانگر میزان تعهدی است که مشتریان با خرید مداوم خود از آن نشان می دهند. به خریداری وفادار گفته می شود که متناوباً یا همیشه از علامت تجاری خاصی خرید و آنرا به علامت های تجاری دیگر ترجیح می دهد و نگرش مطلوبی نسبت به آن دارد.
باید توجه داشت که یک طیف است که در یک سوی آن فرد نسبت به علامت تجاری وفاداری کامل نشان می دهد و در سوی دیگر طیف هیچ تفاوتی میان علائم تجاری مختلف قائل نیست. وجود تمایز و اختلاف میان علائم تجاری مختلف موجب تفاوت در میزان وفاداری نسبت به آنها می شود. در برخی موارد ممکن است مشتری تنها نسبت به دو علامت تجاری وفادار باشد، همچنین ممکن است مشتری نسبت به یک علامت تجاری وفادار باشد و بنا به اقتضاء از برخی علامت های تجاری دیگر نیز استفاده کند و یا ممکن است هیچ تفاوتی میان علامت های تجاری مختلف قائل نشود در زیر الگوهای خرید متفاوت همراه با توالی خرید آنها (که الف، ب، ج، د بیانگر علامت های تجاری متفاوت هستند) ارائه شده است.
۱)کاملاً وفادار: الف الف الف الف الف ….
۲)تغییر اقتضایی در وفاداری: الف الف ب الف الف الف ج الف الف د الف
۳)وفاداری دوگانه: الف الف الف الف ب ب ب ب
۴)وفاداری تبدیلی: الف الف الف  ب ب الف الف ب ب ب
۵)عدم وفاداری: الف ب د ج ب الف ج د ب الف
هر بازار شامل گروههای مذکور است. در بازارهایی که وفاداری نسبت به یک علامت تجاری زیاد است شرکتها به سختی می توانند سهم بازار خود را بالا ببرند همچنین در این موقعیت ورود محصول جدید به بازار به سختی انجام می پذیرد. تجزیه و تحلیل وضعیت وفاداری خریداران برای شرکتها بسیار سودمند است (روستا و همکاران، ۱۳۷۷، ۱۴۲)

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

You may also like...