تحقیق و پایان نامه

سایت مقالات فارسی – بررسی تأثیر باروری بر رفاه اقتصادی در کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی- قسمت ۳۷

Croix, D. and Lindh, T. and Malmberg, B. (2009), “Demographic Change and Economic Growth in Sweden: 1750-2010”, Journal of Macroeconomics, 31(1), PP. 132-148.
Caldwell. J.C. (1978), “A Theory of Fertility: from High Plateau to Destabilization”, Population and Development Review, 4(4), PP. 553-557.
Cervellati, M. and Sunde, U. (2011), “ Life Expectancy and Economic Growth: The Role of The Demographic Transition”, Journal of Economic Growth, 16(2), PP. 99-133.
Charle, Edvin. (1983). Macroeconomics of Developing Country, Mc GrawHill. New Delhi.
Coale, A.J. (1973), “The Demographic Transition”, In International Population Conference, Lige. Lige: International Union for the Scientific Study of Population, 1(1), PP. 53-72.
Dawson, P.J. and Tiffin, R. (1998), “ Is There a Long-Run Relationship Between Population Growth and Living Standards? the Case of India”,The Journal of Development Studies, 5(34), PP. 149-156.
Demeny. P. ad McNicoll G. (ed). (2003), “Encyclopedia of Population, Macmillan Refund, USA Mirzaie, Mohammad Swings in Fertility Limitation in Iran”, Critique: Critical Middle Eastern Studies, 14(1), PP. 25-33.
Ehrlich, I. and Lui, F. T. (1999), “Bureaucratic Corruption and Endogenous Economic Growth”, Journal of Economic Dynamics and Control, 107(6), PP. 205-242.
Furuoka, F. (2010), “The Fertility-Development Relationship in The United States: New Evidence From Threshold Regression Analysis”, Journal of Economics Bulletin, 30(3), PP.1808-1822.
Francel, J. and Rose, A. (1996), “A Panel Project on Purchasing Power Parity: Mean Reversion Within and Between Countries”, Journal of International Economics, ۴۰(۱), PP. 209-224.
Fisher, R. A. (۱۹۳۲), Statistical Methods for Research Workers, 4th Edition, Edinburgh: Oliver & Boyd.
Galor, O. and Weil, D.N. (2000), “Population, Technology, and Growth: From Malthusian Stagnation to the Demographic Transition and Beyond”, American Economic Review, 90(4), PP. 806–۸۲۸٫
Hezer, D. and Strulik, H. and Vollmer, S. (2011), “The Long-Run Determinants of Fertility”, Journal of Economic Growth, 17(4), PP. 357-385.
Hasan, S. M. (2010), “The Long Run Relationship Between Population and Per Capita Income Growth in China”, Journal of Policy Modeling, 32(3), PP. 355-372.
Hassan, G. and Cooray. A. (2012), “The Effect of Female and Male Health on Economic Growth: Cross-Country Evidence Within a Production Function Framework” Proceedings of The 41 st Australian Conference of Economists, PP. 1-29.
Harrod, R. F. (1939), “ An Essay in Dynamic Theory”, Economic Journal, 49(193), PP. 14-33.
Im, K. S., Pesaran, M. H. & Y. Shin (۲۰۰۳), “Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels”, Journal of Econometrics, 115(1), PP. 53-74.
Kelley, A.C. and Schmidt, R.M. (1995), “The Role of The Components of Demographic Change”, Demography, 32(4), PP. 543-555.
Lorentzen, P., McMilan, J. and Wacziarg, R. (2008), “Death and Development”, Journal of Economic Growth, 13(2), PP. 81-124.
Levine, A. Lin, C. F. & C. S. Chu (۲۰۰۲), “Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite Sample Properties”, Journal of Econometrics, 108(1), PP. 1-24.
McNicool, J. (2003), “Population and Development: An Introductory View”, Studies in Family Planning, 32(2), PP. 95-110.
Mason, A. (1998), “Saving, Economic Growth, and Demographic Change”, Population and Development Review, 14(1), PP. 113-144.
Malthus, T. R. (1992). An Essay on the Principle of Population, Cambridge, Cambridge University Press.
Neanidis, K.C. and Papadopoulou, V. (2013), “Crime, Fertility, and Economic Growth: Theory and Evidence”, Journal of Economic Behavior & Organization,–(۹۱), PP. 101-121.
Oster, E., Shoulson, I. and Dorsey, R. (2012), “Limited Life Expectancy, Human Capital and Health Investment”, National Bureau of Economic Research, 103(5), PP. 35-49.
Oh. (1996), “Purchasing Power Parity and Unit Root Tests Using Panel Data”, Journal of International Money and Finance, ۱۵(۳), PP. 405-418.
Prettner, K. and Bloom, D.E. and Strulik, H. (2013), “Declining Fertility and Economic Well-Belling: Do Education and Health Ride to The Rescue?”, labour Economics,-(22), PP. 70-79.
Phelps, E. S. (1968), “Population Increase”, Canadian Journal of Economics, 1(3), PP. 497-518.
Portner, C. (1996), “Population and Economic Growth”, PP. 1-103.
Quah, D . (1994), “Exploiting Cross-Section Variation for Unit Root Inference in Dynamic Data”, Economics Letters, 44(1), PP. 9-19.
Sauas, Bilal. (2008). “The Relationship Between Population and Economic Growth”, Central Journal of Asian Economice 22(3), PP. 183-161.
Solow, R. M. (1956), “A Contribution to the Theory of Economic Growth”, The Quarterly Journal of Economics, 70(1), PP. 65-94.
Simon, J. (1988), “The Economics of Population: Classic Writing”, Transaction Publisher, 2(1), PP. 125-134.
 

You may also like...